TOBB UND ve Ulukom NCTS sistemini tanıttı

TOBB UND ve Ulukom NCTS sistemini tanıttı

Ulukom Bilgisayar Genel Müdürü Erkin Fındık ve TOBB UND Lojistik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Avcı ile yeni transit beyannamesi NCTS sistemini tanıttı.

Ulukom Bilgisayar Genel Müdürü Erkin Fındık ve TOBB UND Lojistik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Avcı 15 - 17 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Transport Lojistik Fuarında düzenlenen basın toplantısı ile yeni transit beyannamesi NCTS, ortak transit rejimine giriş, teminat sisteminde yapılan değişiklikler ile bunların yurtiçi ve yurtdışı sistemini tanıttı. NCTS; transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır. TOBB UND Lojistik A.Ş'nin kendi yazılımı olan UNDnet sistemi ile, üye firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik sistemine elektronik ortamda Transit Beyannamesi sunmalarına imkan sağlıyor. Ulukom Bilgisayar Firmasının sunduğu NCTS uygulaması ile Türkiye 1 Aralık tarihinde Ortak Transit Rejimi sistemine dahil olacak. Türkiye 1 Aralıkta sisteme dahil olacak
Ulukom Bilgisayar Genel Müdürü Erkin Fındık Ortak Transit Rejimi şöyle açıkladı: "Ortak Transit Rejimi Avrupa Birliği ve EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda) ülkelerinin uyguladığı 3. ülkelerinde katılımına açık olan bu ülkeler arasında ki transit eşya taşımacılığını hızlandırmak ve basitleştirmek için sağlanan bir sistemdir." Sistemin 3. ülkelere açılmasıyla birlikte yakın zaman Hırvatistan'ın da sisteme dahil olduğunu belirten Fındık, Türkiye'nin de 1 Aralık gibi çok yakın bir tarihte bu sisteme dahil olacağı bilgisini verdi. Toplu transit rejimi ve ortak transit rejimi olmak üzere iki farklı kavramın kullanıldığını belirten Fındık ikisi arasında ki farka açıklık getirerek, "toplu transit rejimi aslında Avrupa topluluğunun kendi sınırları üzerindeki eşya hareketliliğini vergilere tabii olunmaksızın taşınmasını sağlayan rejimken, ortak transit rejimi ise topluluk transitinin topluluk ile EFTA ülkeleri ve ortak transit rejimine taraf olan diğer ülkeler arasında taşınması işlemidir" dedi. Eşyanın topluluk statüsüne göre T1 ve T2 olarak ayrıldığını belirten Fındık, topluluk dışı eşyanın topluluk içine taşımasında kullanılması gereken ifadenin T1, iki AB üyesi ülke arasında bir eşya hareketliliği söz konusuysa burada ise kullanılması gereken ifadenin T2 olduğunu belirtti. NCTS teknolojik bir altyapıdır
NCTS'nin ortak transit rejiminin amacına uygun olarak hazırlanmış teknolojik bir alt yapı olduğunu belirten Fındık, ayrıca NCTS'nin Transit rejimi beyanının oluşturulması ve ibra edilmesi için gereken yazılımın ortaya konmuş hali olduğunu vurguladı. Transit rejimi sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde uygulanırken, Ortak Transit Rejimi tüm AB ve EFTA ülkelerinde uygulanmaktadır ve dolayısıyla ülkemizde yapılan bir ortak transit beyanı ve buna ilişkin teminat bu ülkelerde de geçerli olacaktır. Benzer şekilde ülkemizde verilen bir teminat ile Almanya’dan ülkemize yönelik bir transit işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Kağıt ortamda transit beyannamesinin (1, 4 ve 5 no.lu nüshalar) kullanılması yerine NCTS’ten elektronik ortamda beyan yapılacaktır. Basitleştirmelerden (Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme, İzinli Gönderici, İzinli Alıcı ve Özel Mühür) faydalanılacaktır. NCTS'nin Avrupa'da 2005 yılında kullanılmaya başlandığını belirterek, transit işlemlerinde transit beyannamesinin 1, 4 ve 5 no.lu nüshalarının kullanımına son verdiğini, Türkiye'nin de ortak transit rejimine girmesiyle beraber söz konusu 4-5nolu nüshaların kesin olarak kalkması gerektiğini belirtti ve NCTS yazılımın şu an Türkiye'de sadece ulusal düzeyde kullanıldığının altını çizdi. Ortak transit rejimine girmemizden sonra NCTS üzerinden verilen transit beyanlarının, ortak transite taraf olan tüm ülkelerde geçerli olacağını belirten Fındık, bu sayede Türkiye'nin de artık basitleştirmelerden faydalanabileceğini ifade etti. Fındık söz konusu basitleştirmeleri ise şöyle açıkladı; "ortak transit rejimiyle beraber kapsamlı teminatın zorunlu hale gelmesi, teminattan vazgeçme imkanı, izinli gönderici, izinli alıcı ve özel mühür gibi artık hayatımıza yeni kavramlar girecek." Dijital takografın Türkiye'de yerli olarak üretilmesiyle birlikte 1 milyar Euro gibi bir kaynağın yurtdışına transfer edilmek yerine ülkemiz içerisinde kalacağının altını çizen TOBB UND Lojistik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Avcı ise yaptığı sunumda TOBB UND yatım A.Ş'nin genel amacının uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörüne, yatırımın gerektiği her alanda çözümler üretmek ve sektörün bunlardan faydalanmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Nurcan GÜNEŞ www.tasimacilar.com 21.11.2012 Saat:18:40