• BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • İstanbul : 26 °C

Uluslararası nakliyecilerin sorunları 7 başlıkta Gürcistan’a raporlandı

Uluslararası nakliyecilerin sorunları 7 başlıkta Gürcistan’a raporlandı
Türkiye-Gürcistan arasında uluslararası nakliyat sektöründe yaşanmakta olan sorunlar yedi başlıkta Gürcistan makamlarına iletildi. Sorunlar madde madde Gürcistan hükümetine iletildi.

Türkiye-Gürcistan arasında uluslararası nakliyat sektöründe yaşanmakta olan sorunlar yedi başlıkta Gürcistan makamlarına iletildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, raporun iki ülke arasındaki nakliyat sektöründe çalışan oda üyelerinin sorunlarını kapsadığını belirterek Gürcistan hükümetinin iletilen sorunları çözeceğine inandığını söyledi. TTSO Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, raporda 7 başlıkta toplanan sorunların ise Geçiş Belgelerine Yazılan Cezalar, Gürcistan’ı Transit Geçişlerde Alınan Yol Geçiş Ücretleri, Araçlarımızın TIR Park Alanlarında Bekletilmesi ve Yolların Aşırı Derecede Bozukluğu, Azerbaycan Dönüşlerinde Yakıt Depolarına Ceza Uygulaması, Gürcistan’da Yapılan İhlaller Sonucu Kesilen Astronomik Cezalar, Türk Araçlarının Sigorta Sorunu ve Trafik Cezaların Katlanması konularından oluştuğunu vurguladı. Hacısalihoğlu, gerek ülkemiz gerekse dünya ticareti için büyük önem taşıyan Sarp Sınır Kapısı’nın bir taraftan da dünyanın en yoğun kara sınır kapısı olmaya doğru hızla ilerlediğini anımsattı. Türkiye-Gürcistan karayolu güzergâhının ipekyolunun en hareketli kavşaklarından birini oluşturduğunu ifade etti. Hacısalihoğlu, “Bugün bu kapıdan yılda 286 bin tır ve 6,4 milyon insan geçiyor. Rakamlar hızla artıyor. Bu kapıyı en çok kullanan uluslararası nakliyat yapan nakliyeci üyelerimizdir. Ve Bu yoğunlukta gerek Sarp Sınır Kapısı gerekse Gürcistan geçişinde yaşanan sorunlar iyi niyet ilişkileri doğrultusunda çözülecektir..” dedi. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, ziyarette bulunduğu Gürcistan’ın Acaristan Özerk Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahmaz Sahavadze’ye iki ülke arasında nakliyat sektöründeki sorunların çözümünde ortak hareket etmenin yararlı olacağını vurguladı. İş dünyası temsilcileri olarak nakliyat sektörünü sahip çıkılmasında fayda olduğunu dile getirerek raporun Gürcistan’da ilgili makamlara paylaşılmasını istedi. Görüşmeye Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Volkan Berber, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, TÜRSAB Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Gökhan Usta, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, Üye Özcan İlarslan, DEİK-TTSO Temsilcisi Hakan Savaş, Acarna Nakliyeciler Derneği Başkanı, Acara TSO Genel Sekreteri Ednar Bolkvadze, Özel Kalem Müdürü Giorgi Tuzbenidze katıldı Nakliyecilerin Gürcistan'da karşılaştıkları 7 başlıktaki sorunları:
Firmalarımıza ülkemiz tarafında dağıtılan Gürcistan Geçiş Belgelerine Avrupa’daki gibi sadece dorse plakası yazılmamakta, taşıma yapan aracın hem çekicisi hem de dorsesi Gürcistan Makamlarınca doldurmaktadırlar. Yanlış yazılan harf ya da rakamlar dolayı firmalarımıza 5000 lari gibi cezalar yazılmaktadır. Gürcistan'ı Transit Geçişlerde Alınan Yol Geçiş Ücretleri;
