Terminal tavan ücretleri yeniden belirlendi

Terminal tavan ücretleri yeniden belirlendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre; Karayolu yolcu terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparklarını kullanan taşıtlardan alacakları ücretlere esas teşkil eden tavan ücret tarifeleri Bakanlıkça belirlendi. 31 Aralık 2013 tarihine kadar uygulanacak olan tavan ücret tarifeleri terminalin bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu esas alınarak uygulanacak. Buna göre terminal işletmecileri: a) Merkez nüfusu 50 bin ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 40’ını, b) Merkez nüfusu 50 bin 1-150 bin arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 50’sini, c) Merkez nüfusu 150 bin 1-300 bin arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 60’ını, ç) Merkez nüfusu 300 bin 1-500 bin arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 65’ini, d) Merkez nüfusu 500 bin 1-1 milyon arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 70’ini, e) Merkez nüfusu 1 milyon 1-2 milyon arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 80’ini, f) Merkez nüfusu 2milyon 1 -3 milyon arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 85’ini, g) Merkez nüfusu 3 milyon 1- 4 milyon arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 90’ını, ğ) Merkez nüfusu 4 milyon 1 ve yukarı olan yerlerde tavan ücretlerini, aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirleyebilecekler. Uyguladıkları ücret tarifeleri bu Tebliğe uymayan terminal işletmecilerinin, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç yirmi gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alarak uygulaması istenirken ayrıca, yeni oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifesinin, uygulanmakta olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmecilerin mevcut ücret tarifelerini uygulayabileceği de belirtildi.


www.tasimacilar.com 19.11.2012 Saat:13:15