Ücretler yeniden değerleme oranında arttı

Ücretler yeniden değerleme oranında arttı

2013 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. 2012 yılında yüzde 7,80 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Karayolu Taşıma Kanununda yer alan İdari Para Cezaları ile KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği (KTFMYEY) kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri, muayene ücretleri ve İdari Para Cezaları, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi ücretleri, Yola Elverişlilik Muayenesi ve Muayene Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesinin 12. maddesinde belirtilen ücretler yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen idari para cezalarına göre, taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanları, yetki belgesi olmadan taşıma yapanları, ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanları ağır cezalar bekliyor. Belirlenen idari para cezaları içerisinde en fazla miktar 2 bin 615 lira olurken, en düşük miktar ise 144 lira oldu.


2013 yılı için belirlenen belge ücretleri ise şöyle;


Karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliğine göre ücretler,


Araç muayene ücretleri,


www.tasimacilar.com 11.12.2012 Saat:15:13