UBAK Belgelerindeki hatalara itiraz 30 Kasım’da bitiyor

UBAK Belgelerindeki hatalara itiraz 30 Kasım’da bitiyor

UBAK Belgeleri ön değerlendirme listesine itiraz başvuruları için son tarih 30 Kasım 2012 olarak belirlendi.

UBAK belgeleri ön değerlendirme listesi 15 Kasım 2012 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan listede ismi geçen firmalar için hatalı bir durum söz konusu ise itiraz etme tarihi ise 30 Kasım 2012 olarak belirlendi. UND’den yapılan açıklamada üyelerce, firmaları adına belirtilen sefer sayılarında ve firmaların aynı dönem içerisinde kullandıkları karayolu karne sayıları arasında büyük farklar olduğu belirtiliyor. UBAK belgesiyle yapılan taşımalarda, UBAK izin belgesi dağıtım esasları yönergesinin 7. maddesi C bendi uyarınca, 2013 yılı UBAK belgesi değerlendirmelerinde dikkate alınıyor. 2 Ocak 2012 tarihi itibariyle UBAK belgesi ile yapılan taşımaların U-Net otomasyon sistemine işletilmesi gerekirken, UND üyesi firmaların Ulaştırma Bakanlığına iletmiş oldukları karayolu karnelerinde yer alan sefer sayıları ile sistemden çekilmiş olan UBAK sefer sayıları birbirini tutmadığı belirtiliyor. UBAK Belgelerindeki hatalara son itiraz 30 Kasım 2012
“UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 7. maddesi C bendi uyarınca" 2013 yılı UBAK belgesi değerlendirmelerinde” UBAK belgesi ile yapılan taşımalar da dikkate alınacaktır” diyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyelerini uyararak gerekli düzenlemenin şu şekilde olması gerektiğini bildirdi: 02 Ocak 2012 tarihinden itibaren UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda sınır çıkışlarındaki gümrüklerde belgelerin işletilmesi gerekiyordu. Konuya ilişkin firmamız sürücüleri bilgilendirilmiş ve belirtilen tarihten itibaren firmamıza ait UBAK belgeleri gümrük memurlarına sisteme işletilmesi amacıyla ibraz edilmektedir. Ancak 15.11.2012 tarihinde yayımlanan UBAK İzin Belgesi Değerlendirme listesinde yer alan firmamıza ait verilerde 2012 yılı UBAK izin belgesi çıkış sayısı (adet) olarak belirtilmiş olup, bakanlıklarına aylık dönemler halinde gönderilmekte olan kayıtlar incelendiğinde ise 02 Ocak-31Ekim tarihleri arasında firmamız toplam (adet) sefer UBAK belgesi ile çıkış yapmıştır. Bu çerçevede, ilgili dönemde UBAK izin belgesi tahsisini belirleyecek olan firmamız puanlarında bir mağduriyetin yaşanmaması amacıyla Bakanlığımıza iletilmiş olan karayolu karnelerinde belirtilen UBAK belgesi ile yapılan sefer sayılarının dikkate alınması hususu takdir ve tensiplerinize arz olunur.” www.tasimacilar.com 23.11.2012 / 18:46