Başbakanlık yol güvenliği eylem planını açıkladı

Başbakanlık yol güvenliği eylem planını açıkladı

Küresel ölçekte ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının artması, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması için uluslar arası işbirliği yapılması gereğini doğurdu.

Küresel boyutta önem kazanan trafik güvenliği konusu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 Mart 2010 tarihli toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantıda, 2011–2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 oranında azaltılması amacıyla “Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi” hakkında 64/255 sayılı karar alınmıştır. Bu karar çerçevesinde hazırlanan “Yol Güvenliği için On Yıllık Eylem Planı 2011-2020” (Decade of Action on Road Safety 2011-2020) ile üye devletler on yıllık eylem planlarını açıklamaya davet edilmiştir. Trafik güvenliği için Uluslar arası düzeyde işbirliği yapılacak
Son yıllarda dünya genelinde ve ülkemiz de hızla artış gösteren ölümlü trafik kazalarında binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşması sorunun ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ele alınması gereğini doğurmuştur. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık tarafından Karayolu Trafik Güvenliği stratejisi ve eylem planı oluşturulmuştur. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; trafik güvenliğinin sağlanabilmesi; uygun altyapı hizmetleri, zamanında müdahale ve ilkyardım kaza sonrası kurtarma hizmetleri, eğitim, ilgili mevzuat, düzenleme ve denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi ile mümkündür. Buna istinaden trafiğin daha düzenli ve kurların uygun akışı için trafik güvenliği ile ilgili mevzuatların gerekli birimlerce düzenli koordinasyonla zamanında verilebilmesi gereklidir. Bu perspektifte trafik güvenliği dair alt yapı çalışmalarının ve bunların uygulanmasının, kaydedilen gelişmelerden kamuoyunu her dakika bilgilendirmek ve kurumlar arası uyumu sağlamak babında “Karayolu Güvenlik Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” oluşturulmuştur. Kurulun; İçişleri Bakanı’nın veya gerektiğinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşturulması uygun görülmüştür. Hedef yaralanma ve ölüm oranlarını en aza indirmek
Bu alanda yurdumuzda ki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazlarının önüne geçilmesi, en önemlisi de ölüm ve yaralanmaların maxsimum ölçüde düşüş göstermesi hedeflenmektedir. “Trafik Güvenliği Eylem Planı” Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının “www.trafik.gov.tr” internet adresinde de duyurulacaktır. Planın uygulanması için tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır. www.tasimacilar.com 01.08.2012 Saat:17:17