UND, lojistik sektörünü masaya yatırdı

UND, lojistik sektörünü masaya yatırdı

UND tarafından düzenlenen basın toplantısı ile uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektöründe Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler sektörel ve ekonomik açıdan değerlendirildi.

Toplantıya UND Başkanı Engin Özmen ve tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sektörün 2011 yılını nasıl geçirdiği tartışılırken, 2012 yılı değerlendirmeleri ve 2023 Vizyonu Arama Konferansı’nın sonuçları basın mensuplarına aktarıldı. UNDnet ile Gürbulak Sınır Kapısı modernizasyonu projeleri
2011 yılında derneğin gerçekleştirdiği en önemli proje UNDnet oldu. AB topraklarına girişte ve dönüşte sunulan beyanların, Internet’te önceden belirlenerek nakliyecinin işini kolaylaştıran sistem, 2011’de Bulgaristan, İtalya, Fransa ve Romanya’da başarıyla uygulandı. Yine UND tarafından 3 milyon TL’lik ek yatırımla modernizasyonu yapılan Gürbulak Sınır Kapısı ise, derneğin 2011 senesinde hayata geçirdiği bir diğer projeydi.
Karayolu eşya taşımacılığı sektöründe yüzde 8’lik artış
Küresel krizi, doğal afetler ve ekonomik çöküntülere rağmen ekonomideki gidişat, uluslararası karayolu eşya taşımacıları sektörüne yansıdı. 23 sınır kapısından edinilen taşıma rakamlarına göre, ihracatta 1.5 milyon, ithalatta ise 500 bin sefer taşıma yapan sektör yüzde 8’lik bir artış gösterdi.
C2 belgelerinde yükseliş
Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 2011 yılında uluslararası karayolu eşya taşımacılığı için C2 yetki belgesi alan firma sayısında önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış gözlenirken, bu firmaların sahip olduğu çekici sayısında ise yüzde 11’lik bir artış olduğu belirlendi.
Bu yetki belgesi kapsamında faaliyet gösteren firma sayısı 1673’e, bu firmaların belgeye kayıtlı çekicilerinin sayısı 52 bine ulaştı.
C1 ve C3 belgesi ile toplam 2000 firma
Bu verilere, Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı ve ev/büro eşyası taşıması gerçekleştiren C1 ve C3 belgeli firmalar da eklendiğinde firma sayısı 2000’e, toplam çekici sayısı 53 bin’e yaklaşıyor.
Ortadoğu’ya ihracat istikrar kazandı
Irak’ın yanı sıra son 4 yıllık süreçte istikrarlı artış gözlemlenilen İran ve Suudi Arabistan’a ihraç taşımaları da 2011 yılını artışla kapattı. Ancak Suriye güzergâhındaki sorunlar ve bölgedeki genel “Arap Baharı” etkisinin getirdiği olumsuzluklar neticesinde Ürdün, Yemen, Umman, Sudan, Mısır, Lübnan, Libya, Katar, Fas ve BAE ‘ye yönelik ihracat taşımaları ciddi anlamda sekteye uğradı.
AB ülkelerine ihracat taşıma pazarı yabancı taşımacıların tehdidinde
İhracatımızın yarısını oluşturan AB ülkelerine ihracat taşıma pazarının yüzde 33’ünün halen yabancı taşımacılara ait olması nedeniyle, Türk plakalı taşıtların ihracat taşıma sayısındaki gerilemenin önemle incelenmesi gerekliliği vurgulandı. Bu konuda en büyük tehdit 49 bin 666 taşıma ile Bulgaristan, 17 bin 232 taşıma ile Romanya ve 21 bin 558 adet ile İran’dan.
Rusya ve Kazakistan için artış var ama taşımalar aksadı
Rusya’ya yönelik ihraç taşımaları yüzde 20, Kazakistan’a yönelik ihraç taşımaları ise yüzde 28 oranında artış hızında seyrederken, geçiş belge kotasının bitmesi nedeniyle taşımaların aksamış olması gelişmenin önünü kapadı.
Türkiye üzerinden gerçekleştirilen taşıma arttı ama Türk plakalılar azalıyor
