Çevreyolu, Bağlantı yolu, Tünel ve Viyadükler paralı oluyor

Çevreyolu, Bağlantı yolu, Tünel ve Viyadükler paralı oluyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ''Otoyollar ile Erişme Kontrolü’nün uygulandığı karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması''na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarının geçişinin ücretli olacak kesimleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen teklif üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından belirlenecek. Ayrıca ücretlerin yeniden belirlenmesi; ücretlendirilen karayolunun mesafesi, trafik yoğunluğu, aracın cinsi, sosyal ve ekonomik faktörler dikkate alınarak hesaplanarak hesaplanacak ve Bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de açıklanan bilgiler doğrultusunda ücretlerin belirlenmesinde otoyol veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında güzergahın tamamı olabileceği gibi; Çevre yolu, Bağlantı yolu, Köprü, Tünel ve Viyadükler de ayrı ayrı ücretlendirilebilecek. Yere değen aksama göre ücret alınacak
Araç sınıflarının tespitinde çeken ve çekilen araçların yere değen aksları esas alınarak, geçiş ücreti uygulaması yapılırken bu araçların dolu veya boş olması dikkate alınmayacak. Ayrıca, geçiş ücretlerine her yılbaşında yıllık ÜFE değerleri ile fiyat artışı yapılacak. Buna göre köprüleri ve tünelleri kullanacak araç sınıfı; a) 1’inci sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den kısa olan iki akslı araç. b) 2’nci sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den uzun veya eşit olan iki akslı araç. c) 3’üncü sınıf araç: Üç akslı araç. ç) 4’üncü sınıf araç: Dört ve beş akslı araç. d) 5’inci sınıf araç: Altı ve daha fazla akslı araç. e) 6’ncı sınıf araç: L3, L4, L5, L7 sınıfı motosiklet.
Tehlikeli madde taşıyan araçların ücretleri artacak
Tehlikeli madde geçişine izin verilen köprü ve tünellerde, ayrıca ücret alınması durumunda, tehlikeli madde taşıyan 1, 2 ve 3’üncü sınıf araçlardan on katı, 4 ve 5’inci sınıf araçlardan da beş katı ücret alınacak. Ücret ödemeden geçiş yapanlar dikkat!
Yönetmelik kapsamında geçişi ücretli olduğu halde ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre o güzergahın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek. Ücret ödemeden geçiş yapan araçların sahipleri, geçişin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde araç plakasının, Ana Kontrol Merkezine bildirilmesi durumunda cezasız geçiş yapan aracın plakasına ait hesaptan tahsil edilecek. İdari para cezaları ile geçiş ücretlerin, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen geçiş ücretleri ve idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilecek ve geçiş ücretleri ve idari para cezaları ödenmeden kabahatin işlendiği araçların fenni muayeneleri ile satış ve devirleri yapılmayacak. Sürücüden kaynaklanan nedenlerle giriş veya çıkış bilgisinin olmadığı durumlarda en uzak mesafe ücreti uygulanır. Bu uygulamaya itiraz, geçişten itibaren 45 gün içinde Ana Kontrol Merkezine yapılabiliyor. Geçişi ücretli yoldan çıkış, giriş saatinden 12 saatten sonra yapılırsa, en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanırken, karayolunda aynı noktadan giriş-çıkış yapılması (U dönüşü) durumunda en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır. www.tasimacilar.com 14.05.2012 / 15:16