Rusya ile transit geçiş belgesi sorunu devam ediyor

Rusya ile transit geçiş belgesi sorunu devam ediyor

Rusya Federasyonu uyguladığı kendi nakliyecisini koruma politikası ile Türk taşımacılarının Rusya topraklarından transit geçerek Kazakistan’a taşıma yapmasın izin vermiyor.

Türkiye dahil Rusya’ya taşıma yapan tüm ülke taşımacılarına “sonsuz sorun” politikası izleyen Rusya Federasyonu şimdi de Türk taşımacılarının Rusya topraklarından transit geçerek Kazakistan’a taşıma yapmasın izin vermiyor. Yıllarca Türk taşımacısını “Bonus Sistemi” adı altında kendi taşımacılarına/araçlarına yük bulmaya mecbur kılan Rusya’nın, ikili anlaşma ve protokollerle hak edilen geçiş belgelerini Türkiye Cumhuriyeti’nin ısrarlı taleplerine rağmen vermeme alışkanlığı şimdi de transit geçişe engel oluyor.


“Rusya’nın belgeleri hemen teslim etmesi gerekiyor”
UND Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Engin Özmen, “Gelecek yıllarda Rusya ile 100 Milyar Dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor, bu hacim 2011 yılında 35 Milyar seviyelerine ulaştı. Rusya’nın yakın bir zaman içinde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması bekleniyor. DTÖ Serbest Ticaret Anlaşmasına istinaden her bir akit tarafın toprakları üzerinden transit serbestisi vardır. Ancak Rusya transit geçişimize engel oluyor” dedi. Özmen, 90’lı yıllarda 30 binden fazla taşıma gerçekleştiren Türk nakliye filosunun taşımalarının Rusya’nın uyguladığı ulaştırma politikaları sebebiyle 2011 yılında 9 bin seviyelerine düştüğünü ve pazar payının çoğunluğuna üçüncü ülke araçlarının sahip olduğunu belirterek, “Önce bonus sistemi adı altında taşımacılarımızı Rus araçlarını yükleme zorunda bıraktılar, 2011 yılına gelindiğinde pazarın yüzde 30’unu elde ettiler. Şimdi de transit geçişimize izin vermiyorlar. Rus tarafının Türk taşımacılarının transit belgelerini hemen teslim etmesini istiyoruz” dedi. “Protokollere göre transit geçiş belgeden muaf”
Rusya Türk taşımacılarının özellikle Kazakistan taşımalarında önemli bir transit geçiş noktası olma özelliği taşıyor. İkili Karayolu Anlaşmasına istinaden iki ülke arasında transit taşımalar her ne kadar geçiş belgesine tabi ise de iki ülke arasında 2009 yılında yapılan protokol ile transit geçişler belge libere oldu. Ancak Rusya bu konuda yapılan protokole de aykırı davranıyor. Bugün Türk taşımacıları Kazakistan’a gerçekleştirdiği yıllık ortalama 6 bin 500 seferin yüzde 75’ini Rusya üzerinden transit geçerek gerçekleştirildiği göz önüne bulundurulduğunda gelinen noktada Türk tarafının her türlü erken başvurusuna, diplomatik girişimlerine rağmen transit belgeler bittiği ve Rusya üzerinden Kazakistan taşımaların yapılmadığı belirtildi. www.tasimacilar.com 02.07.2012/16:05