‘’ Trabzon ve Türkiye’nin Üretim Standartları Yüksek ‘’

‘’ Trabzon ve Türkiye’nin Üretim Standartları Yüksek ‘’

‘’AB uzmanları Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Ülke Raporu 2012 Çalıştayı’’ Trabzon’da yapıldı

Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Ülke Raporu 2012 çalıştayı Trabzon toplantısı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Çalıştay, “Malların Serbest Dolaşımı” kapsamında ve Gümrük Birliği Kararı” ile doğrudan ilgili alanlarda kalite altyapılarını AB seviyesinde güçlendirmek hedefiyle yapıldı. “Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” nin ülke raporu kapsamında 4 tarafsız uzman ve proje yönetimini temsilen bir uzman Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen çalıştayda kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirmede bulundular. AB Pazarına ihracat sorunları vurgulandı
Çalıştayda Türk ulusal mevzuatına uygun faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlar ve üreticilerinde katıldığı çalıştayda standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi ve metroloji/kalibrasyon alanlarında bilgi alış verişi sağlandı. Çalıştaya katılan Trabzon’dan özel sektör temsilcileri görüşlerini, yaşadıkları sorunları ve beklentilerini proje kapsamında oluşturulmakta ülke raporuna yansıttılar. Katılımcılar, gıda, balık ve endüstri başta olmak üzere uluslararası standartlardaki üretimlerin Avrupa pazarına ihraçlarının önündeki engellerin kaldırılmasını istediler. AB Uzman Heyeti özel sektör temsilcilerine yol gösterdi
Proje idari biriminden Claes Skjernov, Türkiye Raporu Grup Lideri Richard Collyer Akreditasyon, Baerbal Zimmermann Standardizasyon, Wolfgang Lentsch uygunluk değerlendirmesi, Hakan Kalgrenn Metrolojii-Kalibrasyon alanlarında uzmanlar ülke raporunu açıkladılar. All Partıcıpants’da sunum yapılan alanlarda Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi verdi. Proje idari biriminden Claes Skjernov, 2012 yılı çalıştayında Türkiye Raporunu değerlendirdi. Türkiye’nin aslında kendine pek yardımcı olmadığını düşündüğünü ifade ederek akreditasyon yasasının bir süreç olduğunu, geliştirilmesi ve tamamlanması gerektiğine işaret etti. Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları, birlikler ve diğer ilgili kurumların etkilerini bu konuda artırmaları gerektiğini vurguladı. Avrupa’da halkın daha duyarlı olduğunun altını çizen Skjernov Türk özel sektörüne yaptığı tavsiyede, “ Ürününüzün bir şekilde kaliteli olduğunu, akredite olduğunu bir şekilde ortaya koyun. Avrupalı buna önem veriyor. Türkiye bu alanda farkındalık yaratmalı. “dedi. Türkiye’deki kalite artışı sevindirici bulundu
“Genel anlamda Türkiye’de kalite iyiye doğru gidiyor” sözlerine yer veren Skjernov, Türkiye’de tüketicilerin kalite kontrolü hakkında bilgilendirilmeleri ile kalite altyapısının daha da güçleneceğini dile getirdi. Türkiye’nin standardizasyon faaliyetlerine pek katılmak istemediği şeklinde bir eğilimi olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “ Standardizasyon olayına ülke olarak eğilmelisiniz ki etkinliğiniz artsın. Kalibrasyonun ne aralıkta yapılması yasal bir konudur. Bir ürün Avrupa pazarına sürülüyorsa bunun belirli kaideleri vardır. Kalitenin doğrulanması için belirli ülkelerin prosedürleri var. Bunlara uyulmalıdır. Endüstriyel olarak kalibrasyon hangi aralıklarda yapılacağı ise tamamen size kalmış bir durumdur. Bununla ilgili bir yasa yok. Endüstriyel metodolojiye siz karar veriyorsunuz.” Başkan Hacısalihoğlu AB uygulamalarını AB heyetine şikayet etti
Başkan M.Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi ülke raporu 2012 çalıştayı için Trabzon’a gelen AB heyetine yaptığı konuşmada, belgelendirme işlemlerinde alınan ücretlerin yüksekliğinden şikâyetçi oldu. Belgelendirme konusunda çok iyi bir pazarın oluştuğunu sözlerine ekleyen Başkan Hacısalihoğlu, “ AB çok yüksek ücretler alıyor. Hedef sadece para kazanmak olmamalı. Bu belgelendirme ücretleri makul seviyelere çekilmelidir. Ayrıca AB, Türkiye’deki belgelendirme kurumlarımıza da destek sağlamalıdır.” Türkiye’de ürünlerin belgelendirilmesine, kalite kontrol ve standardizasyon çalışmalarına devletin destek olması gerektiğini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, yapılacak desteklerin ülke ihracatının artırıcı çalışmalar olacağını aktardı. Hayati AKBAŞ-Artvin www.tasimacilar.com 16.01.2012 / 18:13