Türkiye ATP mevzuatına taraf oldu

Türkiye ATP mevzuatına taraf oldu

Çabuk bozulan gıda maddelerinin (örneğin et, balık, süt, sebze meyve) uluslararası taşımacılığa uygun özel üst yapı ve ekipmanları standartlarının belirlendiği ATP mevzuatına Türkiye de taraf oldu.

Geçtiğimiz yıl görüşmelere başlanan ATP kanun tasarısı 10 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, “ 1 Eylül 1970 tarihli “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”ya katılmamız uygun bulunmuştur” şeklinde duyuruldu.


ATP konvansiyonu nedir?
Bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığı ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmana ilişkin anlaşmaya uygun bulunduğuna dair kanun bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe girdi. ATP antlaşması, kendi belirlediği açıklama ve standartlarda tanımlanmış bozulabilir gıda maddeleri için buzdolabı, derin dondurucu, ısıtma sağlayan araçlar gibi ekipmanın dışında araç kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşınması sırasında özel taşıma aletlerinin kullanılmasıyla ilgili konular, Gıda maddeleri hangi taşıma moduyla taşındıklarına göre, taşıma şekilleri de ATP Konvansiyonunda belirtilir. Bu belirlemeler detaylı bir şekilde açıklanır. Ürünün özelliğine göre, taşınması gereken ısı derecesi gibi özellikleri belirlenir. ATP’yi imzalamış ülkeler konu ile ilgili gelişmelerden birbirlerini haberdar etmeyi kabul etmiş olurlar. Ülkelerinde konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulattıklarında, konuya taraf olan ilgili diğer üye tarafa da bilgi verilir. Bilgi akışının önemi vurgulanmaktadır. Ülkeler mevsimsel özellikler gibi özel durumlar gereği aralarında ikili ya da çoklu antlaşmalar yapabilir. Ürünlerin bozulmasını önlemek amacına olumlu katkıda bulunacağı düşüncesiyle bu tarz antlaşmalara karşı çıkılmaz. Bu ara antlaşmalar yalnızca antlaşmayı yapan ülkeleri bağlar. Ancak bu tarz bir antlaşma yapıldıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne bildirilmelidir. Birleşmiş Milletler bu antlaşmaları ATP’yi benimsemiş diğer üye ülkelerin bilgisine sunar.


ATP Konvansiyonunun amacı
Antlaşmayı kabul eden taraflar, bozulabilir maddelerin kaliteli saklanma şekillerinin yükseltilmesini, özellikle uluslararası ticarette, arzulayarak, bu maddelerin saklanma durumlarının iyileştirilmesinin ticaretlerini artıracağının düşünerek bu antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre taraf ülkeler arası sınır ötesi bozulabilir gıda maddesi taşıması yapılırken ATP sertifikası olmayan araçlar kullanmak yasa dışıdır. ATP belirlenmiş bazı bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşınması (Meyve ve sebzeler bu kapsamın dışındadır) ile ilgili bazı kural ve standartların belirlendiği bir antlaşmadır. Antlaşmanın hedefi ortak uluslararası kabul görmüş standartları belirleyerek uluslararası trafiği kolaylaştırmak. ATP sözleşmesi, sözleşme taraflarını bozulabilir gıda maddelerinin özellikle uluslararası taşıma sırasında saklanma koşullarını iyileştirmeye hevesli, ilgili iyileştirmelerin bu maddelerin ticareti artıracağının farkında olan taraflar olarak belirlenebilir.


ATP mevzuatına taraf olan ülkeler
Almanya, ABD, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Moldova, Monako, Norveç, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tunus, Ukrayna ve Yunanistan’dır. Türkiye ise, 6298’nolu yasa ile ATP mevzuatına 10 Mayıs 2012 tarihi itibariyle taraf oldu. ATP sertifikası
ATP sertifikası almanı en kolay yolu, sertifikası olan bir araç almaktır. Bu araç yeni ya da ikinci el olabilir. Yeni imal edilmiş olan bir frigorifik semi-treyler aracının ATP sertifikasının kullanma süresi altı yıldır. Sertifika süresinin uzatmak için aracın bir süre sonunda yetkili bir test merkezinde test edilmesi gerekmektedir. Testten başarı ile geçen aracın sertifikası üç yıl süre ile uzanır. www.tasimacilar.com 10.05.2012/16:06