TREDER sayesinde silobaslara “CE” standardı  geldi

TREDER sayesinde silobaslara “CE” standardı geldi

TREDER, yıllardır süren silobas sorununun çözümü için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile omuz omuza çalıştı. CE işareti taşımayan silobas üretenlerin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, silobaslara denetim zorunluluğu kararı aldı. Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sürdürdüğü ortak çalışmalar sonucunda silobasların AB ülkelerinde olduğu gibi ait olduğu yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi çalışmalarını sonuçlandırıldı. Bugünden itibaren “CE” uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası taşımayan silobas üreten üreticilerin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.


"Denetimsiz silobaslar haksız rekabete ve kazalara neden oluyor"
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TREDER’in silobasın uluslararası standartlarda üretilmesi konusunda yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda geçen ay bir toplantı düzenlediklerini söyleyen TREDER Teknik Komite Başkanı Mesut Karabay, trafiğe tescil edilen silobasların 2004 yılında yürürlüğe giren 97/23/AT Yönetmeliği kapsamında olmasına rağmen birçok üretici tarafından bunun yerine getirilmediğine dikkat çekti. Karabay, “Trafiğe tescil edilen silobaslar AT Yönetmeliği kapsamında olmasına rağmen birçok üretici tarafından değerlendirilmeye alınmadığını, hiç bir resmi kurum tarafından da bu durumun denetlenmediğini gördük. Bu durum bir taraftan haksız rekabete yol açarken diğer yandan da yaşanan kazalara engel olunamadı” dedi. "CE işareti taşımayan silobas üreticisinin faaliyeti durdurulacak"
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 20 Nisan 2012’de yapılan toplantıya onaylanmış kuruluşların yetkililerinin de katıldığını ifade eden Karabay, toplantıda silobasların 97/23/AT Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi kararının alındığını söyledi. Karabay, “Silobasların CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası taşıması gerektiği, toplantı tarihinden itibaren CE uygunluk işareti ve onaylanmış kimlik numarası taşımayan araçları üreten üreticilerin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırıldı” diye konuştu. "CE işareti taşımayan silobaslara A tipi muayene şartı getirildi"
Karabay, 2004 yılında yürürlüğe giren AT Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmemiş ve trafiğe tescil edilen silobasların kullanıma devam edebilmesi için A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrole tabi tutulacağını dile getirdi. Karabay, silobasların periyodik kontorle tabi ürünler listesine alınacağını kaydetti.


"Alınan kararların takipçisi olacağız"
Karabay, alınan kararlardan TREDER olarak son derece memnun olduklarını ve kararların takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Silobasların uluslararası standartlarda üretilmesi ve karayolunda can güvenliğinin sağlanması için işbirliği ve desteklerinden ötürü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. TREDER olarak bundan sonraki süreçte mevzuatın yayınlanmasından uygulanmasına kadar tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi. Silobasların üretimi ile ilgili alınan kararlar:
-Silobaslar 97/23/ AT Yönetmeliği kapsamında olduğu - Silobasların CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası taşıması gerektiği -Bugünden itibaren CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası taşımayan ürünleri üreten üreticilerin faaliyetlerinin durdurulması -97/23/AT Yönetmeliği 01.01.2004 tarihinden itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bu yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmemiş, bugüne kadar üretilip trafiğe tescil edilmiş silobasların kullanımına devam edilmesi için onaylanmış A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrole tabi tutulması -Silobasların periyodik kontrole tabi ürünler listesine alınması -Silobasların en fazla istihdam edildiği çimento sektörünün uyarılarak CE uygunluk işareti ile birlikte onaylanmış kuruluş kimlik numarası taşıması ve düzenli periyodik kontrollerinin yapılması gerektiği hususunun bildirilmesi -Araç Muayene İstasyonlarında da aynı hususların muayene esnasında aranması için ilgili kuruluşların bilgilendirilmesi Silobasların özellikleri:
Silobaslar, kuru akıcılar olarak tabir edilen ve özgül ağırlığı 0,2- 2,5 ton/ metreküp arasında değişen toz veya granül halindeki değişik türdeki malzeme yığınlarını taşıyan ve uygulanan basınç ile yüksek hızda boşaltan ekipmana sahip kamyon ve römork /yarı römork araçlardır. Türkiye’de üretilen silobasların genel olarak hacimleri 10 bin litreden büyük, işletme basınçları 2 bar, test basınçları 3 bardır. Bu özellikleri nedeniyle silobaslar 97/23/AT Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Hacim, basınç ve işletim özellikleri itibariyle silobaslar 97/23/AT Yönetmeliği kategori III’de tanımlanmaktadır. www.tasimacilar.com 25.05.2012/12:20