UTİKAD üniversitelerle buluştu

UTİKAD üniversitelerle buluştu

Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD, ülkemizdeki lojistik eğitimini konuşmak üzere üniversitelerle buluştu.

UTİKAD’ın, üniversitelerin lojistik bölümleri ile sektör arasında köprü oluşturulması, işbirliği olanaklarının artırılması ve karşılıklı görüş alışveriş ortamının yaratılması amacıyla düzenlediği “UTİKAD –Üniversiteler Buluşması, UTİKAD yönetim kurulu üyeleri ve 11 üniversitenin akademisyen ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Dr. Hakan Çınar’ın başkanlık ettiği toplantıda, lojistik sektörünün nitelikli insan gücü talebinin karşılanması başta olmak üzere, lojistik bölümü öğrenci ve mezunlarının staj ve istihdam koşullarının yeniden gözden geçirilmesi ve lojistik eğitimi müfredatının iyileştirilmesi konuları görüşüldü. UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, toplantının açılış konuşmasında, UTİKAD’ın 26 yıllık bilgi birikimi ile lojistik eğitiminin uluslararası standartlara getirilmesi için önemli bir misyon yüklendiğini söyledi.


“Lojistik sektöründe eğitimin önemi artıyor”
Toplantıya başkanlık eden Dr. Hakan Çınar, Türkiye’de lojistik sektörünün son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme gösterdiğini belirterek, buna bağlı olarak sektörün nitelikli insan gücü talebinin de arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri çerçevesinde lojistik sektörünün giderek daha fazla önem kazanacağını kaydeden Dr. Çınar, bu nedenle Türk taşımacılık ve lojistik sektörünü temsil eden UTİKAD’ın eğitim konusunda ayrı bir önem verdiğini ve ülkemizde lojistik eğitiminin dünya standartlarına uygun bir şekilde verilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye’deki lojistik eğitiminin yeniden modellenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ilgili kamu kuruluşları ve STK’larla işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Dr. Hakan Çınar, üniversitelerden de bu konuda destek beklediklerini belirtti. Toplantıda söz alan akademisyenler ise, üniversitelerin de sektörden birtakım beklentileri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de lojistik eğitimin dünya standartlarına uygun hale gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Toplantıda ayrıca sektörün bilgi-birikim, deneyim ve kaynaklarını üniversitelerle paylaşması, istihdam koşullarını yeniden gözden geçirmesi, uygulamalı eğitim ve zorunlu stajlar konusunda daha etkin olması talebi de dile getirildi. Üniversiteleri temsilen, İstanbul Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Ar-El Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi lojistik bölümü akademisyenlerinin katıldığı ‘UTİKAD-Üniversiteler Buluşması’n da masaya yatırılan konuların sonuç bildirgesi haline getirilmesi ve lojistik eğitimiyle ilgili UTİKAD liderliğinde bir eylem planı oluşturulması kararı alındı. www.tasimacilar.com 18.06.2012/15:21