Karayolu Taşımacılığı Yetki belgesi Sahipleri için E-Devlet kullanıma açıldı

Karayolu Taşımacılığı Yetki belgesi Sahipleri için E-Devlet kullanıma açıldı

Karayolu Taşımacılığı Yetki belgesi Sahipleri için Özmal Taşıt Ekleme, Taşıt Düşme, Plakadan Ödeme Sorgulama, Yetki Belgesi Ödeme Sorgulama, Ödeme Numarasından Detayı Sorgulama, Taşıt Kartı ve Belgesi Yazdırma işlemleri kolaylaştı.

Karayolu Taşımacılığı Yetki belgesi Sahipleri için www.turkiye.gov.tr adresiyle e-devlet sistemiyle yapılacak olan Özmal Taşıt Ekleme, Özmal Taşıt Düşme, Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama, Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgulama, Ödeme Numarasından Ödeme Detayı Sorgulama, Taşıt Kartı Yazdırma ve Taşıt Belgesi Yazdırma hizmetleri sorgulaması kullanıma açıldı. Hizmetin kullanılabilmesi için işlemi yapacak olan kişinin, e-imza, mobil imza veya e-Devlet şifresinden herhangi birine sahip olması ve işlemi yapacağı yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilik için temsil ve ilzama(bağlayıcı) yetkili olması gerekmektedir. E-Devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilebiliyor. Bu sayede Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; araç tescil belgelerinde adlarına tescil edilmiş özmal taşıtların yetki belgesine ekleme işlemlerine, araç tescil belgelerinde adlarına tescil edilmiş özmal taşıtların yetki belgesinden düşme işlemlerine, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlara ait taşıt kartı ücretlerine, ödenme durumunu taşıt plaka bilgisinden sorgulama, ödeme numarasından ödeme durumunu sorgulama, yetki belgelerinde kayıtlı bir taşıtın plaka bilgisinden taşıt kartı çıktısına erişebilme, yetki belgesinin taşıt belgesi çıktısına erişebilme ve yetki belgelerine tahakkuk etmiş tüm ödemelerin durumunu sorgulayarak detaylı ödeme çıktısına erişebilme işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. Özmal Taşıt Ekleme:
• Gerçek kişilerde yetki belgesi sahibi, tüzel kişiliklerde ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarınca yetki belgeleri için sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imza yetkisine haiz kişiler firma adına yetki belgesine özmal taşıt ekleme işlemini yapabileceklerdir. • Yetki belgesine eklenecek özmal taşıtın Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminden taşıt plaka ve tescil belge seri numarası ile otomatik teyidi yapılmaktadır. Gerçek kişilerde taşıtın sahiplik bilgisinin kişinin TC Kimlik numarasına, tüzel kişiliklerde ise firma vergi numarası ile tescil edilmiş olması gerekmektedir. • Özmal olarak eklenecek taşıt U-Net sistemindeki tanımlı herhangi bir şartı sağlamıyorsa taşıtın eklenmesine izin verilmeyecektir. • Özmal olarak eklenen taşıt veya taşıtlar için işlem sonunda tek bir ödeme oluşturulacak ödeme süresi taşıt ekleme tarihinden sonraki ilk çalışma günü mesai bitimine kadardır. Süresinde ödenmeyen işlemler otomatik olarak iptal edilecektir. Süresinde ödenen işlemlerde ödeme bakanlık sistemine yansıdığı anda taşıt ekleme işlemi onaylanacak ve taşıt kartı çıktısı alınabilecektir. Özmal Taşıt Düşme:
Yetki belgesine ekleme işlemlerini e-devlet kapsı üzerinden gerçekleştirebilirler. • Gerçek kişilerde yetki belgesi sahibi, tüzel kişiliklerde ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarınca yetki belgeleri için sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imza yetkisine haiz kişiler firma adına yetki belgesine özmal taşıt düşme işlemini yapabileceklerdir. • Yetki belgesine eklenecek özmal taşıtın Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminden taşıt plaka ve tescil belge seri numarası ile otomatik teyidi yapılmaktadır. Gerçek kişilerde taşıtın sahiplik bilgisinin kişinin TC Kimlik numarasına, tüzel kişiliklerde ise firma vergi numarası ile tescil edilmiş olması gerekmektedir. • Özmal olarak düşülecek taşıt düşüldükten sonra, yetki belgesi U-Net sistemindeki tanımlı herhangi bir şartı sağlamıyorsa taşıtın düşülmesine izin verilmeyecektir. E-devlet kapısı üzerinden düşümüne izin verilmeyen taşıtlarla ilgili işlemin bağlı bulunan Genel Müdürlük, bölge müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ticaret odası tarafından yapılması gerekmektedir. Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama:
• Gerçek kişi firmalarda firma sahibi, tüzel kişi firmalarda ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarında sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler bu hizmeti kullanabilirler. Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgulama:
• Gerçek kişi firmalarda firma sahibi, tüzel kişi firmalarda ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarında sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler bu hizmeti kullanabilirler. Ödeme Numarasından Ödeme Detayı Sorgulama :
• Gerçek kişi firmalarda firma sahibi, tüzel kişi firmalarda ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarında sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler bu hizmeti kullanabilirler. Taşıt Kartı Yazdırma:>br> • Gerçek kişi firmalarda firma sahibi, tüzel kişi firmalarda ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarında sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler bu hizmeti kullanabilecekler. Taşıt Belgesi Yazdırma:
• Gerçek kişi firmalarda firma sahibi, tüzel kişi firmalarda ise Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarında sistem üzerinden tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler bu hizmeti kullanabilecekler. www.tasimacilar.com 29.05.2012 / 12:11