MAN, Karbondioksit salınımları yüzde 35 düşürüyor

MAN, Karbondioksit salınımları yüzde 35 düşürüyor

MAN, karbondioksit salınımlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Şirket dünya çapındaki MAN tesislerinde kendi CO2 salınımlarını 2020’ye kadar yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Bu zorunlu hedef, MAN’ın “Kurumsal Sorumluluk Stratejisinin” bir bölümünü oluşturan “İklim Stratejisi” kapsamında belirlenmiştir. Hedef, Küresel Raporlama Girişiminin en yüksek raporlama seviyesi olan A+’ya uygun, yeni 2011 MAN Kurumsal Sorumluluk Raporunda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. MAN’dan kayda değer çözüm
Şirket, taşımacılık ve enerji olan iki ana faaliyet alanında özellikle iklim değişikliği üzerinde kayda değer etkileri olan ürün ve hizmetlere odaklanmaktadır. Bu nedenle küresel CO2 salınımlarının azaltılmasına katkıda bulunmak üzere yeni bir MAN İklim Stratejisi benimsenmiş bulunmaktadır. MAN SE İcra Kurulu Başkanı (CEO) Dr. Georg Pachta-Reyhofen konuyu şöyle açıklıyor: “Ancak net ve bağlayıcı hedefler belirleyebilirsek aynı anda hem sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz, hem de yeni iş fırsatları elde edebiliriz. Zaten iklimin korunması ve maliyet etkinliği bir arada var olan unsurlardır. Etkin, düşük salınımlı üretim ve ürünler salınımları azaltır ve maliyetleri kısar” “Beş temel insifatif geliştirdi”
İklimle ilgili hedefleri tanımlamak ve uygulamak üzere kurulan MAN İklim Uzman Ekibi, beş temel inisiyatif geliştirmiştir. Tesislerdeki CO2 salınımlarını azaltmak amacıyla diğer bazı önlemlere ek olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak ve geniş kapsamlı bir enerji yönetimi sistemi başlatılacaktır. Örneğin, MAN’ın Steyr’de bulunan Kamyon ve Otobüs tesisinde, motor deneme tezgâhlarında oluşan atık ısı, hali hazırda üretim alanlarının ısıtılmasında kullanılmaktadır. Tesislerinde CO2 salınımlarını azaltmanın yanı sıra, düşük salınım değerlerine sahip etkin ürünlerin piyasaya sunulması da MAN için önem taşımaktadır. Şirket, İklim Stratejisinin bütün olarak izlenmesi ve yönetilmesine yönelik ana performans göstergeleri belirlemiştir. Bununla ilgili bilgiler düzenli bir çerçevede toplanacak ve raporlanacaktır. MAN SE Kurumsal Sorumluluk Direktörü Yvonne Benkert konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “MAN, 2020 yılına kadar iklim değişikliğiyle ilgili zorluklarla en iyi başa çıkan sektör oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir” dedi. MAN’in 2011 Kurumsal Sorumluluk Raporu ilk kez bir denetim firması tarafından bütün olarak incelenmiş olup, Internet üzerinden www.man.eu/MAN/en/CR/ adresinde ulaşılabilir durumdadır. www.tasimacilar.com 30.04.2012/11:56