Takograf muayene ücreti 40 Lira olarak belirlendi

Takograf muayene ücreti 40 Lira olarak belirlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre takograf muayene ücreti 40 TL oluyor. 5 yıl içinde kademeli olarak yerli üretim elektronik ve analog ve takograflar da kalkacak ve takograflar dijital olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çıkardığı ‘’Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’’ yurtiçi ya da yurtdışında taşımacılık yapan araç sahiplerini ilgilendiriyor. Yayınlanan yönetmeliğe göre takograf muayene ücreti 40 TL olacak. Ayrıca muayene sonrası düzenlenen belge ve etiketler için ilave bir ücret alınmayacağı belirtildi. Elektronik takografa 2014 yılında son..
Kademeli olarak 2014 yılına kadar kullanımdan kaldırılacak elektronik takografların servis hizmetleri de çıkarılan yönetmelikle düzenlendi. Yönetmeliğe göre yapılması öngörülen montaj, muayene ve damgalama işlemleri, Bakanlık tarafından belgelendirilmiş, analog ve ya dijital takograf cihazlarına hizmet veren servisler tarafından yapılacak. Servisler hileli cihazları bildirecek
Yönetmelikle birlikte gelen yeniliklerden biri de servislere düşen görevlerin açıklanması. Bu bağlamda onay belgeli servisler, takografın doğru çalışmasını engellemek maksadıyla yapılabilecek müdahaleleri tespit etmek ve cihazın aksamlarının bütünlüğünü kontrol etmekle yükümlü. Ayrıca servisler, kırık damgalar ve müdahale aletleri ile ilgili bulguları bir tutanakla kayıt altına alarak en az iki yıl saklamak zorunda. 1996 ve üzeri modellerdeki araçlar için yeni düzenleme
1996 ve üzeri modellerdeki araçlar için yönetmeliğin 2014 yılında yürürlüğe gireceğini belirttiği bir yenilik getirildi. Bu yenilik; ilk defa tescil edilerek trafiğe çıkan araçlardan ve 1996 model ve sonrası olup,ilk defa takograf cihazı takılacak olan araçlarda dijital takograf kullanılmasının zorunlu olması. 2014 yılında yürürlüğe girecek bir başka yenilik ise yurt içinde taşımacılık yapan 5 yıl içinde kademeli olarak değiştirilecek olması. Kademeli olarak değişim ise şöyle yaşanacak; 1996-1998 model araçlar, birinci yıl içinde, 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl içinde, 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl içinde, 2005-2007 model araçlar, dördüncü yıl içinde, 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde.

Yönetmeliği bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız
Servis tutanağını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

www.tasimacilar.com 12.01.2012 Saat: 18:31