Gürcistan Hükümeti 2011 yılı başından itibaren, ülkesini transit olarak geçen Türk araçlarından 200 Lari (113 USD) yol geçiş ücreti tahsil etmektedir. Haksız olarak alınan bu bedelin kaldırılması adına Türk Makamları da Gürcü araçlarından 113 USD geçiş ücreti almakta ancak UBAK belgesi ile yapılan taşımaları bu uygulamanın dışında tutmaktadır. Türk makamları Gürcü araçlarından UBAK belgesi ile yapılan transit geçişlerde yol geçiş bedeli almazken, Gürcü makamları ayrım yapmaksızın bu bedeli tüm taşımalardan (UBAK belgeli taşımlar dahil) tahsil etmektedirler. Alınan bedelin, transit yolların yapımında kullanılacağı belirtilmişken bu tarihe kadar hiçbir şekilde yollarda bir iyileştirme çalışması olmamıştır. Bu kapsamda, tahsil edilen bu bedelin kaldırılması, mümkün gözükmemekte ise UBAK belgesine haiz Türk taşımacılarından yol geçiş ücreti tahsil edilmemesi iki ülke taşımacıları arasındaki haksız rekabeti önleyecektir. Araçlarımızın TIR park alanlarında bekletilmesi ve yolların aşırı derecede bozukluğu;
Gürcistan üzeri Azerbaycan’a geçişlerde, Kırmızı köprü sınır kapısındaki yoğunluğa istinaden araçlarımız TIR parklarına yönlendirilmekte, hiçbir sosyal tesisin ve alt yapının olmadığı alanlarda sıra beklemektedirler. Aynı şekilde Gürcistan üzeri Türkiye dönüşlerinde, Sarp kapısının yoğunluğu ve Gürcülerin turizm sezonları nedeniyle kapının çok gerisinde Gonye – Kobulet – Khashuri – Kutaisi - Supsa bölgelerinde araçlar park alanları ve toprak zeminlere sokulmakta, sıra düzeni olmayan ve zemin yapısı çok bozuk olan bu alanlarda araçlarımız kazalara karışabilmektedirler. Söz konusu alanların zemin yapılarının kısa vadede en azından mıcır dökülerek ıslah edilmesi, polis tarafından kontrollü sıra düzeninde tutulması; uzun vadede ise sınır kapılarına yakın noktalarda hizmet kalitesi yüksek park alanlarının oluşturulması ve sınır gümrüklerine sıralı şekilde araçların sevk edilmesi, transit taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından azami ölçüde gereklidir Gürcistan hattı boyunca TIR’ların kullandığı yollar aşırı derecede bozuktur. Gürcistan’a girince Batum’un dışından geçen çevreyoluna sevk edilen araçlar için yollarda, hiçbir şekilde ikaz levhası ya da takip edilecek güzergah işareti yer almamaktadır. İkaz levhalarının olmaması nedeniyle, sözde belirlenmiş güzergâh dışına çıkılması durumunda Gürcü polisleri araçlarımızın yanına bitmekte ve araçlara cezalar yağdırmaktadırlar. Diğer taraftan, söz konusu yollar beton bloklardan oluşturulduğundan, blokların çökmüş olması nedeniyle araç tamponlarının kırılabildiği biçimde aşırı şekilde bozuk bir hal aldığı gözlenmektedir. Aynı durum Tiflis güzergâhında da geçerlidir. Araçlar Tiflis içine girmeden, Tiflis’in dışından geçen çevreyoluna yönlendirilmektedir. Söz konusu yolun fiziki şartları son derece kötü olduğundan bu yollarda seyreden araçlarımız maddi açıdan çok büyük zararlar görmektedir. Söz konusu bu yollarda yarı römorkun çekiciden ayrıldığı ve yola düştüğü durumlar zaman zaman yaşanabilmektedir... Gürcü makamları, Türk araçlarından alınan transit yol geçiş ücretlerinin, yolların iyileştirilmesi için alındığını söylemektedirler. Bu bağlamda söz konusu yolların ıslah edilmesi, maddi zararların yaşanmaması ve yol kat etme sürelerinin kısalması açısından son derece gereklidir. Azerbaycan dönüşlerinde yakıt depolarına ceza uygulaması;
