Şanlıurfa belediyesinin davası “ağır”laştı

Şanlıurfa belediyesinin davası “ağır”laştı

Şanlıurfalı Hak Otobüsçülerin bir süre önce şaibeli ihale yaptıkları iddiasıyla belediyeye açmış oldukları dava ağır ceza mahkemesine taşındı.

Şanlıurfa’da Belediyesi’nin toplu taşımaya yönelik olarak 10.02.2011 tarihinde yapılan 50 hat kiralama ihalesinde şaibeli hareket edildiği iddiasıyla, Özel Halk Otobüsçüleri tarafından Şanlıurfa İdare Mahkemesine ihale iptal davası ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Bir yıldır Şanlıurfa belediyesi ile halk otobüsçüler arasında idare mahkemesinde devam eden dava bu sefer ağır ceza mahkemesine taşındı ve Şanlıurfa belediyesi toplu taşıma hatlarının ihalesinde, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargı karşısına çıkacağı belirtildi. Dava konusu ihalede; Şanlıurfa İdare Mahkemesi 07.07.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı alırken, sonrasında kamu yararı, hizmet gerekleri, saydam yönetim anlayışı ve hakkaniyete uymadığı gerekçesiyle 2011/818 esas ve 2012/222 karar sayılı kararı ile 09.02.2012 tarihinde 50 hat için açılmış ihaleyi iptal etti. İhaleye fesat karıştırma suçlaması için ise Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Halk otobüsçüleri ise avukatları vasıtasıyla temyiz makamı olarak Siverek ağır ceza mahkemesi başkanlığına itiraz etti. Halk otobüsçülerinin Siverek Ağır Ceza mahkemesine açtığı iddianame kabul edilerek, kovuşturmanın kaldırılması ve yargılamanın başlatılması için dosya Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığınca oluşturulan iddianame kabul edilerek 17.10.2012 tarihinde Şanlıurfa 2. Ağır ceza mahkemesinde duruşma günü verildi. Siverek Ağır Ceza mahkemesinin kararında şu görüşlere yer verildi:
Belsan A.Ş’nin Şekerbank’tan; Motaş A.Ş’nin Türkiye Finans Banktan almış oldukları teminat mektuplarının süreli olduğu ve bu durumun hem ihale şartnamesine hem de 2886 sayılı ihale yasasının 26. Maddesine göre uslusuzluk oluşturduğu, SS. 330 nolu Yenibosna Kooperatifin ve Masen Turizm A.Ş’nin geçici teminat ücretleri belediye veznesine yatırılmadığı ve dolaysıyla dekont olmadığı; alelade bir kağıda ‘’tutanak’’ başlığı ile bu iki şirkete ait teminat yatırıldığı iddia edildiği ve bu durumun mevzua uymadığı, resmi makbuz olmadığı için bu paraların yatırılıp yatırılmadığının belli olmadığı ve Şanlıurfa cumhuriyet savcılığınca aldırılan bilirkişi raporunun gerçeklere uymadığı ve yok hükmünde oldu ifadeleri dile getirildi. Bu durumların suç oluşturduğu ve Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesinin bu ihaleyi yargılaması hakkında karar verilerek, Şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı mahkemenin bu kararı üzerine iddianame hazırlandı. www.tasimacilar.com 24.08.2012 Saat:13:52