UND, araçta bulunması gereken evrakları açıkladı

UND, araçta bulunması gereken evrakları açıkladı

UND'den yapılan açıklamaya göre, taşıma için gerekli evrakların yanı sıra UBAK belgesi ile yeşil motorlu araçlarla yapılan taşımalarda kullanılan belgelerin, taşıma boyunca bulundurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ülkelerine yapılan taşımalarda ilgili ülkelerin kontrol makamlarının özellikle Türk araçlarını çok sıkı kontrol edip, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık bulunduğu takdirde ciddi cezalar verdiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda 2009 UBAK Kullanım Kılavuzu’nda belirtildiği üzere şunlar gerekiyor:
-Seyir Defteri (Sadece UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda) -UBAK Belgesi (Sadece UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda) -EURO III-IV-V Motorlu Araçların Egzost ve Gürültü Emisyonları ile Güvenlik Zorunluluklarına İlişkin
Teknik Hükümlere Uygunluk Belgesi
-Römork ve Yarı Römorkun Güvenlik Gerekliliklerine İlişkin Uygunluk Belgesi -Motorlu Taşıt ve Römork ya da Yarı- Römork için Yol Değerlilik Testi -Geçerli Araç Muayenesi
Sürüş ve dinlenme saatleri, verilen cezaları etkiledi
Açıklamaya göre; diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığı tarafından Bulgaristan’da uygulanan cezalara ilişkin gönderilen bilgilendirme metninde en çok dikkati çeken uygulama ise AETR Konvansiyonu çerçevesinde uyulması zorunlu olan sürüş ve dinlenme saatleri. Bu kapsamda, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerimizin günlük ve haftalık dinlenme sürelerine riayet etmeleri, geriye dönük 28 günlük takograf kayıtlarını muhafaza etmeleri ve kayıtlarının mevcut olmadığı zamanlar için ise yine AETR Konvansiyonu’nda son hali bulunan “İzin ve Hastalık Formunu” yapılan kontrollerde ibraz etmeleri gerekiyor.
UND son olarak, üyelerinin yapmakta oldukları taşımalarda yukarıda bahsi geçen belgelerin eksiksiz ve geçerli olduğundan emin olarak araçlarını çıkartmalarını, cezalara maruz kalmamaları adına önemle vurguladı. www.tasimacilar.com 01.03.2012 / 16:03