Türkiye, ortak transit rejimine ilişkin sözleşmeye katıldı

Türkiye, ortak transit rejimine ilişkin sözleşmeye katıldı

Türkiye, eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme"ye beyanda bulunmak suretiyle katılacak.

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme"ye beyanda bulunmak suretiyle Türkiye'nin katılması uygun bulundu. Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Türkiye, ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri arasında oluşturulan "Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme"ye beyanda bulunmak suretiyle katılacak. Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


Ortak Transit Rejimi
Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit kurallarının komşuları olan EFTA Ülkelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda) de uygulanmasını sağlayan ve ileride de bu Ortak Transit Sistemi’ne dahil olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de uygulanabilecek bir transit sistem. Ortak Transit Rejiminin amacı bir AB üyesi ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin AB’ye üye olmayan ancak Ortak Transit Rejimine taraf olan bir ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Anlaşılacağı üzere, Ortak Transit Rejimi transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan, dolayısıyla ticaret erbabının zaman kaybetmesini önleyerek maliyetlerinin düşmesini amaçlayan bir sistem olarak göze çarpıyor. www.tasimacilar.com 02.07.2012/10:34