Trabzon’da lojistik sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Trabzon’da lojistik sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Trabzon’da Lojistiğin Geleceği” adlı toplantıda konuşan TTSO Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy ve Yönetim kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu görüşlerini açıkladılar.

Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen ‘Trabzon Lojistiğinin Geleceği’ konulu toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit, Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, TTSO Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DKİB Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım’ım yanı sıra Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.


“Trabzon lojistik anlamda çok önemli bir il”
Trabzon’un şanslı bir il olduğunu ifade eden Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit, Trabzon’un 2011 yılında 1 milyar dolarlık ihracatıyla hedefini tutturarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi. 2023 ihracat hedeflerini hatırlatan Ecevit, “İhracatın en önemli boyutlarından birisi de lojistik unsuru. Günümüzün gelişen rekabet ortamında maliyetin düşürülmesi en önemli unsurlardan birisi. Trabzon’a içerden bakabiliriz. Her anlamda çok şanslı bir coğrafyada yaşamaktasınız. Ama ben size Trabzon’a birazcık dışarıdan bakmanızı öneririm. Gözümüzün önüne dünya haritasını getirelim. O zaman Trabzon’un lojistik anlamda yerinin ve öneminin bambaşka boyutlara geldiğini görebiliriz. Trabzon asırlar boyu bir fonksiyonu yerine getirmiş bir il. Ekonomi Bakanlığı olarak bizim amacımız 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmaya çalışırken buna dönük altyapıyı da sağlamak. Lojistik imkânları da geliştirmek. Bu anlamda Trabzon’u ele aldığımızda Trabzon için çok önemli roller biçiyoruz. Çünkü Trabzon’la beraber biz gerek Orta Asya’ya, gerek Kafkasya’ya gerek Avrupa’nın içine ulaşmaya çalışacağız” diye konuştu. “Lojistik merkez hedefimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz”
Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık Trabzon’u lojistik üssü yapma kararının, işadamı, sivil toplum, kamu görevlisi ve siyasetçiler ile birlikte alındığına dikkat çekti. Lojistik merkez hedefinin 2023 hedefleri doğrultusunda hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Vali Kızılcık, “Bu lojistik üssünü çalışan rantabl bir üs haline getirebilmek için bizlerin bilimsel olarak çalışabilmemize çok da zamanımız olmadığını 2023 hedefine ulaşabilmek ve bölgemizde kalkındırabilmek için hızlıda hareket etmememiz gerektiğinin farkındayız. Karayolu anlamında sorunumuz yok. Denizyolu anlamında da çok fazla sorunumuz yok. Kapasitemizi çok daha hedeflerimiz doğrultusunda artırmamız gerekiyor. Bu amaçlara hizmet edecek enstrümanları devreye sokmamız gerekiyor. Bu amaçla geçmişte İpekyol’unu da göz önünde bulundurarak biz niçin yeni bir İpek yolu oluşturmayalım, canlandırmayalım, biz Trabzon merkezli Doğu Karadeniz Bölgesi özelde Trabzon ve Rize arasında yer alan Kuzey –Güney akslarının birleştiği Batı –Doğu aksı üzerinde yaralan inşallah 2023 ulaşım vizyonunda yaralan bundan çok daha önce ki demiryolunu da bura ile birleştirdiğimiz zaman, biz dört ulaşım imkanını sunan bir şehir olarak, geçmişte Marsilya ve Venedik’le deniz yoluyla ticaret yapmış olan, tacirleri ile ünlü olan tekrar yeni bir açılıma ihtiyaç hisseden bir şehir olarak bu lojistik merkezi bilimsel araştırmalar uygulayarak bir an önce devlet – vatandaş –özel sektör –sivil toplum katılımıyla bir an önce hayata geçirilmesi hedefindeyiz” dedi.


“Lojistik konusundaki sıkıntılarımızı kısa zamanda çözüme kavuşturmalıyız”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy konuşmasında lojistikle ilgili güncel sıkıntılara dikkat çekti. Lojistiğin, gelişen dünyanın sürekli gündeminde olan bir konu olduğunu söyleyen Ulusoy, “Bu konu bizimle de çok alakalı. Gelecek için Trabzon’un lojistikle alakalı çok büyük önemi var. Ama bunu yerine getirebilmek için konuyu enine boyuna değerlendirmeliyiz” dedi. İran ziyaretine atıfta bulunan Ulusoy, şöyle konuştu: “Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız ve Oda başkanımız ile geçen hafta İran’daydık. Bana göre, bizim için ilimiz için bu konu ile alakalı en büyük lojistik meselesi İpekyol’udur ve dünya taşımacılığını da ilgilendiren konuların bir tanesidir. Şimdi ben yıllardan beri bu konu üzerinde duruyorum. Uğraşıyorum. Lojistiğimizi değerlendirmek için üçüncü ülkelere açılmamız için Trabzon Limanı çok önemli, İpekyolu çok önemli. Şimdi bakıyorum tabi 2023’lü yıllardan bahsediyoruz. 2023’lü yıllara kadar çok daha yıllarımız var. 11 yıl geçecek. 11 yıl geçmeden lojistikle alakalı biraz daha hızlı gidersek, şu anda büyük sıkıntımız var. İpekyolu’nu biz açabilirsek ki bu bizim İran’la alan bir sorunumuzdur. Fazla bir problemimiz de yok. Biz ıranla evvela meselemizi düzeltelim. Gelecekte dünya geneli ile alakalı konularımızı hep gündemde tutuyorum. Şimdi lojistiği tartıştık, konuştuk, hepimiz dinledik. Geçmişten geleceğe çok önemli olduğunu vurguladık. Lojistikle ve limanla ilgili günlük konularımız var. Benim gönlüm ister ki dünya genelindeki taşımacılığın lojistiğin değerlendirilmesinden önce şu kitaplara bakalım. Çalışmalara bakalım. Dünyada neler yapılıyor bir değerlendirelim. Ondan sonra bu toplantılarda konuyu değerlendirelim.”


