Habur Sınır Kapısındaki sorunlara TISİAD’dan çözüm önerisi

Habur Sınır Kapısındaki sorunlara TISİAD’dan çözüm önerisi

Habur sınır kapısında yaşanan sıkıntılar bölgeye taşımacılık yapan tüm nakliye sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. TISİAD üyelerinin soruna yönelik çözümleri ise şimdiden hazır.

Kapıların yetersizliğinden, personel eksikliğinden, gümrük işlemlerinin süreli oluşundan ve kurumlar arası diyalogun iyi sağlanamamasından yakınan Kılıç, biran önce bunlara çözüm getirilmesi gerektiğini belirtti. Habur sınır kapısından Irak’a taşımacılık yapan TISİAD üyesi nakliyeciler, İhracatın bel kemiği olarak kabul ettikleri Habur sınır kapısının bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Konuya yönelik açıklama yapan Türkiye-Irak Sanayicileri İş Adamları Derneği(TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç Almanya’dan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Irak olduğunu söyleyerek “Türkiye’nin 8.2 milyar dolar ile en çok ihracat yaptığı ikinci ülke Irak, bu da aynı zamanda düşük ithalat rakamları nedeniyle sıcak para anlamına geliyor” dedi.


“Kapılardaki beklemeler ihracat kaybına yol açıyor”
Türkiye ihracatının yüzde 40’ının yapıldığı Habur sınır kapısı kullanarak Irak üzerinden taşıma yapmanın 7-8 günü bulduğunu söyleyen Kılıç, bazı çözüm önerileri olduğunu belirterek iş dünyasını tek yürek olmaya çağırdı. 2011 yılında habur sınır kapısından 5 bini üzerinde taşıma yapıldığını belirten Kılıç, “2011 yılı içerisinde Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleşen 522 bin 642 taşıma sayısı bunun açık kanıtıdır. 2011 yılı Türkiye’nin toplam sefer sayısı 1 milyon 191 bin 699 Ülke ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan karayolu taşımacılığı, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle başlıca geçim kaynağı konumuna gelmiştir. Özellikle Irak’a yapılan ticari faaliyetlerin Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılması nakliyecilik ve ihracat anlamında bölge insanı için vazgeçilmez konuma gelmiştir” diyerek habur sınır kapısında geçirdikleri zamanın uzun olduğunu bunun da Irak pazarında ciddi anlamda ihracat kaybına yol açtığını vurguladı. Sınır kapılarından bekletilen araçların firmalara olan taahhütlerini yerine getiremediklerinden dolayı Pazar kaybı yaşandığını belirten Kılıç, “Tır Uygulama tebliği ve sözleşmelerde transit taşıma yapacak araçların belli sürelerde bu taşımaları yapması kabul edilmiş ve karayolu taşıma yönetmeliğinin 10/b maddesince taşımaların üçüncü şahıslar tarafından engellenmeyeceği hususları belirtilmiş olmasına rağmen, TIR’lar ve kamyonların tutulması kanun ve sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir” şeklinde konuştu. Çözüm önerilerinden biri de ek personel alımı
En aktif kapılardan biri olan Habur Sınır kapısında yeteri personelin olmadığını belirten Kılıç, zamana karşı yarışan nakliyecinin ihracat yüklerini en kısa zamanda belirlenen yere ulaştırılabilmesi için ihtiyaca cevap verecek personelin atanmalarının yapılmasını ve zaman geçirmeden görevlerine başlamaları gerektiğini ifade etti. Nevaf Kılıç ayrıca, Habur içerisinde ve dışında bulunan yetkili kurum ve birimler arasında koordinasyon kurulması halinde, bürokratik işlemlerin yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların giderilmesine faydalı olacağı gibi araçların giriş ve çıkışlarına da katkı sağlayacağını söyledi. www.tasimacilar.com 22.09.2012 / 13:32