• BIST 1.557
  • Altın 441,958
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • İstanbul : -2 °C

Takograf Sektörü Nereye?

Bilal Yeşil

 

Neden takograf kullanılıyor?

Kazaların en önemli nedeni, sürücü yorgunluğudur. İkinci önemli neden ise aşırı hızdır.Türkiye'de kaza sonucu ölümlerin %33,9'u aşırı hız kaynaklıdır.Sürücü yorgunluğu kaynaklı kazaları önlemek, firmalar arasında eşit rekabet koşulları sağlamak ve sürücüleri firmalara karşı korumak için, sürücülerin çalışma süreleri  uluslararası sözleşmeler ve mevzuatla belirlenmiştir.Sürücülerin kurallara uyup uymadığını etkin şekilde kontrol edebilmek için takograf cihazları geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur.Kısaca, takograf cihazı denetlemelerin doğruluk ve etkinliğini sağlayan bir cihazdır.Denetleme yapılmadığı taktirde, takograf takmanın, taktırmanın bir anlamı yoktur.Bu bilgi ışığında, Türkiye'de yakın tarihteki çalışmaları ve sorunları inceleyip, bir durum tespiti yapmakta ve takograf konusundaki bilgileri  özetleyerek güncellemekte fayda görülmüştür.

Türkiye, uluslararası nakliyatta çalışan sürücülerin çalışma sürelerine dair AETR sözleşmesini 1999 yılında kabul etti.Bu doğrultuda, bazı değişikliklerle birlikte, 2000 yılında Karayolları Trafik Kanununda yurt içi nakliyatta çalışan sürücülerin çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.Bu kapsamda, analog ve yerli üretim elektronik takograflar araçlarda kullanılmaya başlandı.16 Haziran 2010 tarihinde AETR sözleşmesi ve AB’liğine uyum kapsamında, yeni tescil edilen ve uluslar arası nakliyatta çalışan araçlarda dijital takograf kullanılması zorunlu kılındı.Daha sonra çıkarılan takograf cihazları damga ve muayene yönetmeliği ile 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren (Daha sonra 30 Haziran 2014 tarihine ertelendi), yeni tescil edilen ve yurt içi nakliyatta çalışacak araçlar için de dijital takograf zorunluluğu getirildi.Bununula birlikte, 1996 model araçlardan başlayarak,  gerek yurt içi nakliyatta ve gerekse uluslar arası nakliyatta çalışan ve takograf takması gereken veya  dijital takograf dışında bir takograf takılı olan araçların, 2018 yılı sonuna kadar dijital takografa geçmesi hükmü getirildi.

Bu arada yerli dijital takograf üretimi için girişimler başladı. TOBB-Aselsan ,Kocaeli Üniversitesi-Sarp Mühendislik  ve DATAKOM firmaları yerli dijital takograf üretimi için çalışmalara başladılar. Daha sonra, Başarı elektronik firması İntellic firmasının EFAS marka takografını , Norm elektronik firması ise Stoneridge firmasının SE5000 dijital takografını Türkiye’de üreteceklerini duyurdular.Halen çalışmalar devam etmektedir. Yerli dijital takografların 6-12 aydan önce onay almaları pek mümkün görülmemektedir.

Uluslar arası nakliyatta dijital takografa geçiş zorunluluğu belli idi. Ancak yurt içi nakliyatta, AB deki uygulamalardan daha ileri bir uygulama ile dijital takografa  geçiş zorunluluğu yeteri kadar tartışılmadı.

Dijital takograf için AB onayı alınmasının kolay bir işlem olmadığı bilinmelidir.Sadece onaylı dijital takograf üretebilen dört AB üreticisi olduğu ve bunlardan birinin artık  ikinci ve üçüncü nesil dijital takograf üretmediği  düşünülürse, yeni pazara girecek oyuncuların işinin ne kadar zor  olacağının bilinmesi gerekir.Olay sadece teknik bir olay değil, ayrıca ekonomik ve siyasidir.Sonuç olarak yerli dijital takograf girişimlerinin işi çok zordur.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bir başka gerçek ise trafik kazalarının sıklığı ve verilen kayıpların büyüklüğüdür. Son zamanlarda meydana gelen kazalar kamuoyunun dikkatini çokça çekmeye  ve sorgulanmaya başladı.Takograf uygulamasının başarısı, kazaların azalma oranı ile ölçülmelidir. 2000 yılından beri takograf kullanılmakta olmasına, 2010 yılında da dijital takograf  kullanımınına başlamasına rağmen,  kaza rakamlarına baktığınızda, kazalar her yıl katlanarak artmaktadır.O zaman  eksik olan nedir?

