Doğu Karadeniz Lojistiği İçin Yeni Projeler Yolda

Doğu Karadeniz Lojistiği İçin Yeni Projeler Yolda

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, DKİB, Hopa Liman İşletmesi, Ciner Şirketler Grubu, Artvin Yatırım Destek Ofisi temsilcileri ile lojistik uzmanlarının katılımlarıyla Ajans merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği(DKİB), Hopa Liman İşletmesi, Ciner Şirketler Grubu, Artvin Yatırım Destek Ofisi temsilcileri ile lojistik uzmanlarının katılımlarıyla Ajans merkezinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hopa başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi lojistiği üzerine yapılabilecek muhtemel projeler tartışıldı. Toplantıya Doğu Karadeniz Kalkınma ajansı Stratejik Planlama Birimi Başkanı Vahit Ketboğa ve Artvin YDO Koordinatörü Berna Turna ile Ajans uzmanları, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve Genel Sekreteri İdris Çevik, Park Denizcilik Hopa Liman İşletmesi Müdürü Meriç Burçin Özer, Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla Yıldıztekin ve Ciner Şirketler Grubu temsilcisi olarak İbrahim Miskavi katıldı. “Doğu Karadeniz Bölgesinin lojistik master planına ihtiyacı var”
Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla Yıldıztekin konuşmasında, 2023 yılı dış ticaret hedefleri bulunan Türkiye’nin mevcut liman ve taşıma altyapısı ile gelecekte oluşacak muhtemel lojistik yükün altından kalkamayacağı bu nedenle yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu ve bu yatırımların planlı şekilde gerçekleştirilmesinin stratejik olduğunu belirtti. Türkiye’de son dönemlerde hızla, kalkınma ajansları öncülüğünde bölgesel lojistik master planlarının hazırlandığını belirten Yıldıztekin, Doğu Karadeniz Bölgesinin lojistik potansiyelini hayata geçirebilmesi için bölgesel bir lojistik master plan ihtiyacının olduğunu vurguladı. Hopa Liman İşletmesi Genel Müdürü Meriç Burçin Özer de, Hopa Limanı’na son dönemlerde ciddi altyapı ve teçhizat yatırımları yaptıklarını ve bu sayede yine son dönemde liman yük trafiğinde önemli hareketlenmenin yaşandığını belirtirken gelecekte yeni proje ve yatırımlarla sahip olunan potansiyeli hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Hopa Limanı’nın yalnızca ithalat ve ihracatta değil Avrupa ve Asya arası transit taşımalarda da Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’ya açılan kapı olma özelliği de kazanabileceğini ve bu yük hareketinin Hopa ve Artvin ekonomisine önemli katkılar sunabileceğini de belirtti. “Bölge ihracatına önemli artışlar bekliyoruz”
Trabzon başta olmak üzere Bölge ihracatında önemli artışlar beklediklerini söyleyen DKİB Yönetim Kutulu Başkanı A. Hamdi Gürdoğan, mevcut lojistik altyapı ve hacmi ile bunun mümkün olamayacağını söyleyerek gelecekte yaşanacak ihracat hacmine ve olası gelişmelere bağlı olarak artacak bölge yük trafiğine hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Başta, Trabzon olarak üzerinde çokça durdukları bölgesel bir lojistik merkezinin kurulması olmak üzere bölge limanlarının ve sınır kapılarının düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu ve bunun yanında sınır ötesi ilişkilerin geliştirilmesiyle açılacak yeni taşıma koridorlarının bölge taşımasını maliyet ve zaman bakımından avantaj kazandıracağından bölge lojistiğinin hareketleneceğini ve bölge ekonomisinin bu durumdan doğrudan olumlu etkileneceğini belirtti. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Stratejik Planlama ve Programlama Birimi Başkanı Vahit Ketboğa ise ajans olarak kuruldukları günden bu yana lojistik sektörü ve olgusunun üzerinde önemle durduklarını ve bölge lojistiğini geliştirmeye yönelik projeler ürettiklerini belirtti. Bölgede potansiyeli yüksek sektörlerin başında gelen lojistiğin ülke payını artırmak, bölgenin stratejik önemini ve potansiyelini tespit etmek ve tanıtmak için çalıştıklarını ifade ederken gerekirken sektörü gerek Ajans insan kaynağı gerek ajans mali kaynağından gerekse ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanarak proje ürettiklerini ve bunu yaparken yerel paydaşların katkılarını önemsediklerini vurguladı. Toplantı da Hopa ve genelde TR90 Bölgesi lojistiğine yönelik yapılacak muhtemel projeler ve tarafların katkısını içeren bir yol haritası oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı. Hayati Akbaş / TRABZON www.tasimacilar.com 30.05.2012 / 09:54