Kış lastiği uygulamasında yaşanan tereddütlere önlem

Kış lastiği uygulamasında yaşanan tereddütlere önlem

Bakanlık kış lasiti zorunluluğuna yönelik oluşan tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla bazı hususlar yayınladı.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara yönelik olarak 08 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan genelge ile 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu konudaki mevzuatın, amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini ve uygulamada oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla bazı hususlar yayınladı. Kış lastiğinin; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türü olduğunun altı çizilirken, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olmasının zorunlu olduğu belirtilirken, Ayrıca, "Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur" ifadelerine yer verildi. Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; denetimlerde uygulanacak usul ve esaslara yönelik olarak ise Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti aranacağı belirtildi. Ayrıca, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olduğu gibi, yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğunun kontrol edileceği belirtildi. Genelgenin 1 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilirken ayrıca, yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan araç sahiplerinin yönetmelikte belirlenen miktarda para cezasına çarptırılacağı da belirtildi. www.tasimacilar.com 28.11.2012 Saat:12:50