Trabzon’da hurda araçların vergileri ve para cezaları silinecek

Trabzon’da hurda araçların vergileri ve para cezaları silinecek

Trabzon Vergi Dairesi Müdürü Zeki Yumbul 1990 ve daha eski model araçlar hurdaya ayrılarak vergileri ve para cezaları silinecek dedi.

Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, model yılı 1990 veya daha eski motorlu taşıtı bulunan mükelleflerin araçlarını hurdaya ayırmaları durumunda, araca ilişkin motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının silineceğini bildirdi. Yumbul, yaptığı yazılı açıklamada, 6322 sayılı yasaya göre motorlu taşıt vasfını kaybetmiş, hurda haline gelen ve yanma, tahrip olma ve kaybolma gibi çeşitli nedenlerle mevcut bulunmayan araçların İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüklerine bedelsiz olarak teslim edildiğinde, araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi ile trafik idari para cezalarının silineceğini belirtti.


Resmi Gazete'de 15 Haziran'da yayımlanarak yürürlüğe giren yasanın 41. maddesinde yapılan değişiklikle araçların model sınırının yeniden belirlendiğini ifade eden Yumbul, şöyle devam etti: "Düzenleme ile İl Özel idarelerine ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilecek olan araçlar için model sınırı 1985'ten 1990'a, mevcut olmayan veya motorlu taşıt olma vasfını kaybeden araçlar için ise sınır 1998 modelden 2000 modele yükseltildi. Diğer taraftan, silinecek olan MTV ve trafik idari para cezası borçlarının vadeleri ve işlemlerin tamamlanma tarihleri 31 Aralık 2014 tarihine uzatıldı."


Yumbul, 2000 ve daha eski model aracı mevcut olmayanların da bu uygulamadan belli şartları yerine getirmeleri halinde yararlanabileceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "2000 ve daha eski model taşıtlardan, mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Aracını hurdaya ayırmak isteyen veya aracın mevcut olmaması nedeniyle kaydını sildirmek isteyen mükelleflerimizin işlemlerini bir an önce yaptırmaları yararlarına olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığımız daha önce sürekli mükellefiyete sahip olan mükellefler için İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan borç sorgulama hizmetini, süreksiz mükellefiyet ve mükellef olmayan gerçek kişilere de açmıştır. Vatandaşlarımız, Borç Bilgilendirme Servisi hizmetiyle ile kimlik bilgilerini kullanarak, vergi dairelerine intikal etmiş olan bütün borçlarını (trafik para cezası, idari para cezası, Yurtkur harcı, yargı harcı gibi) www.gib.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. Hayati Akbaş www.tasimacilar.com 06.10.2012 Saat:12:05