 Aslında bu sorunların çözümü için gerekli olan altyapı, eksikte olsa, mevcut olmasına rağmen, kimse bu ana uygulamaları hayata geçirmeyi düşünmemekte, tali tedbirler ile kazaları önlemek gibi bir yol tercih edilmektedir.

Bu uygulamalar nedir?

Birincisi; takograf uygulaması,

İkincisi;Hız sınırlaması uygulamasıdır.

Takograf kullanımın amacı yazının başında belirtilmiştir.Takograf uygulaması denince akla, sadece araça takograf takmak gelmektedir.Denetim ayağı ihmal edildiği için, mevzuatımıza 2000 yılında girmiş olmasına rağmen, bir türlü istenen sonuç alınamamaktadır.Uygulamanın başarılı olması ,uygulamada yer alan aşağıdaki unsurların fonksiyonlarını tam olarak yapmalarına bağlıdır.

  • Mevzuatın doğruluk ve yeterliliği.
  • Takograf servislerinin etkin çalışması (En önemli unsur).
  • Denetim sisteminin etkin görev yapması (TÜV ve Yol kenarı denetimleri).
  • Lojistik şirketlerinin sorumluluklarını bilmesi ve uyması.
  • Sürücülerin kuralları bilmesi ve takografları doğru şekilde kullanması.

Bu şartlar gerçekleşmediği taktirde, ne tür bir takograf takarsanız takın sonuç almanız mümkün değildir.

Hız sınırlayıcı  donanım, takograf ile bağlantılı olarak kullanıldığınında etkin denetimi sağlanan bir uygulamadır.Aracın hızı motor beyninden , bunun mümkün olmadığı eski tip araçlarda haricen takılan bir hız sınırlayıcı donanım uyardımı ile, yönetmeliklerde belirtilen azami hıza programlandığında, araç teknik olarak bu hızın üzerine çıkamamaktadır.Ayrıca, hız aşımları takografa kaydedilmekte, takograftan rapor alındığında, bu bilgiler görülmektedir.

Şimdi, yukarda belirtilen unsurların hazırlık durumlarını gözden geçirelim.

Mevzuat:

Sürücülerin çalışma kuralları ile ilgili olarak, AETR sözleşmesi, 3821/85/AT Takograf Cihazları Yönetmeliği ile Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki bilgiler arasında farklılıklar bulunmaktadır. AETR sözleşmesinde belirtilen ihlalleri kapsayan bir ceza kataloğu  bulunmamaktadır.Denetim yapan polisler , ceza yazacak bir hüküm bulmakta zorlanmaktadır.AB mevzuatından harmonize edilmesi gereken mevzuatın harmonizasyonu yapılmamıştır.

Takograf servisleri;

Sistemin en önemli parçasıdır.Takograf servislerinin sorumlu ve teknisyenlerinin aldığı eğitim, AB ülkelerindeki meslektaşlarının aldığı eğitim ile  karşılaştırıldığında (İçerik, uygulama olarak), yeterli olmadı görülmektedir.Bakanlık, yıllık denetimleri yapmakla beraber, denetimin yapılış şekli, denetim içeriği  yeterli olmadığı gibi, denetimi yapan görevlilerin,  yapılması gereken denetimleri etkin şekilde yapacak düzeyde bilgileri yoktur..Ayrıca, bazı servisler manupilasyon olaylarına karışmaktadır.Takograf kalibrasyon ücretleri 44,8 TL+KDV dir.Yönetmelikte belirtilen şekli ile , takograf kalibrasyonu 1-1,5 saat sürmektedir.10-15 dakika süren terazi ve taksimetre kalibrasyonları için 44-50 TL kalibrasyon ücreti  belirlenirken, asgari bir saat süren takograf kalibrasyonu için 44,8 TL fiyat belirlenmesi, izahı zor bir konu olarak durmaktadır.Bu fiyatın asgari 100-120 TL seviyesine çıkarılması bir zarurettir.Bu yapılmadığı taktirde, servisler ayakta kalabilmek için daha çok araca işlem yapmak için, işlemleri eksik ve özensiz yapma yoluna  gitmektedir.Bu işlemlerin sonucu, araç sahiplerine ceza olarak  geri dönmektedir.Çünkü, takografın kalibrasyonlarını doğru şekilde yaptırmak, araç sahibinin sorumluluğudur.

