ARDAHAN=DARMADAHAN!

ARDAHAN=DARMADAHAN!

Ardahan’da otogar ve devlet rezaleti! Ardahan, zurnanın son deliği mi? Sondaki, “Terminal Mevzuatı” na bakmak isteyen var mı?

Ardahan’ da bir yer:

Otogar mı? Kamyongar mı? Her ikisi bir arada.

Giriş kapısı olarak, dev bir -tak- var; sacdan yapılmış, koyu mavi rengi, paslarla daha da koyulaşmış ve kirlenmiş. Üzerindeki bozulmuş yazının okunması da çok zor: “ARDAHAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ” Buna göre, buradan sadece yolcu taşıması yapılır; yolcu taşıma taşıtları girer ve çıkar.

OTOGARDA KAMYON/YÜK YAZIHANELERİ?

Evet var!

Kamyonlar?

Evet, onlar da var! Sıralanmış, park etmişler.

YAZIHANELER Mİ?

Kışla tipi mi desek, başka bir şey demesek mi? Görün, karar verin. İp gibi dizmişler: 10 kadarı solunuzda, bir o kadarı sağınızda. Arada 4-5 yazıhanelik boşluk var, mezbelelik gibi. Orada yazın yolcular otobüslerini beklerken, taş, kasa, ne bulurlarsa üzerine ilişip, bekleşiyorlar.

Yazıhanede konfor?

İşletmeciye yok ki, yolcuya olsun! Yaklaşık 10 m2, bölmesiz. Soldaki yazıhane dizisinde, otobüs-kamyon yazıhaneleri karışmış.

Yazıhanelerin içinde 8–10 yolcu zor oturabilir. Emziren Anneler mi? Bebek bakımı yapacak olanlar mı? Onların işi zor. Düşünülmemişler. Demek ki gerek görülmemiş. Birden fazla yazıhanesi olan işletmeciler (galiba tek işletmecide var) birini bu işlere tahsis etmiş.

Şimdilerde SURİYE MÜLTECİLERİ, BİZDE DAHA RAHAT YAŞATILIYORLAR Buradaki yolcularımız da mülteciden daha rahatsızlığa mahkûm edilmişler, süründürülüyorlar. NEREDE KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN RUHU?!... NEREDE YÖNETMELİK RUHU?!...

Sorulardan başlayalım: Ardahan;
1. Neden “darmadahan”, yani darmadağın?
2. Otogarı mı var, kamyongarı mı?
3. İkisinin müşterek olduğu başka bir yer/il var mı?
4. Başka böyle bir “yolgeçen garı” var mı? İçinden yol geçiyor, yol! “Otogariçi yol” dan, yüzlerce hafriyat kamyonları geçiyor! Tozu-dumana katıyorlar.
5. Vatandaşa yani yolculara ve yakınlarına taş yığınları, toz bulutları, çamur deryaları banyosu yaptırılan başka bir yer/il var mı?
6. Zemin, paket taş döşeli iken, kaldır-yeniden döşe! Altına, üstüne/aralarına –taş tozu- seriyorlar. Kuruyken toz, yağışta çamur deryası!
7. Bir firmayı kayırmacılık yeri mi? Bu âdilane bir davranış mı, yoksa âdiyane mi?)
8. Yani, kayırılan bir firmanın otobüslerine; Otogara girmemek serbestisi var mı?
9. Yani, kayırılan bir firmanın otobüslerine; ana caddede kalkış- varış serbestisi var mı?
10. Kayırılana –haksız rekabet- ortamı yaratmak için mi?

• Çünkü o OTOGAR/KAMYONGAR karışımı perişan ortama girmek istemeyen yolcular–ki haklıdırlar- , temiz yerde binmek-inmek isteyeceklerdir.
• Çünkü o OTOGAR/KAMYONGAR karışımı perişan ortama girmek zorunda bırakılan onlarca firma var. (Yerli olan 3 firma var; diğerleri başka illerin otobüsleri.)

