Kış Lastiği Genelgesinde değişiklik yapıldı

Kış Lastiği Genelgesinde değişiklik yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe konulan Kar lastiği kullanımının genelgesinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yayınlanan genelge ile 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde şehirler arası yollarda kış lastiği takılması zorunlu hale getirilirken, şehir içinde ise valiliklerin kararına bırakılmıştı. Ancak 11 Aralık 2012 tarihinde, söz konusu genelgenin bazı hükümlerinde değişikliğe gidildi. Genelge ile bazı araç türleri için kış lastiği temininde güçlükler yaşandığı müşahede edildiği belirtilerek, taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için bahse konu genelgede aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı bildirilmiştir. "Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur" şeklindeki ç bendinin sonuna “Yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren aranır” cümlesi eklendi. “Denetimlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” başlıklı (2) nci bölümünün (a) bendinde yer alan; "Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır" ibaresinin ise "Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi uygun görüldü. www.tasimacilar.com 11.12.2012 Saat:12:45