Denetim;

Takograf servislerini denetleyen görevliler, teknik olarak yapılan işlemlerin doğruluğunu analiz edebilecek düzeyde eğitilmelidir.

TÜV araç muayenelerinde takograf ve hız sınırlandırıcı donanımlar ile ilgili kusurlar hafif kusurdur.Bu kusurların ağır kusur olması ve gerekli kontrollerin yapılması gerekir.

Trafik denetim ekipleri, takograf konusunda bilgilendirilmeleri için bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Ancak uygulamada bu eğitimlerin yetersiz olduğu görülmektedir.Ayrıca, trafik denetim ekiplerinin elinde, dijital takograflardan  veri indirmek ve analiz etmek için gerekli donanım ve yazılım da yoktur.Özellikle, manipülasyon kontrolleri konusunda trafik denetim ekiplerinin önemli bilgi  eksiği bulunmaktadır.Bir diğer sorun ise, sürücülerin çalışma kurallarındaki farklılıklar ve denetim konusundaki  mevzuattaki çelişkilerdir.

Lojistik şirketleri; mevzuat yürürlüğe gireli dört yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, mevzuattan haberi olmayan ve ne zaman yürürlüğe gireceğini soran yöneticiler vardır. Haberdar olanlarda, bu kapsamdaki sorumluluklarına tam hakim değildirler.Uygulama, lojistik şirketlerinin maliyetini arttıracak, rekabet güçlerini azaltacaktır.Hazırlıksız olarak uygulamanın tam olarak hayata geçirilmesi, lojstik sektörüne darbe vurabilir.Lojistik sektörüne hazırlanmaları ve eksiklerini gidermeleri için imkan sağlanmalıdır.

Sürücüler; çoğunlukla ilk okul düzeyinde eğitime sahiptirler. Sürücüler çalışma kuralları ile ilgili  olarak  kulaktan dolma bilgilere sahiptirler.Tam doğru olmayan bu bilgiler, yapılan ihlallerin de kaynağıdır.1 Ekim 2011 öncesi takılan dijital  takografların Türkçe desteği yoktur.Bu  nedenlerle dijital takograf kullanımına hakim değildirler.Kaldıkı, analog takograf kullanımında da önemli bilgi eksikliği mevcuttur.Sürücülerin eğitime ihtiyaçları vardır.

Yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği üzere, bu eksiklikleri gidermeden, yurt içi nakliyatta çalışan araçlara dijital takograf takma zorunluluğu getirilmesi, hangi soruna çözüm olacak, hangi kazaların oluşmasını önleyecektir. Sadece bazı firmalar takograf satışından para kazanacak ve döviz çıkışı olacaktır.2013 yılı sonu itibarı ile Almanya'da takografların %30'u hala  analog takograftır.

Sonuç olarak, 30 Haziran 2014 tarihinden sonra  yeni tescil edilen  ve yurt içi nakliyatta çalışacak araçlar da dijital takograf takma zorunluluğu getirilmesi, takograf kullanımında güdülen  maksada hizmet etmeyecektir.Öncelikle, yukarda belirtilen unsurların hazırlıkları yeterli düzeye çıkarılmalıdır.

Bu yazıda verilen bilgilere  itirazlar olacaktır.Bütün bilgiler sahada ve uygulamada görülerek buraya aktarılmıştır.Ülkemiz için çok önemli olan lojistik sektörünün rekabetciliğini sağlanması için de, sektör bilgilendirilmeli, alınması gereken tedbirler belirlenerek hayata geçirilmelidir.Takograf uygulamasında yer alan herkes konu hakkında  yererli düzeye bilgi sahibi olmalı, takografa sadece takografçıların işi olarak bakılmamalıdır. Takograf,ticari araçlarda  akıllı ulaştırma sistemlerinin merkezi cihazı durumundadır.Bu nedenle, taşıma firmaları, tedarik zincirindeki diğer firmalar, akademisyenler, denetim makamları, akıllı ulaştırma sistemleri ile ilgili çalışanlar konu hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar.

Burada belirtilen tedbirler alınmadığı ve eksik düzenlemeler tamamlanmadığı sürece, aradan yıllar geçse de çok değişen bir şey olmayacak, her yıl birileri çıkacak, burada belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerektiğini yazıp duracaktır.