11. Ve yolcular, servis olarak bindirildikleri taşıtların –diyaliz hastalarını taşıma taşıtları- olduğuna aldırış edip-etmemek konusunda bilinç sahibi olmayabilirler.
12. VE DİYALİZ HASTALARI; kendilerine tehlike yaratıldığının farkında ya da umurunda olmayabilirler. Ne tehlikesi mi? “Ağız ve burun maskelerini neden taşıyorlar?” sorusunun cevabını arıyoruz ve buluyoruz. Beden Savunma =Bağışıklık Sistemlerinin zayıflığı vardır, ondan.

Sağlık Bakanımıza soruyoruz:

Peki, sterile yakın hijyenik olması gereken bu taşıtlara, her türlü mikrop zengini diğer insanların (ki hepimiz taşımaktayız) bu taşıtları birer ‘MİKROPBANK’ haline getirmesi önemsiz mi? Tehlikesiz mi?

Ne dersiniz, Sayın Sağlık Bakanım?

Böyle bir duruma, Sağlık Bakanı Sn. AKDAĞ’ın, “SAĞLIK OLSUN!” demesi mümkün mü? Yani göz yumması?

Bu ülkede böylesi tuhaflıkların, haksızlıkların, insan hayatını ve onurunu hiçe saymanın yapıldığı yer/ler varsa, yerlerini söylesinler; yoksa, bu uygulamanın sebeplerini! Buradaki perişanlıkların ve haksızlıkların, yolcu+yakını/vatandaş/esnaf şahıslarındaki katmerli saygısızlıkların görüldüğü/anlaşıldığı kadarıyla 3 yerel yöneticisi vardır:

1. Ardahan Valisi Seyfettin AZİZOĞLU;
• İl Trafik Komisyonu Başkanı olarak, kayırma kararını almakla ve Karayolu Taşıma Kanunu (4925) ve Yönetmeliği hükümlerini uygulamamakla!
• Diyaliz hastalarının sağlıklarını tehlikeye atmakla!

2. Ardahan Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY;
• Bu ucube, perişan ve rezalet otogar/kamyongar karışımını düzeltmemekle!
• Yaz/kış, tüm yolcuların (pardon, kayırılanınkiler hariç) sağlıklarını tehlikeye atmakla ve yolculuk konforlarını esirgemekle!

3. Ulaştırma Erzurum (10.) Bölge Müdürü Aydın ALPASLAN;
• Karayolu Taşıma Kanunu (4925) ve Yönetmeliği hükümlerini uygulamamakla!Atanmışları; devlet, seçilmişleri; vatandaş neden görevlendirdi? Keyfi ve/veya ihmalkâr davransınlar diye mi?

Merkez yöneticilerimiz bunları bilmiyorlar mı?

Bu haksızlıkları, tehlikeleri bilmiyor olabilirler. Bilmeleri ve gerekenleri yapmaları için yazıyoruz, zira yapacaklarına inanıyoruz. Çünkü ya Ardahan’a gitmediler, ya da otogara gitmediler. Buradaki durumu, şahsî ve makam kişiliklerine asla yakıştıramayacaklardır.

• Ne yazıhaneler, yazıhane! Sadece tek oda şeklinde!
• Kamyon ve otobüs yazıhaneleri iç-içe! “Otobüs kalmadı, kamyon verelim! Hizmette sınır yoktur!” demek için olsa gerek!
• Ne yolcular için genel oturma yeri var! Taş yığınları, valizleri, bulabildikleri çeşitli boş kasa/sandık üstüne oturmak isteyenlere imkân(!) bol!
• Ne bebek bakım/emzirme yeri var! Saklana, gizlene, kendini örterek emzirmeye çalışana ortalığı kokutarak bebek bezi değiştirmek isteyene imkân(!) bol!
• Tuvalet mi? Hastalık kapmak için birebir! Saat 15.00 sonrası o da yok; “git çalı/duvar dibi ara!” “Peki, kadınlar?” diye de sorma! (Anarşist misin, KOMONİST misin, nesin?!) Tuvaletçi, kendi kabinine 7-17 yaş arası çocukları dolduruyor, halk deyimiyle: ‘lâk lâk’ !
• Ne polis gezer, ne zabıta! (Sadece çıkış veren bir polis memuru bir oda/yazıhanede bulunuyor.)
• Lokanta, alış-veriş ve yolcuların insani ihtiyaçlarına cevap verecek bir yer yok! Bir dükkân bozuntusu var; birkaç şey satıyor, tost/çay da yapıyor. Dışarıda da köhne, pis bir –köfteci arabası- var; isteyene “tükürük köftesi” misali… Öğleden sonra o da yok. DEMEK Kİ ARDAHAN’DA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YOK! BELEDİYE YOK! VARSA DA; SAĞLIK KAYGUSU YOK, GÖZETİMİ YOK, MÜDÜRLÜĞÜ YOK, KADROSU YOK! YA DA BURAYA UĞRATMIYOR! YOLCU BURADAN, KAYIRILANA KAÇSIN DİYE Mİ?

