Kamu personeli taşımıyorsanız A1 belgesi yok!

Kamu personeli taşımıyorsanız A1 belgesi yok!

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, A1 yetki belgesi hakkındaki genelgenin bazı maddeleri için yürütmenin durdurulması kararı verildiği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Bakanlık aleyhinde açılan dava neticesinde, A1 yetki belgelerini düzenleyen genelgenin 1 inci maddesi ve birinci fıkrasındaki a ve b bentleri ile, ikinci bendinin b ve c fıkraları hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu sürece nasıl gelindi?
Açıklamada indir-bindir yolcu taşımacılığı yapılması, sokak aralarında telefonla yolcu toplanması gibi sorunların yaşanması üzerine sırasıyla iki genelge çıkarıldığı hatırlatıldı. Son genelge üzerinde yapılan iki ayrı değişikliğe karşın, 2010/KUGM-07/YOLCU numaralı genelgenin bazı maddeleri üzerinde dava açıldığı ve neticesinde yürütmeyi durdurma kararı verildiği ifade edildi.
Hangi izin ve kuralların yürütmesi durduruldu?
Buna göre “mesafesine bakılmaksızın yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı”nın yapılabilmesi ve “mesafesine bakılmaksızın yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı”nın yapılamaması ile “taşıma sözleşmesinin yapılarak taşıma faturası düzenleneceği, ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmeyeceği”, “kalkış ve varış noktaları arasında yolcu indirilip bindirilemeyeceği” kuralları hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı.
Kamu kurumları ile taşıma sözleşmesi imzalamamış kişilere A1 belgesi yok!
Mahkeme süreci sona erene kadar, yürütmeyi durdurulma kararı verilen izin ve kurallar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacak. Sadece kamu kurum ve kuruluşları ile sözleşme yapıp, bu kurum ve kuruluşların personeline yönelik şehirlerarası yolcu taşımaları hakkında işlem yapılacak. Bu sözleşmeyi yapanlar, talep ederlerse şehiriçi veya il içi yolcu taşımaları için A1 belgesi alabilecek.
A1 belgelerinin yenilemesi de askıya alındı
Söz konusu genelge öncesinde A1 belgesi almış kişiler, taşıma faaliyetlerini sürdürebilecekler. Ancak yeni hat ve taşıt ilavesi içeren belge talepleri hakkında işlem yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşmeli olanlar ise yetki belgelerini yenileyebilecekler. www.tasimacilar.com 07.03.2012 / 14:28