10 Numara Yağ’da çözüm: Bütüncül bir yaklaşım

10 Numara Yağ’da çözüm: Bütüncül bir yaklaşım

EurActiv Türkiye, 10 numara yağ sorununu masaya yatırdı. Çalışmada sektöre önemli zararlar veren bu sorunun çözümü için kurumsal kısırdöngünün aşılması için ilgili bakanlıkların bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerektiği kaydedildi.

EurActiv Türkiye Petrol Ofisi ve Petrol Sanayi Derneği katkılarıyla 10 Numara yağ sorunun mercek altına aldı. Hazırlanan rapor, Türkiye’de özellikle 2007 yılının ortalarından itibaren gündeme gelen motorin yerine kullanılan hileli ürünlerin tüketimi konusunu nedenleri ve çözüm önerileriyle masaya yatırdı. Motorinde en yüksek vergili Avrupa ülkesi Türkiye Çalışmada dikkat çekilen en önemli nokta motorindeki yüksek vergiler olarak gösterildi. Raporda Avrupa Birliği ülkelerinde benzer sorunların yaşanmadığı; zira o ülkelerde vergilerin yüksek olması durumunda alım gücünün de yüksek olması ya da alım gücünün düşük olduğu ülkelerde benzinin vergisinin düşük olmasının tüketicilerin atık yağa yönelmesini engellediği kaydediliyor. Verilere göre alım gücünün düşük olduğu ve motorinde vergilerin bu kadar yüksek olduğu Avrupa’daki tek ülke Türkiye. Sorunun çözümüne bütüncül yaklaşım şart Sorunu farklı boyutlarıyla ele alan çalışmada; 2007-2008 yıllarında yaşanan benzer sorunun vergi düzenlemesi ile önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanırken, günümüzde sektörün kanayan yarası olan bu sorunun çözümünde tek bir kurum tarafından yapılan düzenlemenin değil, farklı kurum ve kuruluşların planlı ve ortak çalışmaların sonucu ortaya çıkacak kapsamlı bir çalışmanın daha büyük katkısı olacağı kaydedildi. Çalışmada yer alan 10 numara yağ sorununun çözümüne yönelik öneriler ise şöyle: • Akaryakıt ve akaryakıt harici ürünlerin ÖTV tutarlarının dengelenmesi, • Madeni yağ ve akaryakıt harici ürünler piyasasındaki faaliyetlerin işletme bazında denetlenmesi ve ithalatın EPDK tarafından lisans kapsamına alınması, • Maliye, EPDK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler nezdinde veri paylaşımı ve doğrudan işletme/faaliyet bazında denetimlerin yapılması, • Halen Çevre ve Orman Bakanlığınca lisans verilen atık madeni yağ geri kazanım (rafinasyon ve rejenerasyon) tesislerinin ayrıca EPDK tarafından işleme veya baz yağ üretim lisansı yolu ile kontrol altına alınması ve gerçek işlevine kavuşturulması, • EPDK, Çevre ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ortak denetim ve takibi, •Gerçek anlamda endüstriyel rafinasyon tesislerinin kurulması için mevzuat yapılandırılması. 11.01.2011-17.26 www.tasimacilar.com