Yeni Türk Ticaret kanunuyla tüm alışkanlıklar değişiyor

Yeni Türk Ticaret kanunuyla tüm alışkanlıklar değişiyor

TBMM Genel Kurulu'nda, TTK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesine günler kala bir çok değişiklikte beraberinde hayata geçiyor.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) yasasıyla alışkanlıklardan vazgeçme zamanı geldi. Bundan böyle; otobüslerde tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak. Gece yarısından sonra yolcuların uyuduğu saatte yüksek sesle müzik çalınmayacak. Şehirlerarası yolculuklarda yumurta, soğan, pide, lahmacun gibi kötü kokan yiyecekler yenilmeyecek. • Yolcu taşımacılığında sefer yapılamamışsa, harekette yolcunun katlanamayacağı zaman diliminde gecikme olursa; yolcu, ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilecek. Yolcu, aksine bir sözleşme olmaması durumunda bagajı için de ayrı bir ücret ödemeyecek. • Firmalar, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi gibi nedenlerden sorumlu olacak. Herhangi bir zarar ispat edilmese bile firma, bilet bedelinin 3 katı tazminat ödeyecek. • Kamyon ve dolmuşlarda yer alan ve çoğu zaman güldüren “Kamyon Çeker 10-20 ton, Gönlüm Çeker Paris Hilton, Hayatımı Yazsam, Duble Yol Olur, Sen gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda çilekeş, Yollar gidişime, kızlar duruşuma hasta” gibi tampon yazıları tarihe karışacak. • Tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan kişiler, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması haksız rekabet olarak sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı açıklanacak. • Ticaret unvanına, ''Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli'' kelimelerini Bakanlar Kurulu kararı olmadan koyan tacirler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. • Şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması zorunluluğu kalkıyor. • Bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaklanıyor. • Eşyanın kaybolmasından veya hasara uğramasından doğan talep hakları, teslimi takip eden 3 iş günü içinde; açıkça görülmüyorsa teslimi takip eden 14 iş günü içinde taşıyıcıya bildirilmemişse sona erecek. • Yönetim kurulu üyelerinin yakınları, şirkete nakit borçlanamayacak, bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremeyecek. • Müşteri, malın gerçek değeri konusunda yanıltılamayacak ve karar verme özgürlüğüne, verilen hediyelerle etki edilemeyecek. • Kapıdan veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek. Kanun ticaret hayatına da yenilikler getiriyor. Yeni kanunla birlikte her tacir internet sitesi oluşturmak zorunda olmayacak, ancak internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olan tacirler, işletmesi ile ilgili bilgileri bu siteden yayımlayacak. Şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az 6 ay süreyle internet sitesinde kalacak, aksi halde konulmamış sayılacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar, üç ay içinde internet sitelerinin içeriklerini kanunun öngördüğü şekilde düzenleyecek. Ayrıca, tacirin kullandığı her türlü kağıt ve belgede, sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmesi zorunluluğuyla ilgili maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2014'e erteleniyor. www.tasimacilar.com 27.06.2012 / 12:05