Yeditepe Üniversitesinin Lojistik alanındaki kayıtları başladı

Yeditepe Üniversitesinin Lojistik alanındaki kayıtları başladı

Yeditep Üniversitesinin “Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi yüksek lisans programı” ön kayıtları başladı.

Yeditepe Üniversitesi, lojistik alanında çağın ilerisinde istihdam gücü yaratmak amacı ile sunduğu “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nın 2012-1013 akademik yılı ön kayıtlarına başladı. Problem çözme ve karar alabilmede çağdaş ve analitik yaklaşımlara odaklı program, sektörde her düzeyde görev yapan ve bilgilerini yenilemek isteyen profesyonelleri de hedef alan eğitim programları sunan Yeditepe Üniversitesi, hem lojistik ve ticaret alanının ihtiyaç duyduğu nitelikli yöneticileri hem de bu alanda yüksek öğrenimin ihtiyaç duyduğu araştırmacı akademisyenleri yetiştirmek amacı ile “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nı 2011’den bu yana sürdürmekte. Yurtdışında da eğitim olanağı sunuluyor
Alanında uzman, sektörle iyi ilişkiler içinde olan ve sektörle ilgili kuruluşlarda aktif çalışmaları olan akademisyen kadro ile yürütülen program, öğrencilere Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim olanağını da beraberinde getiriyor. Tezli ve Tezsiz olarak 2 farklı şekilde ortalama 3 dönemde tamamlanabilen ve eğitim dili İngilizce olarak yürütülen “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı”, lojistik planlama ve modelleme tekniklerinden maliyet yönetimine, uluslararası ticaret hukukundan uluslararası ticarette yeni trendlere kadar geniş bir yelpazede dersler sunmakta. Her geçen gün eğitimli kadro ihtiyacı artan lojistik ve taşımacılık alanına yönelik sürdürülen programın, lojistiğin yanı sıra uluslararası ticarete ilişkin içerdiği konular sayesinde, bu alanlarda sinerji yaratarak önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor. Düzenli bir ticaret faaliyeti için güçlü ve etkin bir lojistik altyapısı ihtiyacı olduğunu belirten Program Koordinatörü Doç. Dr. Erdal Nebol program ile ilgili olarak : “ Yeni kanun ve yönetmeliklere göre artık taşımacılık sektöründe orta ve üst düzey yönetici olabilmek için bu alanda yüksek lisans tamamlanması koşulu aranmaktadır. Bu ihtiyaca uygun olarak üniversitemizin dünya standartlarında sunduğu eğitim kalitesi paralelinde İngilizce eğitim yapan, dış ticareti, lojistiği ve taşımacılığı bir arada sunan bir yüksek lisans programı hazırladık. Bu program ile lojistik sektörünün geleceğine yön verecek profesyonelleri yetiştireceğimize aynı zamanda da sektörde ihtiyaç duyulan akademisyen kadrosunun oluşmasına öncü olacağımıza inanıyoruz” dedi. Online başvurular ve ön kayıtlar: https://sbe.yeditepe.edu.tr;https://ticaribilimler.yeditepe.edu.tr adreslerinden takip edilebilir. www.tasimacilar.com 04.07.2012 / 14:41