Takograf’da sorun yaratan uygulama

Takograf’da sorun yaratan uygulama

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkında yayınlanan 3821/85/AT yönetmeliğine göre takograf arka soket kapağı mühürsüz olduğu için taşıma firmaları ciddi cezalar ile karşı karşıya kalıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 12 Ocak 2012 tarihli Takograf Cihazları Damga ve Muayene Yönetmeliği’nde belirtilmeyen bu durum yurtdışına taşıma yapan Türk nakliyecisine ciddi cezalar ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Konuya yönelik açıklama yapan BB Servis Ekipmanları Ltd. Şti. Koordinatörü Bilal Yeşil, takograflarda arka kapağın mühürlenmemesinin veri kaybına ya da cihazın yanlış çalışmasına neden olacağını özellikle vurguluyor. ACTIA SMARTACH STD,STD II, MTCO 1324 tüm versiyonları, DTCO 1381 Tüm Versiyonları, ve ADR model takograflar haricinde; KTCO 1318 Tüm Versiyonları, FTCO 1319 Tüm Versiyonları, EFKON marka ve SE5000’ün tüm versiyonlarının standart özellikte olduğunu ifade eden Yeşil, bu takograflara mührün gerekmediğini de sözlerine ekledi. “Firmalar 1.300 lira para cezasına çarptırılıyor”
AETR Konvansiyonu’na üye ülkelerin karayolu ulaştırması ve takograf ile ilgili çalışma ve araştırmaların yapıldığı kurum olan CORTE (Karayolu ulaştırması Yürütme Otoriteleri Konfederasyonu) tarafından konuya açıklık getirmek amacıyla, takograf üreticilerinin de katılımı ile bir çalışma yapıldığı bu çalışmaya göre hangi takografların arka kapağının mühürlenmesi gerektiği belirtildi. Takografların arka kapağının mühürlenmemesi, koparıldığında tespit edilemeyen değişikliklerin yapılmasına veya tespit edilemeyen veri kaybına ya da takograf cihazının yanlış çalışmasına neden olduğunu belirten Bilal Yeşil, 3821/85/AT (AETR Konvansiyonu) yönetmeliği gereğince Avrupa’ya taşıma yapan firmalara bin 300 liraya kadar cezai işlem uygulandığını da belirtti. Yeşil, “ Bazı modeller hariç takografların arka kapağının mühürlenmemesi koparıldığında tespit edilemeyen değişikliklerin yapılmasına veya tespit edilemeyen veri kaybına ya da takograf cihazının yanlış çalışmasına neden olmamaktadır. Mühür gerekli olmayan takograf marka ve modelleri için, arka kapağın takılarak mühürlenmesi; sistemin güvenliğine herhangi bir katkıda bulunmadığından, taşıma şirketleri için ayrıca bir masraf oluşturduğundan ve periyodik muayene ve kalibrasyon yapan servisler ile denetim yapan görevlilerin iş yükünü arttırdığından, verimsiz ve anlamsız görünmektedir” diyerek mühürlenmenin ise kapak söküldüğünde veya veri kaybı yaşanması durumunda gerekli olduğunu belirtti. “Düzenlemeler biran önce yapılmalı”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazları hakkındaki yönetmelikte gerekli düzenlemelerin ve değişikliklerin bir an önce yapılması gerektiğini özellikle vurgulayan BB Servis Ekipmanları Ltd. Şti. Koordinatörü Bilal Yeşil, denetim elemanlarının da bu konuda eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Yeşil “Arak kapağın takılıp, mühürlenmemesi nedeni ile ceza yiyen firmalar ise, yukarda bahsedilen yönetmelik hükümlerini gerekçe göstererek mahkemelere başvurarak, cezaları iptal ettirmeyi deneyebilirler. Çünkü 3821/85/AT Yönetmeliği AB’liğine uyum kapsamında ve AETR sözleşmesi uyarınca çıkarılmıştır. Yönetmelikler, kanunlara aykırı hükümler getiremeyeceği gibi, yeni kural da ihdas edemez. Bizim anayasamıza göre uluslar arası sözleşmeler ve mevzuat milli mevzuatımızın üstündedir, yani kanun konumundadır. Nakliye firmaları, takograf servisleri ve denetim birimlerini gereksiz tartışma ortamına çekeceğini ve karmaşaya neden olacağını düşündüğümüz uygulamanın, en kısa zamanda düzeltileceğini umuyoruz” şeklinde konuştu. Arka kapağı mühürlenmesi gereken takograflar:
1.ACTIA marka dijital takografların arka kapağının mühürlenmesi gerekmemektedir. Bu uygulama ACTIA SMARTACH STD,STD II ve ADR model takograflar için geçerlidir. (Tip onay Nr.;e2-25,e2-30 ve e2-29). 2.CONTINENTAL VDO;


3.EFKON: EFAS marka tüm dijital takograflarda standart özelliklidir ve mühür gerekli değildir. 4.STONERIDGE; SE5000 dijital takografın tüm model ve versiyonları için (7.2 dahil) mühür gerekli değildir. Takografların hangi kısımlarının damgalanacağı, 12 Ocak 2012 tarihli Takograf Cihazları Damga ve Muayene Yönetmeliğinde de yer almaktadır. Bu yönetmeliklere göre, takografların damgalanacak kısımları aşağıdaki şekildedir. Analog takograf cihazlarında aşağıda belirtilen kısımlar damgalanır.
• Üzerindeki bilgiler sökülürken hasar oluşturmayacak şekilde iliştirilmişse montaj etiketi, • Takograf cihazı ile araç arasındaki bağlantı noktaları, • Adaptörün kullanıldığı durumlarda, adaptörün kendisi ve devreye irtibatlandırıldığı bağlantı noktası, • Dingil oranı iki veya daha fazla olan araçlarda anahtar mekanizması, • Adaptör ve anahtar kullanıldığı durumlarda, adaptör ve anahtar mekanizmasını cihazın diğer kısımları ile birleştiren bağlantı noktaları, • Takograf cihazı sabitini “k”, aracın karakteristik katsayısına “w” uyarlayan cihazlara erişimin sağlandığı kapaklar, • Tamir işleminin gerektiği durumlarda cihazın mahfazasının açılarak içerisine müdahaleye imkân vermeyecek şekilde damga planında gösterilen damgalanacak yerler. Dijital takograf cihazlarında aşağıda belirtilen kısımlar damgalanır.
• Takograf cihazı ile elektriksel bağlantı noktaları, • Hareket sensörü ile takograf bağlantısı ve hareket sensörü ile şanzıman bağlantıları, • Tamir işleminin gerektiği durumlarda cihazın mahfazasının açılarak içerisine müdahaleye imkân vermeyecek şekilde damga planında gösterilen damgalanacak yerler, • İşaretlemeler sökülürken tahrip edilmeyecek bir şekilde iliştirildiği sürece montaj etiketi gibi yerleri yönetmelikte damgalanması gereken yerler olarak belirtiliyor. www.tasimacilar.com 07.07.2012 / 14:06