Bakanlık atıl kapasitesini azaltmayı hedefliyor

Bakanlık atıl kapasitesini azaltmayı hedefliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hurda araçlara yönelik bir tebliğ yayınladı.

Yayınlanan tebliğ ile karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesi amaçlanıyor. Tebliğin, 1990 model ve öncesi yıllar olan yük/eşya taşımak için imal edilmiş kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtlar ile insan taşımak için imal edilmiş minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları kapsadığı belirtildi. Ödemeler bir ay içerisinde yapılacak
Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri; hurdaya ayrılmış araçlarını ) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü" ve "Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü’ne ise 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren teslim etmiş olmaları halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almaya hak kazanacakları belirtildi. Hak sahiplerine yapılacak ödemelerin, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına gerekli tüm evrakların tamamlanmasının ardından en geç bir ay içerisinde ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, MKEK hurda işletmesi müdürlüklerinin bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorunda olduğu belirtilirken, söz konusu taşıtları hiçbir şekilde "taşıt" olarak satamayacağı ancak MKEK hurda işletmesi müdürlüklerinin "hurdaları" satma hakkına sahip olduğunun da altı çizildi. işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca; araç modeline göre ödenecek miktar, a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL, b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL, c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL, ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL, d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL, e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL, f) 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL, g) 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL, şeklinde hesaplanacak. www.tasimacilar.com 19.11.2012 Saat:14:07