Servisçilerin Tevkifat sıkıntısı ortadan kalktı

Servisçilerin Tevkifat sıkıntısı ortadan kalktı

İSTAB’ın Tevkifat uygulamasına yönelik azimli çalışmaları sonunda meyvesini verdi. Sektöre ciddi bir finans kaybı yaşatacak olan uygulama yeniden düzenlenerek servisçilerin lehine gelişti.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği(İSTAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orduhan, Beşiktaş’taki dernek binasında düzenlediği İSTAB Yönetim kurulu üyeleri Köksal Yüzbaşıoğlları, Naci Ateş ve Ahmet Karakış’ın da yer aldığı basın toplantısında servis sektörünü zor duruma sokacak olan Tevkifat uygulamasının sektör lehine düzenlendiğini duyurdu.


“Mayıs ayı itibariyle uygulama sonlandırıldı”
117 sayılı KDV tebliğinin içinde yer alan Tevkifat uygulamasının devam etmesi durumunda sektörü finansal açıdan zor durumda bırakacağını söyleyen İSTAB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orduhan uygulamanın kaldırılmasıyla finansal yükünde kaldırıldığını ifade etti. Orduhan, “117 sayılı KDV tevkifatının içinde yer alıp, daha önceden de birçok sektörde devreye giren bir uygulama. KDV’nin hızlı ve çabuk tahsilinde önemli bir enstrümandır. Bu bağlamda son yıllarda birçok sektörün içine çekildiği uygulama servis sektörünü de içine almıştır. Yoğun çalışmalarımız sonucunda Mayıs ayı itibariyle uygulamaya son verildi. Servis firmaları artık KDV tevkifatına maruz kalmayacaklar, ancak servis firmaları tedarikçilerine ödeme yaparken tevkifat uygulaması yaparak yüzde 9’u vergi dairesine yatıracaklar” şeklinde konuştu. TC. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, Katma Değer Vergisi Sirküleri/63 Tevkifat Uygulaması gereği 21.06.2012 Tarih KDVK-63/2012-3 ile belirtilen “3065 sayılı Katma Değer Vergisi(KDV) kanununun uygulamasına ilişkin sirküleri birleştirilen 60KDV No.lu sirkülerin ‘2. İşgücü Temin Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması’ bölümü başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir” şeklinde ifade edildi.
“Tevkifat devam etseydi ne olacaktı”
Eğer tevkifat uygulaması devam etseydi ne olacaktı? sorusunu Hakan Orduhan şu şekilde özetledi: “Diyelim 100+%18 KDV alarak 118 liraya taşıdığımız bir yer için sıfır marjda çalıştığımızı varsayarsak, 100+%18 KDV=118 lira ödeme yapıyorduk. tevkifat uygulaması başladığında 100+%18 KDV aldığımız yerden 100+%18 KDV’nin yarısı 109 lira ama tedarikçiye öderken 100+KDV+tevkifat=118 lira ödeyerek ciddi bir finansman açığıyla karşı karşıya kalacaktık. Bunu kapatmak için devletten sürekli alacaklı kalıp, bu alacağı da yıllara sirayet eden bir çalışma ve vergi incelemesi sonunda almamız söz konusuydu ki buda imkansız gibi görünen bir şeydi. Buda kazancın yüzde 9’unu direkt devlete bırakan bir uygulama olacaktı ki bizim sektörümüzün böyle kazançları böyle uygulamaları yok. Bu uygulama olsaydı birçok firmanın kapanması söz konusu olacaktı.” İSTAB’ın çalışmaları meyvesini verdi
Uygulama başlarken taşıyıcı firmaların karşılaşacakları mali yüklerin göz ardı edildiğini söyleyen Orduhan İSTAB Yönetimi olarak konuyu KDV daire başkanlığına bildirdiklerini ve Gelir İdaresi başkanlığını da ziyaret ettiklerini söyledi. Orduhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yapmış olduğumuz ziyarette KDV’nin tevkifatı servis firmalarını bekleyen sıkıntılarını bundan sonraki süreçte duyulacak olumsuzlukları ve modelin nasıl olması gerektiğini izah ederek bir görüşme silsilesi oluşturduk. Bunun sonucunda yaptığımız çalışmalar Gelir İdaresi başkanlığınca kabul gördü ve bunla ilgili acilen sirküler yayınlanarak hayata geçirildi.” “24 Haziran akşamına kadar beyannameler düzenlenmeli”
Hakan Orduhan ayrıca Beyanname verme süresinin 24 Haziran’da son bulduğunu hatırlatarak, bu zaman zarfında Tevfikat vermiş olan firmaların düzeltme beyannamesi verip işlemi düzeltmeleri gerektiğini ve taşımalarını yapmış olan firmaların da taşımasını yapmış oldukları şirketlere kesmiş oldukları faturaları da düzeltmeleri gerektiğini, yoksa finanse ettikleri miktarı geri alamayacaklarını özellikle vurguladı. Oya KAYA www.tasimacilar.com 22.06.2012 / 21:22