Bilal Yeşil

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
atakan ata
31 Mayıs 2015 Pazar 17:00
17:00
Söylenecek söz kalmadı yeter artık elinizi cıkarın cebim
izden biz gecinemiyoruz artık dagamı gidelim tererüstmü olalım ne istiyorsunuz bizden artık allah belanızı versin sizin bıktık yaa
yılmaz çiftçi
12 Nisan 2015 Pazar 15:34
15:34
siz kısacası bu işi yapma diyorsunuz sizin işiniz gücünüz para kazanmak fakirin halini düşünen yok ama bu komyoncuların ahı sizi iyi etmez
coşkun dursun
02 Nisan 2015 Perşembe 16:06
16:06
bırakın hemşerim dijital tagorafı sizin derdiniz insanları soymak başka bişey degil bi zamanlar yok 98 uyumlu olcakta insanlar 400_ 500 tl verdi yeni tagoraf aldı nakliye sektorun hangi 8 saatte hangi gitcegi yere gidebilir biz fabrika 8 _4 çalışmıyoz oyle 8 saat arac surelim siz bunu 12 saat yapın ozaman kimse işin kurnazlıgına kkacmazz insanları soymaktan vaz gecin yaptıgınız zenginleri zengin ettmek allahta refamı 1250 eoru para surucu olmanında oyle ahım şahımm egitim istememiyo azda olsa yaptımız işin kuralları bilmemiz yetiyo
erdi kılıc
31 Mart 2015 Salı 00:41
00:41
alsak ne olur almasakta gerek yok bence bu takolara
Bilal Yeşil
14 Kasım 2014 Cuma 19:05
19:05
Sayın Vahap Tan,

Yazarlar, her ''Yazma'' diyenin sözünü dinleseydi, bu gün medyada yazacak insan bulamazdık.O nedenle sizi bu mutluluktan mahrum bırakacağım.

Öne sürdüğüm fikirlere getirdiğiniz eleştirileri; doğru ama , Türkiye'de işler böyle yürümüyor, kervan yolda düzülür şeklinde özetlemek mümkün.Neden hep böyle olmak zorunda olsun?Daha iyisini ve olması gerektiği gibi yapamaz mıyız?AETR sözleşmesine göre, 16 Haziran 2010 tarihinden üç ay önce dijital takograf ile ilgili tüm hazırlıkları (Yönetmeliklerin yayınlanması, takograf servislerinin açılması, takograf kartlarının kullanıcılara dağıtılması, denetim birimlerinin eğitimi ve ekipmanlarının tamamlanması) tamamlamış olmamız gerekiyordu.Aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen hala önemli eksiklerimizin olması, neyi gösteriyor?

Yerli üretim elektronik takografların yetersiz olduğunu ifade etmişsiniz.Bunu itiraf etmenizden çok mutlu oldum.Ancak, sizin de yerli elektronik takograf üreticisi olmanız, bir tezat teşkil etmiyormu?
Sürücülerin çalışma süreleri ile ilgili bilgilerin 2000 yılında Karayolları trafik kanununa dahil edildiği bilgisine itirazınız, kısmen haklıdır.Ancak, bilmeniz gerektiği üzere, önce kanun çıkarılır ve sonra kanunda getirilen kuralların nasıl uygulanacağı yönetmeliklerle düzenlenir.


Bu kapsamda, 1999 yılında AETR sözleşmesi kabul edilmiştir.Sözleşme kanundur.AETR sözleşmesi Uluslararası nakliyatta kullanılan hangi araçlarda takogaf kullanılacağını ve sürücülerin çalışma kurallarını açıklamaktadır
.
2000 yılında da Karayolları Trafik Kanununu'nda yapılan değişiklikle, yurtiçi nakliyatta, hangi araçların takograf takacağı Md.31 de açıklanmış, Md.49 da da ''Sürücülerin çalışma sürelerinin ne olacağı ve ihlal durumunda uygulanacak cezaların bir yönetmelikle belirleneceği'' hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre de 2004 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği Md.98 düzenlenmiştir.Gerçekte, yazıda ifade edilmek istenen, takograf kullanımı ile ilgili kuralların ne zaman mevzuatımıza girdiğidir.İfade şeklinde bir anlam kayması söz konusudur.Ancak, bu bilginin, yazıda anlatılmak istenen fikirlerin değerini düşürdüğünü sanmıyorum.

