MÜSİAD’dan 12 Maddeli Ar-Ge İnovasyon Önerisi

MÜSİAD’dan 12 Maddeli Ar-Ge İnovasyon Önerisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından hazırlanan “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon” raporu, MÜSİAD Genel Merkez’de gerçekleşen basın toplantısı ile açıklandı.

Bir yılı aşkın süredir, MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından çalışmaları yürütülen ve 1 çalıştay, 4 odak grup toplantısı, 2 panel ve 50'ye yakın mülakat sonucunda hazırlanan “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon” raporu, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için bir yol haritası çiziyor. Ayrıca MÜSİAD’ın ilkeleri içinde yer alan “Yüksek Ahlak, İleri teknoloji” mottosu, bu raporla beraber tekrar hayat buluyor.


Türkiye'nin rekabetçi üstünlüğüne katkı sağlayan, bütünlüklü, paydaş beklentilerini hesaba katan, bilimsel, uygulanabilir bir yaklaşım hedefiyle hazırlanan raporda, çeşitliliğin arttığı, rekabetin kızıştığı ve sınırların ortadan kalktığı küresel piyasa koşullarında sürdürülebilir büyümenin temel kaynak noktasının Ar-Ge ve İnovasyon olduğu belirtiliyor. Raporda, yeniliğin, yenilikçiliğin, yeni ürün ihtiyacının yanı sıra hammadde temini, lojistik, pazarlama ve diğer işletme fonksiyonlarında da ortaya çıktığı ifade edilerek, kriz ortamlarında yenilikçiliği bir kaldıraç olarak kullanan ülkeler ve işletmelerin üretim ve gelirlerinin arttığı da bildiriliyor. KOBİ'lerin esneklik, çeviklik, piyasa koşullarına ayak uydurabilme ve çözüm üretme özellikleri bakımından büyük işletmelere göre daha avantajlı olduğu aktarılan raporda, Türkiye’nin küresel rekabet koşullarına ayak uydurması ve 2023 hedeflerine ulaşması için yapması gerekenler de raporda ye alıyor. Vardan: “Ar-Ge çalışmalarına önem verilmedi”

''Türkiye olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, yüksek katma değerli ürün üretmemiz, teknoloji üretmemiz ve satabilmemiz lazım” diyerek söze başlayan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, bunun içinde farklılaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Vardan “Farklılaşabilmek için de, yüksek katma değerli ürün imal edebilmek için de, teknoloji geliştirebilmek için de mutlaka Ar-Ge yapmayı öğrenmemiz lazım'' dedi. Vardan, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolarları aştığı ifade ederek, şunları söyledi: ''Bundan sonrası için hedefimiz 500 milyar dolar ihracat yapmak, kişi başına milli geliri 25 bin dolar olan bir ülke olmak ise bu rakamlara nasıl ulaşacağımızı iyi hesaplamamız lazım. Hükümetin Ar-Ge'ye ve inovasyon faaliyetlerine geçmiş dönemlerle mukayese dahi edilemeyecek ölçüde önemli destek vermeye başladığını mutlulukla görüyoruz. Ancak zaman içinde bunca desteğe rağmen, bunların ürüne dönüşmesinde sıkıntı yaşandığını da düşünüyoruz''şeklinde ifade etti. MÜSİAD’ın raporda yer alan önerileri
• Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi sağlaması için ekonomik kalkınma modelinin, gözden geçirilmesi ve rekabet temelli bir kalkınma anlayışının benimsenmesi. • Ar-Ge ve inovasyon sistemimizin merkezinde yetenek ve girişimci olmalı ve bütüncül bir paradigma değişimine gidilerek yeni fikir geliştirme yapısının önü açılmalı. • Proaktif bir kamu anlayışına giderek Ar-Ge ve inovasyon konusunda koordinasyon sağlanmalıdır. Kamu, akademi ve sanayi işbirliği ile kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı. • Sadece araştırmaların desteklendiği bir destek mekanizmasından çok, ticarileşme sürecinin desteklendiği bir ekosistem ile fikirden kazanca giden yol kurgusu yapılarak mevzuat engelleri ortadan kaldırılmalı. • Yenilikçi taklit dâhil teknoloji transferini hızlandıracak tüm enstrümanlar inovasyon sisteminin kaldıracı olarak kullanılmalı. • Ülkemizin yerli yabancı teknoloji geliştiren herkes için cazip hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve altyapısı güçlendirilmeli. • Türkiye 'kaybeden ata' oynamaktan vazgeçmeli ve en iyileri desteklemelidir. • Kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine geçilerek yol gösterici, kolaylaştırıcı ve destekleyici olunmalı. İyi yönetişim, esaslı bir yenilenme teşvik edilmeli. • Doğru zamanda, doğru teknolojilere odaklanmalı ve kaynakların verimli kullanılması hedeflenmeli. • Gelecek için bilim, sanat ve eğitime yatırım yapılmalı. • İnovasyon ve girişimcilik konuları müfredata eklenmeli. • Türkiye'nin rekabetçi öncelik alanları ve bu alanlara göre, odaklı-güdümlü, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi gerekmektedir. www.tasimacilar.com 17.04.2012 / 14:43