Takograf servislerinin usul ve esasları yeniden belirlendi

Takograf servislerinin usul ve esasları yeniden belirlendi

Takograf servisi açmayı ve koşullarını düzenleyen “Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 14 Şubat 2012 tarihli, 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

Yönetmelik kapsamında; takograf servis hizmetleri başvurusu ve koşulları, değerlendirilmesi, onay belgesi ve yetki belgesinin geçerlilik süresi, vizesi, askıya alınması ve iptali, servislerin yükümlülükleri ve personelin eğitimi gibi konuların usul ve esasları belirlendi. Servis hizmeti belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl
Yönetmeliğe göre; yetki belgesi ve takograf servis hizmetleri onay belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıl için geçerli. Belgelerin geçerlilik süresi, ilgililerin başvurusu üzerine iki yıl daha uzayabiliyor. Belgelerin vizesi ise; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat edilmezse, iptal oluyor.
Marka sınırlaması olmaksızın hizmet zorunluluğu
Servislerin yükümlülükleri de yönetmelik kapsamında yeniden belirlendi. Buna göre servisler; takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri, gerektiğinde kullanım dışı bırakılması veya veri indirilememe belgesi düzenlenmesi için hizmet vermekle yükümlü oldu. Ayrıca servis hizmetleri, marka sınırlaması olmaksızın verilmek zorunda.
Eğitimler düzenli olarak takip edilecek ve süresi 2 yıl olacak
Servis sorumluları ve teknik personelin eğitimi ise teknik ve idari olarak ayrılıyor. Teknik eğitimin sonunda, eğitimleri tamamlayan servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından eğitim belgeleri verilecek. Verilen eğitimler dönemsel olarak takip edilecek ve geçerlilik süresi 2 yıl olacak. İdari eğitim de, Bakanlık tarafından yılda 2 defa, aynı yıl içinde teknik eğitim alan sorumlu veya personele veriliyor. Bugünden itibaren servis sorumlusu veya teknik personel, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde idari eğitim almak zorunda olacak.
Halen çalışan personele idari eğitim zorunluluğu
Hali hazırda servis sorumlusu ve teknik personel olan kişiler, bugünden itibaren 1 yıl içinde idari eğitime katılarak eğitim belgelerini yenileyecekler. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen servislerin belgeleri askıya alınacak.
Teknik personel istisnası
Haziran sonuna kadar, analog takograf cihazları için yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından 2/10/2010 tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilecek. Bu istisnaya göre yetki belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, yetki belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam edecek.
Bakanlığa yapılmış servis başvuruları hakkında
1 Ekim 2011 tarihinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlığa yapılmış servis başvuruları, il müdürlükleri tarafından, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmeliğe göre değerlendirilecek. Bu dosyaların eksiklikleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanmamışsa dosyalar başvuru sahibine iade edilecek. Yine, 1 Ekim 2011 tarihinden önce yapılan ve eksiklerini tamamlamamış olan servis başvuruları ise iptal edilecek. www.tasimacilar.com 14.02.2012 / 18:11