“Bu hedefi gerçekleştirmede özel sektörün ayrı ve önemli bir yeri vardır”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise lojistik merkezinin hayata geçirilmesi için özel sektörün öneminden bahsetti ve işbirliğinin altını çizdi. Lojistik konusunda uzun zamandır önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Başkan Hacısalihoğlu, “Şehrin ihtiyacından çıkılarak bugüne gelindi. Gerçekten önemli adımlar atıldı. Tabi bu adımlar atılırken bu görüşlerin kâğıt üzerine yansıması, çalışmalara yansıması ile gelişti, bir kişinin düşüncesi ile değil, şehrin düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Özellikle şehrimizin bu konuya sahip olmasından dolayı ve bu sahipliği sağlayan özellikle sayın valimize burada teşekkür etmek gerekiyor. Bu işin sahibi olarak bütün kesimleri toparlayarak bu duruma getirmiştir. Somut olarak şunu söylemek gerekirse; gerçekten şehrimizin ve bölgemizin bir ihtiyacıdır. Tarih boyunca bildiğiniz gibi İpekyolunun ticari yönden ürünlerin buradan başka ülkelere aktarılmasını gördük. O şartlar faklıydı. Bugünkü şartlarda dünya piyasasındaki ürünlerin hareket ve kabiliyeti özellikle istenilen zaman içersin de çok düşük maliyetlerle ya da yeterli maliyetlerle ve rekabet edilebilir şartlarda aynı zamanda güvenli bir şekilde ulaştırılmasının sağlaması önemli hale geldi. Bütün dünya bu adımları atarken elbette bölgemizde olacak olan bu lojistik hareket içerisinde de bizlerin fiziki altyapıyı oluşturarak bunun içerisinde olmamız kaçınılmazdır. Aksi takdirde bu konuda geç kalmış olacaktık. Türkiye’nin bu konuda gerçek anlamda geç kaldığını hepimiz görüyoruz. Bütün dünyanın lojistik merkezleri hangi durumdayken bizim ülkemizde de konumuzu gördüğümüze göre ortaya çıkan sonuç çok acil ve 2023 yılı hedeflerine ulaşmayı düşünüyorsak bu fiziki şartlar hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir” dedi. “Lojistik merkezin hayata geçirilirken elbette sadece devletin bir yatırımı değil özel sektörle birlikte yapılacak bir yatırımın olduğu aşikârdır” diyen Başkan Hacısalihoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hepimiz biliyoruz ki bugün lojistik dediğimiz zaman ekonomi bakanlığı, gümrük bakanlığı, ulaştırma bakanlığı karşımıza çıkıyor. İşin bir boyutu bu, diğer taraftan da işin içinde olması gereken firmalar var yani özel sektörümüz, bir parçada sivil toplum örgütlerimiz bunun içinde olması gerekiyor. Demek ki karşımıza ortaklaşa yapılması gereken bir konudur. Bu konuya hepimizin gerekli özveriyi bulunarak hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ile ilgili elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu birilerinin projesi değil şehrin projesidir. Şehrin projesini de en iyi şekilde götürecek olan sayın valimizdir. Aynı zamanda Ankara’da bakanlarımızda konuya sahip çıkmaya devam ettiğinde bu iş olacaktır. Eğer Trabzon’da ekonominin gelişmesini istiyorsak fiziki altyapının hazır olması gerekmektedir. Örnek olarak bugün Afganistan Avrupa’ya gidecek olan yüklerde eğer Trabzon seçilerek burada bir lojistik aktarma merkezi düşünülüyorsa, o zaman biz daha duyarlı olmamız gerekmektedir. Hinterlandımızı daha geniş dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla yapılacak olan fizibilite çalışmalarında rantabilite değerlendirmelerinin yüksek çıkacağı aşikârdır.” Hayati Akbaş-Trabzon www.tasimacilar.com 30.06.2012/12:02