Rize TSO’da ‘teşvik yasasını’ anlatıldı

Rize TSO’da ‘teşvik yasasını’ anlatıldı

Rize Ticaret Sanayi Odası (RTSO) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğiyle organize edilen yeni teşvik mevzuatı bilgilendirme toplantısı RTSO meclis salonunda yapıldı.

Doğu Karadeniz Kalınma Ajansı Uzmanı Kemal Akpınar yaptığı sunumda, yeni teşvik sisteminin amacını belirterek kimlerin yararlanabileceği ve yatırımcıya sağlayacağı faydalar konusunda açılmalarda bulundu. Yeni teşvik yasasının, kalkınma planları, yıllık programlarda öngörülen hedefler ve 2023 hedefleri ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak hazırlandığını açıklayan Akpınar, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın yeni teşvik yasasında 20 Haziran 2012 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlandığını belirtti. Akpınar yeni yasanın, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların ve ürünlerin üretiminin artırılmasını, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini, destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta ileri teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini içerdiğini sözlerine ekledi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Kemal Akpınar, yeni teşvik yasasının müteşebbislere sağlayacağı destekler konusunda da bilgi vererek yeni teşvik sisteminin dört ayaklı bir yapı olarak kurgulandığını söyledi. Akpınar, bu yapıda genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların yer aldığını, kararın 17 maddesinde belirtilen öncelikli yatırım konularının da ayrı bir ayak olarak düşünülürse teşvik sisteminin beş ayaklı bir yapı teşkil ettiğini belirterek, yeni teşvik sisteminin müteşebbislere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca yatırımların altıncı bölgede olması halinde gelir vergisi stopaj desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteğinin de verildiğini belirti. Yatırım konuları hakkında da açıklamalarda bulunan Kemal Akpınar kimlerin teşvik belgesi alabileceğini konusuna da değinerek, “ Gerçek kişiler, adi ortaklılar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye de ki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilirler” dedi. Ayrıca, yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, Genel teşvik kapsamındaki sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırımlar için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına müracaat edilebileceğini de belirtti. www.tasimacilar.com 17.09.2012 Saat:14:58