Taşıma sektörünün uygulamaya hazırlanması için sağlıklı bir çalışma yapıldığını düşünmüyorum.Bunu, hala, ''Takograf uygulaması ne zaman yürürlüğe girecek?'' diye soran sektör temsilcilerinin varlığından anlıyoruz.İş, sadece mevzuatı çıkarmak bitmiyor.Konunun medya da tartışılması, seminerler düzenlenmesi , eğitimler verilmesi şeklinde tüm kullanıcılara ve taraflara aktarılması gerekiyor.
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:07
20:07
Bilal Bey' e önerim, Türkiye takograf tarihini, gerçekliklerini iyi bilmeden ve daha önce yaşanmış bir çok siyasi- ticari- idari tecrübelere hakim olmadan sektörde tartışma yaratacak, ama sektöre zarar veren yazılar yazmaktan vaz geçmesidir.
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:06
20:06
ALINTI: Sonuç olarak, 30 Haziran 2014 tarihinden sonra yeni tescil edilen ve yurt içi nakliyatta çalışacak araçlar da dijital takograf takma zorunluluğu getirilmesi, takograf kullanımında güdülen maksada hizmet etmeyecektir.Öncelikle, yukarda belirtilen unsurların hazırlıkları yeterli düzeye çıkarılmalıdır. BU SONUÇ CÜMLESİNE KATILMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. BİLAL BEY' in TÜRKİYE DİNAMİKLERİNİ PEK DE İYİ ANALİZ EDEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. BÜTÜN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA DİJİTAL TAKOGRAF UYGULAMASINA GEÇMEK BELKİ AB ÜLKELERİNDE OLABİLECEK YÜKSEK BİR BEKLENTİDİR. ASLINDA 2006 YILINDA AB ÜLKELERİNDE BAŞLAYAN DİJİTAL TAKOGRAF UYGULAMASININ BİLE OTURMASI YILLAR ALMIŞTIR. BANA GÖRE EKSİKLER TAMAMLANMAYA ÇALIŞILIRKEN EŞ ZAMANLI OLARAK UYGULAMA DEVAM ETTİRİLMELİDİR.
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:05
20:05
ALINTI: Yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği üzere, bu eksiklikleri gidermeden, yurt içi nakliyatta çalışan araçlara dijital takograf takma zorunluluğu getirilmesi, hangi soruna çözüm olacak, hangi kazaların oluşmasını önleyecektir. Sadece bazı firmalar takograf satışından para kazanacak ve döviz çıkışı olacaktır.2013 yılı sonu itibarı ile Almanya'da takografların %30'u hala analog takograftır. DİJİTAL TAKOGRAF UYGULAMASI KONUSUNDA BİR YERDEN BAŞLAMAK GEREKMEKTEDİR. UYGULAMA İLE BİRLİKTE EKSİKLER EŞ ZAMANLI OLARAK GİDERİLEBİLİR. ZATEN ŞU AN İÇİN DE YAPILMAYA ÇALIŞILAN BUDUR. BİLAL BEY DAHA ÇOK ŞOFÖRLER ODASI GİBİ YAZMAKTADIR. BİZLER BU SÖYLEMLERİ TŞOF' tan 1988 YILINDAN BERİ DUYUYORUZ. ALMANYADAKİ TAKOGRAFLARIN BİR KISMININ ANALOG OLMASI İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRILAMAZ. ÇÜNKÜ ÜLKEMİZDE ESKİ TAKOGRAFLARIN BİR ÇOĞU ELEKTRONİKTİR. BU CİHAZLARIN HİÇ BİRİ BİRBİRİNE BENZEMEMEKTE ve MÜDAHALEYE AÇIK CİHAZLAR OLARAK DENETİMDE NEREDEYSE HİÇ BİR İŞE YARAMAMAKTADIR. BU YÜZDEN HIZLA DİJİTAL TAKOGRAFLARLA DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:05
20:05
ALINTI: Uygulama, lojistik şirketlerinin maliyetini arttıracak, rekabet güçlerini azaltacaktır.Hazırlıksız olarak uygulamanın tam olarak hayata geçirilmesi, lojstik sektörüne darbe vurabilir.Lojistik sektörüne hazırlanmaları ve eksiklerini gidermeleri için imkan sağlanmalıdır. YUKARIDA DA BAHSEDİLDİĞİ ÜZERE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE BU HAZIRLIKLARINI YAPMALARI İÇİN YETERİNCE ZAMAN TANINMIŞTIR. ANCAK, LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ DAHA FAZLA KORUMAK ADINA TRAFİK KAZALARINDAN ÖLÜM ve YARALANMALARIN DEVAM ETMESİNE SICAK BAKMAK SİYASETEN ve KAMU MENFAATİ AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ...