Ülkemiz üzerinden yapılan transit taşıma pazarı yüzde 5 artmasına rağmen Türk taşıtlarının payı yüzde 42’den yüzde 40’a indi. Bu durumun nedeni olarak nakliyecilerimize uygulanan geçiş belgesi kotaları görülüyor. Özellikle transit geçiş ülkeleri olan Bulgaristan ve Yunanistan’ın kotalar konusundaki yapıcı olmayan tutumuna ise bir çözüm getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Kara sınır kapılarımızdan gerçekleşen ihracat taşımalarında ülkemiz nakliyecilerinin payı, genel taşıma oranının da altına düşerek yüzde 70’lerden yüzde 58’lere geldi.
Ro-Ro ile taşımada Türk plakalı araçlar yükselişte
Ro-Ro ile gerçekleşen ihracat taşımalarında Türk araçlarının payının genel ortalamanın da üzerine çıkarak yüzde 92’lerden yüzde 93’e çıktığı görülüyor. Yabancı nakliyeciler ayağında bu oran ise kara sınır kapılarındaki yüzde 30 seviyesinden yüzde 40’lara çıktı. Ancak ro-ro ayağında yabancı nakliyecilerin Türk nakliyecilerinin hayli gerisinde kalarak yüzde 8’den yüzde 7’ye düşen bir pazar payına sahip olduğunu görülüyor.
İhracat taşımalarında öne çıkan ülkeler
İhracatta öne çıkan ülkeler Avrupa’da Almanya, Romanya, İtalya ve Fransa; Ortadoğu’da Irak, İran ve Suriye ile BDT bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan’dan oluşuyor. Irak taşımalarının tüm ihracat taşımalarımızdaki payı ise neredeyse yüzde 50 seviyesinde.
Türkiye, lojistikte yıldızlı ülkelerden
Yeni Gelişen Pazarlar Lojistik Endeksi’ne göre 2012’de Türkiye, yıldızı parlayan ülkeler arasında. Bu yıldızlı ülkeler, istikrarlı ekonomik ortam ve büyüme hızı bakımından lojistik yatırımcıları için cazip pazarlar olarak sunuluyor. Türkiye ile birlikte BAE, Malezya, Vietnam, Arjantin, Umman, Fas, Etiyopya, Arjantin ve Kenya da bu ülkelerin arasında.
2012’de Türkiye lojistik sektörü için yüzde 10 büyüme beklentisi
2011 yılı rakamsal verilerine bakıldığında sektörde yatırımların hız kazandığı ve olumlu beklentilerin varlığı görülüyor. Aynı yükseliş trendinin sürmesi halinde uluslararası eşya taşımacılığı filosunda yüzde 3, firma sayısında da yaklaşık yüzde 8 artış ile uluslararası taşıma performansında yüzde 10 civarında artış olması bekleniyor. Ciro artışının ise pazar oyuncularının ve rekabetin yoğunlaşması nedeniyle son derece sınırlı olacağı tahmin ediliyor.
410 üyenin katılımıyla 2023 vizyonu belirlendi
2012 yılının verilerini göz önüne alarak bir vizyon belirlemek amacıyla; 410 üyenin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen arama konferansında üyeler 6 paralel gruba bölündü. Derneğin çalışma faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili yapılan çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların sonucunda derneğin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri belirlendi.
2012’de de pek çok proje var
Uluslararası Nakliyeciler Derneği bu yıl; sektörün tüm firmalarının detaylı bilgilerinin yer aldığı “Türkiye Uluslararası Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Sektörünün Analizi”, Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde 39. sırada yer alan ülkemizin ilk 10 arasına çıkmasını sağlayacak Eylem Planı’nı belirleyecek raporun hazırlanması, Avrasya Ekonomik Topluluğu’na ülkemizin dahil olması için gerekli girişimlerde bulunulması ve Afet Lojistiği Eylem Planı’nın oluşturulması gibi projeleri hayata geçirecek. www.tasimacilar.com 07.02.2012 / 15:18