Türkiye’nin ihracatta ilk T1 beyanı TOBB-UND Kapsamlı Teminatı ile açıldı

Türkiye’nin ihracatta ilk T1 beyanı TOBB-UND Kapsamlı Teminatı ile açıldı

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş., Türkiye’de ilk kapsamlı teminattan yararlanma iznini alan şirket oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin ortak iştiraki olan TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş., 28 Şubat 2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye’de ilk kapsamlı teminattan yararlanma iznini alan şirket oldu. TOBB UND, Türkiye’nin Ortak Transit Sözleşmesine taraf olduğu 1 Aralık 2012 tarihine kadar Ortak Transit Yönetmeliği kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde yapılan transit işlemlerinde teminat idaresi olan Gümrükler Genel Müdürlüğüne sunduğu kapsamlı teminat ile asıl sorumlu sıfatıyla 18 bin 100 transit işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemlerde teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer amme alacakları toplamı 1,2 milyar Türk Lirasını geçti. Türkiye’nin Ortak Transit rejimine taraf olması, Türk taşıyıcılarına; Türkiye’de bir hareket gümrüğünden başlatacakları ortak transit işlemlerinde tek beyan (T1) ve tek teminat ile AB ve EFTA ülkelerindeki varış gümrük idaresine kesintisiz, güvenli, düşük beyan maliyetli ve daha hızlı taşıma yapma imkanını sağlıyor. T1 sistemi gümrük idaresine verilen bireysel ya da kapsamlı teminat ile yürütülüyor. Ayrıca, T1 sisteminde izinli gönderici izinli alıcıya kolaylık sağlanırken TIR sisteminde bu kolaylıklar söz konusu değildir. İhracatta ilk
Türkiye'ye AB'den açılan beyanlarda T1 sistemi kullanılmakla birlikte, Türkiye'den AB ve EFTA ülkelerine ihracatta şimdiye kadar T1 beyanı kullanılmıyordu. İhracatta T1 beyanı TOBB-UND Lojistik Yatırım A.Ş. kapsamlı teminatı ile ilk kez hizmete sunuldu. Ulusal transit taşımalarında sektörde bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk kapsamlı teminat sertifikasını alan TOBB UND, Ortak Transit Sözleşmesi hükümlerine uygun ve sözleşmenin tüm akit taraflarında geçerli Türkiye’nin ilk kapsamlı teminat iznini alan asıl sorumlu oldu. İlk T1 beyanı Bulgaristan’ın Varna gümrüğüne açıldığı
TOBBUND, bugün itibariyle AB ve EFTA ülkelerine gerek karayolu ile gerek RO-RO ile yapılan taşımalarda T1 hizmeti sunmaya başladı. Türkiye’nin AB/EFTA ülkelerine açılan ilk T1 beyanının Manisa Gümrük Müdürlüğünden Bulgaristan’ın Varna gümrüğüne açıldığı belirtildi. 2013 hedefi 120 bin transit işlemi
Böylece Avrupa'da yalnızca İzlanda hariç bütün sınır geçişleri yapılabilecek. T1 belgesi ile TOBB UND asıl sorumluluğu altında Sırbistan dahil 30 ülkeye taşıma yapılabiliyor. 2012 yılında 18 bin 100 adete ulaşan transit işleminin 2013 yılında 120 bine ulaşması hedefleniyor. www.tasimacilar.com 27.12.2012 Saat:13:27