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:04
20:04
Takograf uygulamasının başarısı, kazaların azalma oranı ile ölçülmelidir. 2000 yılından beri takograf kullanılmakta olmasına, 2010 yılında da dijital takograf kullanımınına başlamasına rağmen, kaza rakamlarına baktığınızda, kazalar her yıl katlanarak artmaktadır. ÖNCELİKLE ÜLKEMİZDE TAKOGRAF KULLANIMI 2000 YILINDA DEĞİL 1988 YILINDA BAŞLAMIŞTIR. AYRICA, TRAFİK KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLER HER YIL ARTMAMAKTA HATTA ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIŞLARA RAĞMEN NİSBİ OLARAK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALMAKTADIR. BU AZALMA TAKOGRAF UYGULAMASININ BAŞARISINDAN DEĞİL ÖZELLİKLE 2008 YILINDAN İTİBAREN, DUBLE YOLLARIN YAPIMINA BAĞLI BİR OLUMLU ETKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.....
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:04
20:04
Dijital takograf için AB onayı alınmasının kolay bir işlem olmadığı bilinmelidir.Sadece onaylı dijital takograf üretebilen dört AB üreticisi olduğu ve bunlardan birinin artık ikinci ve üçüncü nesil dijital takograf üretmediği düşünülürse, yeni pazara girecek oyuncuların işinin ne kadar zor olacağının bilinmesi gerekir.Olay sadece teknik bir olay değil, ayrıca ekonomik ve siyasidir.Sonuç olarak yerli dijital takograf girişimlerinin işi çok zordur. BU KONU 2008 YILINDAN 2012 YILINA KADAR UZUN UZADIYA TARTIŞILDI. ÖNCELİKLE TÜRKİYE' NİN KENDİSİNE ÖZGÜ BİR DİJİTAL TAKOGRAF YAPMASI FİKRİ HAKİMDİ. ANCAK DAHA SONRA BÜTÜN BU ZORLUKLAR GÖZE ALINARAK AB UYUMLU DİJİTAL TAKOGRAF KULLANIMINA KARAR VERİLDİ...
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:03
20:03
ALINTI: Uluslararası nakliyatta dijital takografa geçiş zorunluluğu belli idi. Ancak yurt içi nakliyatta, AB deki uygulamalardan daha ileri bir uygulama ile dijital takografa geçiş zorunluluğu yeteri kadar tartışılmadı. BU KONU 2008 YILINDAN 2012 YILINA KADAR YANİ 4 YIL BOYUNCA SEKTÖRDE TARTIŞILDI ve SEKTÖRÜN HAZIRLIĞI İÇİN 2008 YILINDAN 2014 YLINA KADAR SÜRE VERİLDİ...
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:03
20:03
2000 yılında Karayolları Trafik Kanunu 31. Maddesinde yapılan değişiklikle araçlarda kullanılan takografların, "elektronik, elektromekanik ya da mekanik olabileceği" hükmü getirildi.Çalışma süreleri konusunda yapılan değişiklikler KTY 98. Maddesindeki değişiklikle netleştirildi ve elektronik takograflar 2006 yılından itibaren bu değişikliğe uygun hale getirilerek yeniden tip onayı aldı...
VAHAP TAN
01 Kasım 2014 Cumartesi 20:02
20:02
Sayın Bilal Yeşil' in yazısından yapılan alıntılar ve bazı temel yanlışlıkların düzeltilmesi:ALINTI: "Bu doğrultuda, bazı değişikliklerle birlikte, 2000 yılında Karayolları Trafik Kanununda yurt içi nakliyatta çalışan sürücülerin çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı." ÜLKEMİZDE SÜRÜCÜLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN AB HUKUKUNA UYMULANDIRILMASI ÇALIŞMASI 2000 YILINDA DEĞİL EYLÜL 2004 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2000 TAŞIMACILAR.COM | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 258 77 86 | Haber Yazılımı: CM Bilişim