Yetki belgesi sahiplerine ek süre tanındı

Yetki belgesi sahiplerine ek süre tanındı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nde 23 Ekim 2012 tarihinde yapılan değişiklikle, söz konusu Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendi eklenmiş ve özmal-sözleşmeli taşıt oranı yeniden düzenlenmişti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yetki belgesi sahiplerinin, yeni özmal - sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına uyum sağlayabilmeleri için 30 Nisan 2013 tarihine kadar süre verildi. Yeni özmal-sözleşmeli taşıt kullanım kurallarına uymayan sözleşmeli taşıtı bulunan yetki belgesi sahiplerinin ilave talepleri 31 Ocak 2013 tarihine kadar karşılanacak. Ancak bu tarihten sonra yeni sözleşmeli taşıt ilave taleplerinin karşılanmayacağı bildirildi. 30 Nisan 2013 tarihine kadar durumunu yönetmelikte belirtilen özmal-sözleşmeli taşıt kullanım kuralarına uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı tüm sözleşmeli taşıtların resen düşümleri yapılacak. Resen düşüm işlemi yapılan taşıtların yeniden sözleşmeli olarak kayıt ettirilmek istenmesi halinde ise düşüm tarihinden sonra düzenlenmiş taşıt kira sözleşmesi istenecek. B1 ve D1 belgelilere 30 Haziran'a kadar süre tanındı
Öte yandan 23 Ekim 2012 tarihinde KTY'de yapılan değişiklikle, söz konusu Yönetmeliğin 56'ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentlerinde değişiklik yapılmış ve "1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet,” maddesi uygulamaya konmuştu. Yapılan değişikliğe bağlı olarak; B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin yeni hat sayılarına uyum sağlayabilmelerine imkan vermek üzere 30 Haziran 2013 tarihine kadar süre verildi. İzin verilen hat sayısının üzerinde hattı bulunan yetki belgesi sahiplerinin bu süre zarfında yeni hat talepleri karşılanmayacak. Bu tarihe kadar durumunu yönetmelikte belirtilen hat sayılarına uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin ise tüm hatları iptal edilecek. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada son olarakta şu ifadelere yer verildi; Bakanlığımızca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevcut yetki belgeli firmalar içerisinde K1 yetki belgesi sahibi firmaların çok yüksek bir orana sahip olmaları ve sadece yurtiçi taşımacılık faaliyetinde bulunmaları yanında bu alanla ilgili kapsamlı düzenlemelerin göreceli olarak yeni olması hususları da gözetilerek, ağırlıklı olarak yurtiçi parsiyel taşımacılık faaliyeti yapan M2, M3 ve N2 yetki belgesi sahiplerinin K1 yetki belgesi sahipleri ile akdedeceği bir ortak taşıma sözleşmesine istinaden birbirleriyle ortak taşıma yapabilmelerine imkân tanımak üzere 31 Aralık 2012 tarihine kadar verilen sürenin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatıldı. www.tasimacilar.com 15:12:2012 Saa:13:25