• Ne kapısı, kapıcısı, bekçisi var! Olsa, odası yok. Kulübe, darmadağın! Kapı- pencere yok! Çöp dolu ve it/kedi/haşarat evi olsa gerek. İnsana hizmet etmesi gerekenler, bunlara mı ediyor?
• Otogar kapısı mı? Bir tarafta var, diğerinde yok! Kapı dediğin; bir “tâk” gibi… 7-8 m yükseklikte. Koyu maviden, paslı maviye dönmüş… Pas ve silinmeyle, okunması dikkat istiyor.
• “Kapı bozuntusu”nun üzerinde yazılanlar, kavramına ters ve küfür gibi: “HOŞ GELDİNİZ!” “ARDAHAN ŞEHİRLERARASI VE ULUSLAR ARASI OTOBÜS TERMİNALİ” ! Buna inanmayan mı ölsün, inanan mı?

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanımız Binali YILDIRIM’a ve Müsteşar Yardımcımız Talât AYDIN’a, İçişleri Bakanımız İdris Naim ŞAHİN ve Sağlık Bakanımız Recep AKDAĞ’a kaygıyla ve saygıyla duyurulur!

“Yeni otogar yapılacak!” diyecek olurlarsa; “GÖLE SU GELENE KADAR KURBAĞALARIN CANI MI ÇIKSIN?” demek yerinde değil mi?

(Sayın ŞAHİN’ e; Hakkâri nedeniyle geçmiş olsun diyoruz.)

Gerçi, bilirler amma, yukarıda anılan 3’lü yerel yöneticilere Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi hatırlatılır ve sorulur: Bu otogar/terminal, bu yasanın/yönetmeliğin/maddenin emirlerine uygun mu?

İKİNCİ BÖLÜM : Yolcu ve Eşya Terminalleri

Terminaller
Madde 51 - Karayolu taşımacılığının ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan terminaller ve terminal işletmeciliği Bakanlığın denetim ve iznine tabidir. Terminaller gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurularak, inşa edilerek ve kiralanarak işletilebilir. Gerçek ve tüzel kişiler, asgari terminal şartlarını haiz olmak kaydıyla ilgili mahalli idareden izin alarak, bağımsız özel terminaller kurabilir, inşa edebilir ve/veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak işletebilir.

Yetki belgesi alınmadan terminal işletmeciliği yapılamaz.

Terminallerde bulunması gereken asgari özellikler ve verilecek hizmetlerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır.
A) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri;
a) Alt ve üst yapı özellikleri;
Yolcu terminalleri, en az 2000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, otobüsler için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması şarttır.

Yolcu terminallerinde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır.

Bu altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.

Terminallerin kapalı alanlarında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, pis koku yayan maddelerin satışı ve ticareti yapılamaz.
b) Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri; (Burada, Ardahan Belediyesi;) Terminal işletmecileri;

2) Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin yürütülmesiyle,

3) Yolcuların bagajlarını taşıyabilmeleri için, yeterli sayıda bagaj taşımaya mahsus kullanımı ücretsiz araç ve gereç bulundurmakla,

4) Alt ve üst yapıya ilişkin özellikleri sürekli olarak faal, çalışır ve kullanılır durumda bulundurmak ve bu hizmetleri yürütmekle,

5) Terminallere giriş çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve 3'er aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Bakanlığa bildirmekle,

6) Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak, asmak, yerleştirmekle,

7) Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde olmasını kontrol ettirmekle yükümlüdürler.

DEMEK Kİ, NEYMİŞ? ARDAHAN’ DA, BUNLAR DARMADAHAN İMİŞ!

Ahmet TÜRKOĞLU


 


 


 


 


 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.