İpek Yolu TRACECA ile canlanıyor

İpek Yolu TRACECA ile canlanıyor

Lojistik ve Deniz Otoyolları II projesi kapsamında İpek Rüzgarı Projesi Çalışma Grubu Toplantısı ve Hazar Denizinde Ro-Ro Ulaştırması konulu bir toplantı yapıldı.

İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla çok modlu ulaşım için şekillendirilen ve geliştirilen bir doğu-batı koridoru olan TRACECA Kapsamında yürütülen, Lojistik ve Deniz Otoyolları II projesi kapsamında İpek Rüzgarı Projesi Çalışma Grubu Toplantısı ve Hazar Denizinde Ro-Ro Ulaştırması konulu bir toplantı yapıldı. 24-25 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya TRACECA Ulusal Sekreter Yardımcısı ve Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı İzzet Işık başkanlık etti. Ayrıca TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, UTIKAD, UND ve UN Ro Ro’dan temsilciler de toplantıda yer aldı. Toplantının ilk gününde Aktau Limanı Serbest Bölgesi, Sosyal Üretim Ortaklığı “Caspiy” ve Kazmortransflot tarafından sunumlar yapılırken Aktau limanına da bir ziyaret düzenlendi ve liman hakkında bilgi verildi. Toplantının ikinci günde Kazakistan’ın İpek Rüzgarı Projesi ile ilgili hazırladığı taslak MOU ve Anlaşma ilgili ülkelerin görüşlerine sunuldu. İkinci oturumu Türkiye’ye ayrılan toplantıda Bakanlık UTIKAD, UND ve UN Ro Ro tarafından sunumlar yapıldı. Kazakistan tarafınca sunulan Çin’den Türkiye’ye kesintisiz blok treni öngören “İpek Rüzgarı” Projesinin Türkiye tarafından desteklendiğini ifade eden TRACECA Ulusal Sekreteri Barış Tozar, projenin hedeflerini şu şekilde sıraladı: • Yüksek seviyede yük akışına sahip olan Çin ve Türkiye arasında daha kısa ve daha hızlı direkt bir demiryolu bağlantısı kurulacak, • Gümrük ve sınır geçişleri prosedürleri kolaylaştırılacak, • Transit ve yolculuk süresi azalacak ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler azalacak. • Çin-Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye İpekyolu güzergahı üzerinde taşımacılık ve ticaret geliştirilecektir • . Bu yatırım ile ortalama 16 gün olan taşıma süresinin 12 güne düşürülmesi öngörülmektedir. Türkiye-Kazakistan İşbirliği Gündemde
Ayrıca Tozar iki ülke arasındaki ilişkilerde TRACECA’nın önemli bir ortak platform olduğunu ve diğer alanlarda da işbirliğine gidileceğini ifade etti. İki ülke arasında 4 modda hizmet veren ulaşım sektörünün gelişmesine ilişkin bir sözleşmenin oluşturularak imzalanmasının öngörüldüğünü söyleyen Barış Tozar, Hazar Denizindeki RoRo işletici bir firma ile protokol yapılarak, eğitim, bilgi, değişim konularında işbirliği olanaklarının gündeme alınacağını, havacılık alanında ve deniz güvenliği alanında eğitim imkânlarının da tartışılacağını ifade etti. Tozar ayrıca Kazakistan’a taşıma yapan Türk taşımacıların sorunları, Kazak taşımacılarının Türkiye pazarında karşılaştıkları sorunların ele alınacağı bir KUKK toplantısının Eylül ayının sonunda yapılmasının öngörüldüğünü de ifade etti. www.tasimacilar.com 01.08.2012 Saat:11:14