UBAK başvuruları için son gün 31 Ekim

UBAK başvuruları için son gün 31 Ekim

UBAK izin belgesi almak isteyen uluslararası taşımacılar 31 Ekim 2012 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığına özmal araç bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

Ulaştırma Bakanlığı Avrupa Konferansı (UBAK) çerçevesinde 2013 yılı UBAK izin Belgesi almak isteyen uluslararası eşya taşımacılığı yapan C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin en geç 31 Ekim 2012 tarihine kadar Bakanlığa başvurmaları gerekiyor. Yalnız Bildirim sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son gün olarak kabul edilecektir. UBAK belgesi almak için başvuru şartlarında; C2, L2 ve M3 türü yetki belgesine sahip olmak, 2012 yılı için en az 4 adet, müteakip yıllar için 3 adet özmal (EURO III, EURO IV veya EURO V normunda ) yeşil taşıta sahip olmak, Faaliyet Yılı boyunca uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunmak gerekmektedir. İstenilen Belgeler ise;
1. Firmanın antetli kağıdı ile firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, UBAK İzin Belgesi başvuru dilekçesi, 2. Yetki belgesinde Özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki araçların (EURO III, EURO IV ve EURO V normunda olduğunu) gösterir orijinal belgelerinin onaylı ve imzalı fotokopilerini veya başvuru yılında, üretici firmalar tarafından hazırlanıp onaylanmış araç listesi asılları, 3. Özmal olarak kayıtlı EURO III ve daha üst normlardaki (Tanker Kamyonlar hariç) yeşil taşıtların normunu, plakasını, şase ve motor numaralarını gösterir firma yetkilisi tarafından imzalanmış taşıt listesi, 4. İhraç sefer sayılarının belirlenmesinde TIR Karnesi sayılarının esas alındığı UBAK üyesi ülkelere, faaliyet yılında TIR karnesi kullanılmadan yapılan ihraç seferleri varsa, • Bu taşımalara ait, Gümrük idaresi onaylı “Transit Gümrük Beyannamesi”nin birer fotokopisi, • Transit Gümrük Beyannamesi ile yaptıkları seferlere ait (taşıt plakaları, gidilen ülke, transit gümrük beyannamesi numarası ve tarih gösterir) liste. 5. Faaliyet yılında UBAK İzin belgesiyle üçüncü ülkelere yapılan taşımalarla ilgili olarak; • Taşımaların AB dışındaki ülkelere yapılmış olması halinde, bu taşımaya ilişkin TIR karnesi, alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karayolu karne sayfa fotokopileri, • Taşımaların AB ülkeleri içinde yapılmış olması halinde, TIR karnesi haricindeki diğer belgeler, (alıcı tasdikli CMR, taşıma faturası ve UBAK karne sayfa fotokopileri) • Bu taşımalara ait (taşıt plakaları, gidilen ülke isimleri ve tarih gösterir) liste. UBAK Hakkında;
Avrupa sınırları içerisinde artan mal trafiğini karşılayabilmek amacıyla tüm taşımacılık modlarında işbirliklerini hedefleyen ve 1953 yılında Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye’nin birleşimiyle oluşan UBAK konferansının üyeleri 1973 yılında çok taraflı UBAK belgesi kullanım kararı almıştı. www.tasimacilar.com 17.10.2012 / 17:38