Yaş sınırını geçen araçlarla ilgili olarak bakanlık açıklamada bulundu

Yaş sınırını geçen araçlarla ilgili olarak bakanlık açıklamada bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 66 Nolu Tebliğ"in uygulanmasında oluşabilecek tereddütlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 17 Kasım 2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 66 Nolu Tebliğ"in uygulanmasında oluşabilecek tereddütlere ilişkin bir açıklama yayınladı. Karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamak amacıyla "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ" yayınlanmıştı. Bu tebliğin uygulanmasında oluşabilecek tereddütlere ilişkin Bakanlık bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliği haiz olmaları nedeniyle bunlara ait araçların Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Ayrıca, araçların şasi numaralarının belirlenememesi durumunda, söz konusu araçların şasi numaralarının araç muayene istasyonlarınca veya yetkili servislerince tespit edilmesi ve buna dair bir raporun arşivlenmesi suretiyle teslim alınabileceği ifade edildi. Trafik tescil belgelerinin üzerinde; taşıt cinsi olarak “Vinç, Kurtarıcı vb.” ifadeler yer alan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtların ise “Kamyon” olarak değerlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. www.tasimacilar.com 07.12.2012 Saat:17:10