UND Yönetim Kurulu değil UN Ro Ro batırmış

UND Yönetim Kurulu değil UN Ro Ro batırmış

UN RORO, UND Deniz’in açtığı ‘’Yıkıcı ve Haksız Rekabet’’ davasında suçlu bulundu ve 841 bin 199 lira 70 kuruş cezaya çarptırıldı.

Rekabet Kurulu UND tarafından kurulan UND Deniz A.Ş. firmasının büyük zarar ederek kapanmasının nedeninin UN Ro Ro firmasının yıkıcı ve haksız rekabeti olduğuna karar verdi. Onurlu davranışı bugün rekabet kuruluda onayladı
UND Deniz’in 10 milyon Euro zarara uğratılarak kapanmasının ardından bir önceki UND Yönetimi kendilerinin kusurlu olmamasına karşın, Türkiye’ye örnek olacak bir davranışla Yönetim Kurulundan istifa etmişti. Ancak davanın sonuçlanmasıyla beraber, UND Deniz’in zararından dolayı Yönetim Kurulundan istifa eden üyelerin esasen yanlış yönetimden dolayı kusurlu olmadığı, zararın ve UND Deniz’in devam edememesinin ana sebebinin piyasada hâkim şirket (tekel) konumunda olana UN Ro Ro’nun haksız ve yıkıcı rekabeti olduğu Rekabet Kurulunca tescillendi.


Alınan nihai kararda;
UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından UND Deniz Taşımacılığı A.Ş.'nin UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş. ile Ulusoy Ro Ro İşletmeleri A.Ş. arasındaki bilet tanıma ve hizmet sunuşu sistemine kabul edilmemesinin 03.05.2007 tarih ve 07-37/380-141 sayılı Kurul kararında getirilen muafiyet koşuluna aykırı olmadığına ve dolayısıyla söz konusu uygulamanın 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında ihlal teşkil etmediğine, UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş.'nin, Türkye-Avrupa arasındaki Ro Ro hatlarında gerçekleştirilen tekerlekli ve mobil yük taşıyan Ro Ro gemileri ile yapılan tarifeli deniz taşımacılığı hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna, UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından UND Deniz Taşımacılığı A.Ş.'nin UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş. ile Ulusoy Ro Ro İşletmeleri A.Ş. arasındaki bilet tanıma ve hizmet sunuşu sistemine kabul edilmemesinin, 4054 sayılı Kanun'un 6. Maddesi kapsamında hâkim durumun kötüye kullanılması niteliğinde olmadığına oybirliği ile karar verilirken ayrıca; UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş.'nin;
Pendik-Marsilya Ro Ro hattında yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle rakibinin dışlanmasına yol açtığına ve fiyatlama dışındaki bazı eylemleri ile rakibinin faaliyetlerini zorlaştırdığına, dolayısıyla söz konusu eylemlerin hâkim durumunun kötüye kullanılması niteliğinde olduğuna ve bu nedenle, Kanun’un 16. maddesi ile “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca, 2011 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren binde 4’ü oranında olmak üzere UN Ro Ro İşletmeleri A.Ş.’ye 841 bin 199 lira 70 kuruş (sekizyüzkırkbir bin yüzdoksandokuz TL. Yetmiş KR.) idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. UND yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenirken, UND Deniz’in zararlarının tazmini için UN Ro Ro aleyhine dava açıp açmayacağı da henüz bilinmiyor. www.tasimacilar.com 04.10.2012 Saat:19:05