''Türkiye, Uzun Dönemde Lojistik Üs Olabilir''

''Türkiye, Uzun Dönemde Lojistik Üs Olabilir''

Türk lojistik sektöründe 1986 yılından bu yana hizmet veren Balnak, Türkiye’nin uluslararası alanda da bir merkez ve lojistik üs olabileceğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin lojistik üs konumuna gelebilmesi için, demiryolu yatırımlarının arttırılması, gümrükleme sorunlarının giderilmesi ve altyapı yatırımlarının yapılması ile Lojistik Bakanlığı’nın kurulması gibi önlemleri acilen alması gerektiğini söyleyen Balnak Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Aygüler” Taşımacılık sektöründe birçok sorun var. Ana başlıklar olarak demiryolu yatırımlarının yetersiz ya da yeteri kadar hızlı olmayışını, varis gümrüklemede yaşanan sorunları, altyapı eksikliklerini sayabiliriz. Türkiye’de depo, arazi kiraları, inşaat maliyetleri batılı ülkeleri aşmış durumda. Ayrıca depoların demiryolu bağlantıları yok. Limanlara uzak alanlarda ve düzensiz depolama yapılmakta. Tüm bunlar Türkiye’nin lojistik üs olması adına büyük engeller. Ayrıca gümrük mevzuatında iyileştirme yapılması da gerekiyor.” diyerek türkiye’nin eksiklerini tamamladıktan sonra lojistik sektöründe merkez üs olabileceğinin altını çizdi. Ticaretin büyümesi ile paralellik gösteren lojistik sektörü, bir ülke ekonomisinin gelişmesi için gerekli olduğunda da bahseden Aygüler, Lojistiğin ülkeler için hem bir iş gücü alanı hem de gelir yaratan bir sektör oluşturduğunu belirtti. Aygüler “ihracat yapan sektörlerdeki iş gücü maliyetlerinin düşürülmesinden, bölgelerin desteklenmesine dek bir çok konu var. Bu konularda önerim; Lojistik Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Gümrükler, limanlar, karayolu, havayolu, demiryolu yük taşımacılığı, lojistik depo izinleri, lojistik köylere ait tüm konular tek çatı altında konsolide edilmeli. Bu, bize göre hayati ve acil bir konudur” şeklinde ifade etti. www.tasimacilar.com 11.07.2012 / 17:08