UTİKAD’IN 30. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

UTİKAD’IN 30. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Taşımacılık ve lojistik sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan UTİKAD- Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin 30. Olağan Genel Kurulu Novotel’de yapıldı.

Tek liste ile yapılan seçimde, 2010 yılından bu yana UTİKAD’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Turgut Erkeskin, ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Bir önceki dönem UTİKAD Yönetim Kurulu’nda yer alan Kosta Sandalcı, Arif Badur, Kaan Gürgenç, Nil Tunaşar, Hakan Çınar, Hacer Uyarlar ve Mehmet Ali Emekli yeni dönemde de bu görevlerini sürdürürken Kayıhan Özdemir Turhan, Levent Aydinç ve Bülent Keşan ilk kez yönetim kurulu üyeliğine getirildiler.


Erkeskin: “Türkiye’nin lojistik iletişim platformu konumundayız”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu, İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen’in açılış konuşmalarını yaptığı genel kurulda konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, “Dinamik, pozitif ve genç yapısıyla UTİKAD, “Türkiye’nin Lojistik İletişim Platformu” konumuyla, Forwarder firmalarımızın ülke içi ve dışında, lojistik alanında kuvvetlenmeleri, Türkiye'deki taşımacılık ve gümrük mevzuatının iyileştirilmesi, ülkemiz ticaretinin dinamizm ve büyüklüğünün Türkiye’nin bir “lojistik üs” olması hedefimize yönlendirilmesi, lojistik sektörümüzün dünya standartlarında yapılanmasının sağlanması ve dünya lojistik performans endeksindeki konumumuzun iyileştirilmesi gibi stratejik konular merkez gündemine alarak çalışmalarını yürütmektedir.” dedi.


Konuşmasında,Türkiye’de ve dünyada giderek artan ticari operasyonların ve lojistik akışların sistematik yapıya kavuşturulması gerekliliğinin önemini vurgulayan Turgut Erkesin, şunları söyledi:”Ticaret erbabının, hem taşımacılık ve tedarik zincirlerindeki aktörlerin, hem de devlet birimlerinin yeni arayış ve optimizasyon süreçlerine girmesini zorunlu kılmaktadır. Lojistik dünyasının tüm unsurları, devlet kurumları, sivil toplum örgüt ve platformları ve akademik bünyeler ile iletişim ve işbirliği halinde yürüten UTİKAD, seri ve dinamik iletişim ve işbirliği tarzıyla geçen yoğun bir çalışma döneminin ardından yeni dönemde de üyelerinden aldığı güçle, heyecanını daha da artırarak, daha iyiye ulaşmak ve sektör adına yüklendiği sorumlulukları yerine getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecektir. Yeni dönem için bize bu yetkiyi veren tüm üyelerimize yönetim kurulumuza duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim.” Yüceulu:”üç kıtanın lojistik üssü Türkiye”
Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu, Türkiye’de son yıllarda lojistik alt yapıya yönelik büyük yatırımlar yapıldığını ifade ederek, kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığının gelişmesi adına çok önemli adımlar atıldığını kaydetti. Konuşmasında, Türkiye’nin üç kıta arasında önemli bir uluslararası ulaştırma ve lojistik üssü olma potansiyeline dikkat çeken Ali Rıza Yüceulu, şöyle konuştu:”Türkiye, bugün bulunduğu stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi olan, Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik mal hareketinin kalbinde yer alan bir ülkedir. Bu nedenle taşımacılığın her alanında yapmış olduğumuz bu yatırımlar 2023 hedefimizi yakalamamıza önemli bir katkı sunacaktır.”


Ali Rıza Yüceulu, kara, deniz, hava ve demir yollarından oluşan modlararası dengenin sağlanarak daha verimli, daha az maliyetli, daha hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir taşımacılık hedeflerine kombine taşımacılık politikaları ile ulaşılacağını dile getirerek, Türkiye’de kombine taşımacılığın çağın gereklerine uygun bir şekilde organize etmek ve bu taşımacılık türünün kurumsallaşma, altyapı, işletim ve mevzuat boşluğunun giderilmesinin önemli bir gereklilik olduğunu ve kombine taşımacılığı geliştirilmesi ile Türkiye’nin üç kıtanın lojistik üssü olabileceğini söyledi. Yalçıntaş:”Türk ekonomisini sırtlanan sektör”
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, dış ticaret ve ekonominin büyümesinde taşımacılık ve lojistik sektörüne önemli görevler düştüğünü ifade ettiği açış konuşmasında, UTİKAD üyelerine seslenerek,“Taşımacılık ve lojistik sektörü olarak Türk ekonomisini taşıyorsunuz” dedi. Sektör hassasiyetleri açısından sivil toplum kuruluşlarının çok önemli bir işleve sahip olduğunun altını çizen Murat Yalçıntaş, sektörüne sahip çıkan ve destekleyen derneklerin ekonomiye olduğa kadar Türkiye’ye de önemli bir hizmette bulunduklarını söyledi. Konuşmasında, çarpan değeri en yüksek sektörlerden biri olan taşımacılık ve lojistik sektörünü, İTO ve TOBB’da başarı ile temsil eden UTİKAD’a, BALO A.Ş’ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden İTO Başkanı Yalçıntaş,”BALO’ya ortak olarak sağladığınız katkıyla bu projenin daha da başarılı olacağına inanıyoruz.”dedi.


Aymen:”lojistik 2023 hedefinin en önemli parçası”
TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen ise, lojistik ve taşımacılık sektörünün, Türkiye’nin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Bu nedenle TİM bünyesinde Lojistik Konseyi kurduk ve konsey öncelikli olarak diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak Türkiye’nin Lojistik Master Planı ile ilgili bir çalışma başlattı. Sonuçta, çok önemli bir strateji belgesini ortaya çıkardık ve ilgili bakanlıklara sunduk. Konseyde ayrıca taşımacılık ve lojistik sektörünün sorunlarında da çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi. Genel Kurul Toplantısı’nda ayrıca UTİKAD’da 20’ci yılını dolduran Kargo Atlantis Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, M&M Uluslararası Nakliyat, S Sistem Lojistik Hizmetler, Arkas Denizcilik ve Nakliyat ve Orient Ekspres Uluslararası Taşımacılık şirketi temsilcilerine şiltleri, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin tarafından takdim edildi. Merhum Ahmet Kartal anısına her yıl verilen Geleneksel UTİKAD Başarı Ödülü ise bu yıl, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 2011-2012 öğretim yılı birincisi Tuğba Uzal’a verildi. UTİKAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Turgut Erkeskin-Genel Transport) Kosta Sandalcı-M&M Uluslararası Nakliyat Kaan Gürgenç–Borusan Lojistik Nil Tunaşar –Transorient Uluslar arası Taşımacılık Arif Badur -Reibel Taşımacılık Hacer Uyarlar- Railco Uluslararası Taşımacılık Hakan Çınar-Conmar Denizcilik ve Lojistik Mehmet Ali Emekli- Planet Uluslararası Taşımacılık Levent Aydinç -John Good Denizcilik Taşımacılık ve Lojistik Bülent Keşan –Koparan Uluslararası Nakliyat Kayıhan Özdemir Turhan-Key Uluslararası Taşımacılık www.tasimacilar.com 30.11.2012 Saat:16:00