A türü yetki belgelerine yeni usül ve esaslar

A türü yetki belgelerine yeni usül ve esaslar

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, A türü yetki belgeleriyle yapılan taşımacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir piyasa düzeni içerisinde işleyişini sağlamak üzere bir takım usul ve esaslar belirlendiği bildiridi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nde 23 Ekim 2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ve A türü yetki belgeleriyle yapılan faaliyetlerin icrası ile ilgili olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bugüne kadar geçen süre zarfında yapılan değerlendirme sonucunda; A türü yetki belgeleriyle yapılan taşımacılık faaliyetlerinin daha elverişli ve sürdürülebilir bir piyasa düzeni içerisinde işleyişini sağlamak üzere bir takım usul ve esaslar belirlendiği bildirildi. Belirlenen bu usul ve esaslara göre;
A1 yetki belgesiyle sadece yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabileceğinin altı çizilirken, A2 yetki belgesiyle sadece uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabileceği, ancak hiçbir şekilde yurtiçi taşımacılık yapılamayacağı ifade edildi. Taşıma faturası ve sözleşmesi yoksa yurtdışına çıkmak yasak
A1 ve A2 yetki belgesi ile, grup yolcu taşınabileceği gibi taşıma sözleşmesi yapılarak taşıma faturası düzenlenebilecek. Ancak ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmeyeceğinin de özellikle altı çizildi. Yönergede A2 yetki belgesi sahipleri için taşıma faturasının ikinci nüshasını ve taşıma sözleşmesini araçta bulundurulması şartı arandığı belirtilirken, bunların bulundurulmaması halinde aracın yurtdışına çıkışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Belirtilen kurallar çerçevesinde A1 ve A2 yetki belgeli araçların kalkış ve varış noktaları arasında yolcu indirilip bindirilemeyeceği ve A1 yetki belgesi sahiplerinin merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube açabileceği ifade edildi. Ayrıca bu şubelerin ticaret siciline tescil edilmek ve yetki belgesine “şube” olarak işletilmek suretiyle yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerde de kullanılabileceği yönergede belirtiliyor. Yine A1 yetki belgeleri ile ilgili olarak, d bendinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olan şehiriçi taşımaların yapılabileceği ifade edilirken, f bendinde ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olan şehiriçi ve iliçi taşımalar için A1 yetki belgesi alınmasının zorunlu olmadığı ifade edildi. A2 yetki belgesi sahiplerinin sadece bir adet sınır kapısını kullanabileceği ve belirlenen bu sınır kapısının değiştirilemeyeceğinin altı çizildi. 6 ay kullanılmayan yetki belgeleri iptal edilecek
A2 yetki belgesinin aralıksız olarak 6 ay süreyle (geçici durdurma dâhil) faaliyette bulunulmaması halinde ilgilinin yetki belgesinin iptal edileceği belirtilirken, yetki belgesi sahiplerinin, merkezi adreslerinin bulunduğu yerleşim yerlerinde veya varsa bu yerlerdeki şube veya acentelerinden sadece birinde yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerde bulunabilecekleri açıklamada yer alıyor. A2 yetki belgeli araçların yurtdışına boş çıkışlarına izin verilmeyeceği, araçların dönüşlerinin boş olabileceğine ifade de yer verilirken ayrıca, yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin, KTY’nin 13 üncü madde hükümlerinin yanı sıra; Kendilerinin veya ortaklarının ilgili sınır kapısının bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıl süreyle ikamet etmedi gerekiyor. Ya da faaliyetini sürdürüyor olması ve yetki belgesi alımı için gerekli belgeleri en geç 30 gün içerisinde tamamlaması şartının arandığı belirtildi. Sınır kapılarında faaliyet gösteren A2 belgeli firma sayısı 12 adet ile sınırlı
Bir sınır kapısında faaliyet gösteren A2 yetki belgeli firma sayısının 12 adetle sınırlandırılmış olduğu yönetmelikte yer alıyor. Söz konusu genelge’nin yayımlandığı tarihte faaliyette bulunan firma sayısı 12 adedin üzerinde olan sınır kapılarında ise bu hakkın saklı olduğu, ancak bu kapılar için yeni yetki belgesinin düzenlenmeyeceği ifade edildi. A2 yetki belgeli firmalardan yetki belgesi iptal edilenler için; iptal işleminin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içinde yeniden yetki belgesi başvurusu yapmaları ve tüm şartları sağlamaları halinde, çalışmış oldukları sınır kapısı için yeni A2 yetki belgesi düzenleneceği ifade edildi. Yönetmelikte 09 Temmuz 2009 tarihinden önce bir havaalanı işletmesi ile bir taksi hizmeti tedarikçisi arasında imzalanmış olan bir sözleşme varsa; bu sözleşmeden doğan hakların, sözleşme süresince devam edeceği açıklandı. Tarifeli taşımacılık yetkisine sahip A1 yetki belgesi sahiplerinin 23 Ekim 2012 tarihinden önce yetki belgesi yenileme talebinde bulunmuş olmaları halinde yetki belgelerinin KTY’nin Geçici 1 inci maddesinin onüçüncü fıkrası çerçevesinde yenileneceği belirtildi. Büyükşehir Belediyeleri tarafından yetkilendirilmiş şehiriçi ticari taksilerin yetkilerinin geçerli olduğu belediye sınırlarının dışına çıkmaları, yetkilendirilmiş oldukları belediye sınırlarından bu sınırların dışındaki herhangi bir noktaya tek yönlü (gidişi dolu-dönüşü boş) olarak yolcu taşıyabilecekleri belirtildi. İlgili mevzuata uygun şekilde yetkilendirilmiş şehiriçi taksi uygulaması yapılmayan belediye sınırları içerisinde veya hiçbir belediyenin sınırlarına girmeyen bir yerde bulunan havaalanlarına, tren garlarına, deniz limanlarına veya bu durumdaki havaalanlarından, tren garlarından, deniz limanlarından yapılacak taşımalarda ise; yetkilendirilmiş oldukları belediye sınırlarından/sınırlarına iki yönlü (gidişi dolu/boş-dönüşü dolu/boş) olarak, yolcu taşıyabilecekleri yönetmelikte yer alıyor. www.tasimacilar.com 10.12.2012 Saat:19:52