Yetki belgesi için asgari kapasite esnetildi!

Yetki belgesi için asgari kapasite esnetildi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre asgari kapasite, doğrudan U-Net Sistemi tarafından hesaplanacak. Genelge yılsonuna dek yürürlükte kalacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım imzalı genelgeye göre; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasitenin hesaplanmasında insan unsuru kaldırılarak, yerine U-Net Sistemi tarafından hesaplama getiriliyor. Düzenlemenin bir başka sebebi, U-Net Sistemi’nin bu hesaplamayı yapması ile birlikte yetki belgesi yenileme işlemlerinin daha güvenli ve hızlı yapılacak olması. Asgari özmal taşıt sayılarında aracın yaşı da dikkate alınacak
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde yer alan özmal birim taşıt sayıları belirlenirken, aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslara dikkat edilecek. Buna göre C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal, aynı zamanda 14 yaşında olmak zorunda. C1, K1, K3 ve L1 yetki belgeleri için gösterilecek özmal taşıtlarda ise bu sınır 20 yaş.
Yetki belgesi için asgari kapasite esnetildi
C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgeleri alabilmek için asgari kapasite şartında kolaylaştırmaya gidildi. Bu çerçevede araçların asgari ağırlıktan az olmaması ya da asgari olan ağırlığı geçse de asgari ağırlığa sahip sayılması mümkün oldu.
Buna göre çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanlar 40 ton olarak, kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanlar 32 ton olarak belirlendi.
C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgesi için aranan asgari kapasite şartı da yeniden hesaplandı. Buna göre yeni düzenleme;
C2 ve C3 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının C2 için 440 tondan, C3 için 75 tondan az olmaması,
K1 belgeleri için asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının tüzel kişilikler için 110 tondan, gerçek kişiler için 35 tondan az olmaması,
K3 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması,
L1 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,
L2 belgeleri için de asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması şeklinde kabul edildi.
Nasıl uygulanacak?
Yetki belgesi sahiplerine durumlarını, bu genelgeye uygun hale getirebilmeleri için, Genelge’nin yayımı tarihinden itibaren 90 gün süre verildi. Buna göre yeni düzenlenen asgari taşıma kapasitesinin altında kalan C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 belgeleri için 18 Haziran 2012 tarih bitimine kadar asgari kapasite şartı aranmayacak.
Öte yandan Genelgenin yürürlüğe girme tarihi itibariyle Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamayan yetki belgelerinin iptali ile ilgili olarak, eğer yetki belgesi değiştirme talebi varsa bunun karşılanması, aksi takdirde yetki belgesinin iptalinin uygulanması kararlaştırıldı. www.tasimacilar.com 21.03.2012 / 13:00