Gürcistan Makamları aralıklı olarak araçlarımıza depo kontrolleri gerçekleştirmekte, araçlarımızın depolarının standart olmadığı gerekçesi ile cezalar kesmektedir. Gürcistan’da standart deponun tanımı fabrikasınca imal edilmiş ve araçların üzerinde bulunan depolardır, ancak Gürcü Gümrük memurları standart depolara sahip araçlara da ceza yazmaktadır. Bu cezalar 2000 lari ile 4000 lari arasında değişmektedir. Gürcistan'da yapılan ihlaller sonucu kesilen astronomik cezalar;
Gürcistan’da sehven dahi olsa yapılan kural ihlallerinde 5000 Larilik cezalar yazılmakta, hiçbir suretle cezaların kaldırılması mümkün olmamaktadır. İhlal edilen kural bir kaza sonucu yaşanmışta olsa, orantısız biçimde 5000 Larilik cezaların yazılmasının önüne geçilememektedir. Sürücülerimizin verdiği bilgiye göre, cezaya itiraz halinde polislerce kelepçe takılacağı söylenerek sürücülerimiz tehdit edilmektedirler. İhlal ceza oranlarının karşılıklılık esasına göre asgari seviyelere çekilmesi, hangi hususa aykırılığın cezai müeyyide oluşturduğu ve bu müeyyideye uygulanacak ceza oranının ne olacağının Türk makamlarına yazılı olarak bildirilmesi taşımacılarımızın bilgilendirilmelerine yardımcı olacaktır. Türk araçlarına sigorta sorunu;
Gürcistan’da sigorta sisteminin gelişmemiş olması, karşı tarafın hasarını karşılayabilecek bir sigorta poliçesinin olmayışı, araçlarımızın Gürcistan’da karıştıkları kaza durumlarında taşımacılarımız açısından çok ciddi tazminatlar doğurabilmektedir. İki ülke arasında bir sigorta sisteminin kurulması, bunun yanında Gürcistan’ın yeşil kart sigortası sistemine üye olması Türk taşımacılarını çok büyük maddi kayıplardan kurtarabilecektir. Diğer taraftan, kazaya karışan araçlarımız için tutulan kaza tutanaklarının firma temsilcilerine verilmemesi yada çok geç verilmesi firmalarımızı paydaşları karşısında zor durumlara düşürmektedir. Kaza tutanaklarının derhal ilgililere teslimi gereklidir. Görevli memurların tutumu;
Sürücülerinin yol hattı boyunca temasta olduğu görev yapan polisler ve gümrüklerde görevli memurlarla karşılaşılan sorunlarda, hiçbir şekilde hak arayışı doğrultusunda itirazda bulunulamamaktadır. Haklı dahi olsanız görevli memurlarca haksız bulunmaktasınız, hakkınızı aramanız halinde tahriklere varan ölçülerde kelepçelenmekle tehdit edilerek ilgili memurlarca sindirilmeye çalışılmaktasınız. Konsoloslukların ve Ticaret Müşavirliklerinin bilgilendirilmesi ve olay yerine intikal ederek meselelere müdahale girişimleri de haksız yere kesilen cezalarla ilgili bir sonuç verememektedir. Gelen şikâyetlerde, polislerin sürücülere ceza yazmak için sudan nedenler çıkardıkları, zorlamalarla hataya sevk ederek usulsüzlük cezaları yazdıkları belirtilmektedir. Trafik cezalarının katlanması;
Gürcistan’da yazılan bir takım cezalar 1 ay içinde ödenmemesi halinde 10 kata kadar arttırılmaktadır. Sürücülerin dikkatinden kaçan ya da zaman zaman ödenmesine rağmen sonradan tekrar tahsil edilmeye çalışılan cezalarla ilgili Gürcü yetkililerin daha hakkaniyetli, yapıcı ve çözüm üretici olmaları beklenmektedir. Hayati Akbaş www.tasimacilar.com 12.05.2014 Saat:15.14

Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2000 TAŞIMACILAR.COM | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 258 77 86 | Haber Yazılımı: CM Bilişim