Uluslararası Lojistik Zirvesi Hatay’da gerçekleştirildi

Uluslararası Lojistik Zirvesi Hatay’da gerçekleştirildi

Hatay ve Osmaniye illerinde, lojistik sektörünün geliştirilmesinin yanı sıra bölge ekonomisine, sanayisine ve ticaretine destek verilmesi amacıyla ''Uluslararası Lojistik Zirvesi'' düzenlendi.

18-19 Ekim 2012 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin 1’inci oturumuna konuşmacı olarak Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Ruhi Engin Özmen, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel Müdürü Cavit Uğur, Demiryolu Taşımacılar Derneği(DTD) Başkanı İbrahim Öz, İskenderun Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kavsak ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dekanı İsmail Bakan katıldı.


İskenderun’un önemini vurgulandığı zirvede; İskenderun’un lojistik bir üs olması, Antakya ve Osmaniye ile birlikte çalışarak sinerji yaratacak bir lojistik alt yapısının kurulmasının yanı sıra uluslararası ve ulusal taşımacılıkta Pazar payının arttırılarak bölgedeki rekabet gücünün gelişmesi ve doğu Akdeniz’de önemli bir hub limanı(farklı limanlardan gelen yükün, başka limanlara aktarıldığı, dağıtım görevindeki liman) olabilirliğinin önemine değildi. Moderatörlüğünü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF dekanı İsmail Bakan’ın yaptığı zirvenin ilk konuşmacısı Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) Başkanı Ruhi Engin Özmen oldu. “Hatay, potansiyeli geniş bir bölge”
Ülke çağında faaliyet gösteren yetki belgeli Uluslar arası eşya taşımacılığı yapan firmaların yaklaşık yüzde 14’ünün Hatay bölgesi civarında olduğunu belirtti. SRC belgeli profesyonel sürücü istihdamının yüzde 14’ünün ve ADR belgeli tehlikeli madde taşımacılığı alanında çalışabilecek profesyonel sürücü istihdamının ise yüzde 6’sının yine bu bölgede olduğunu sözlerine ekleyen Özmen “Gıda taşımacılığı ve proje taşımacılığı alanında öne çıkan bu bölgenin, gerek üniversite mezunu çalışan oranı, gerek yabancı sermaye ilgisi veya yeni pazarlara açılma eğilimi gibi kriterlerde performans açısından İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni yakından takip ettiği görülmektedir” şeklinde konuştu. Ekonomi bakanlığınca yapılan bir araştırmada Hatay’ın ülkelerdeki talep değişimlerine uyum sağlamak suretiyle dünyadaki pazar payını artıran ilk beş ilden biri olduğunu söyleyen Özmen “600’ün üzerinde ihracatçı firmanın, 300’e yakın ithalatçı firmanın yerleşik olduğu bu bölgemiz, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin halen revize etmekte olduğu “Trans-Avrupa Ulaşım Ağları” kapsamında öngörülen 5 ana eksenden biri olan “Güneydoğu Aksı”nın da önemli bir unsuru olmaya aday konumdadır” dedi.


Kara engeline, deniz takviyesi
İskenderun ve Hatay’ın etkin birer lojistik merkezi haline gelmesinin Türkiye’nin Uluslar arası ticarette daha fazla pay almasını sağlayacağını ifade eden Özmen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İskenderun, bu potansiyelini, özellikle son 1 yıldır, Ortadoğu’ya kara ağırlıklı seyreden ticaretimizin transit ülkesi konumunda olan, yakın zamana kadar ortak sınır kapısı inşası aşamasına kadar geldiğimiz, ancak bugünkü savaş koşullarında Türk ticaretine karadan geçit vermez hale gelen Suriye güzergahına sunduğu ro-ro alternatifi ile kanıtlamaktadır. Eylül ayında faaliyete geçen İskenderun-Mısır ro-ro hattı, Cilvegözü sınır kapısının yarattığı kaybın telafisini sağlamaya adaydır. Bu niteliğiyle Mersin ve Taşucu limanlarındaki faaliyetleri de takviye etmektedir.” Özmen’in ardından konuşan Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel Müdürü Cavit Uğur, Demiryolu Taşımacılar Derneği(DTD) Başkanı İbrahim Öz, İskenderun Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kavsak ise bağlı bulundukları kuruluşlarla ilgili kısa bir açıklama yaptıktan sonra İskenderun, Hatay ve Osmaniye’nin lojistik sektöründeki önemine değindi. Oya KAYA www.tasimacilar.com 20.10.2012 / 13:05