Sektörde yaşananlar kitap oldu

Sektörde yaşananlar kitap oldu

Sektörde yaşanan olayların ele alındığı “yaşanan olaylarla lojistik & dış ticareti anlamak “adlı kitap sektör ile buluşuyor.

Lojistik, Dış Ticaret ,Ulaştırma sektörleri günümüzün en önemli ve değişken iş kolları olma özelliklerini korumaktadırlar.Ülkemizde ve dünyada hemen hemen her gün belirtilen alanlar da gerek yasal gerekse de teknolojik çevrede büyük değişimler olmaktadır. Bu değişimlerin firmaların rekabet gücünü etkilememesi düşünülemez. Rekabetin şiddetlenmesi de firmaların çalışanlarından beklentilerini değiştirmekte ve sektörde istihdam edilen kişilerden istenen yeterlilikler artmaktadır. Ülkemizde Lojistik ve Dış Ticaret eğitimi geçtiğimiz dönemlere göre oldukça iyileştirilmiş gerek lise gerekse de lisans düzeyinde eğitim yaygınlaşmıştır. Sektörde çalışmaya hazır kalifiye eleman sayısının nicelik olarak artması olumluyken bu kişilerin nitelik olarak da sektöre hazır hale gelmeleri gerekmektedir. Lojistik ve Dış Ticaret öğrencilerinin, sektöre yeni giriş yapan ya da halihazırda sektörde çalışmaya devam eden insanların kazanacağı deneyim, sektörde verimlik etkinlik ve ekonomiklik için olmazsa olmaz bir şart haline gelmiştir. Celil Durdağ ve Serkan Vardar tarafından kaleme alınan “Yaşanan Olaylarla Lojistik & Dış Ticareti Anlamak” adlı kitabın bu ihtiyaca cevap vermek amacını taşıdığı belirtildi. Sektörün şu veya bu biçimde içinde olanların karşılaşabilecekleri olayları ilk kez bu eserde sistematik bir biçimde olay örgüsü içine yerleştirilerek okuyucuya aktarılmakta, okuyucuya soru sorması ve olası cevapları araması yolunda yardımcı olmaktadır.Böylelikle okuyucu süreç içinde yaşanacak olaylara karşı yanı başında adeta bir başvuru kitabına sahip olacak, firmalar da işe alımlarda bu eserin kullanılmasıyla yeni çalışanlarını bir an önce işe hazırlayarak olası hata maliyetlerinden kurtulabilecektir. www.tasimacilar.com 13.12.2012 Saat:15:30