Aracı uzun olan yandı!

Aracı uzun olan yandı!

Ağır ticari araçların yükseklik boy ve taşıma kapasiteleri değiştirildi. Düzenlemeye göre genişlik 2.55 metre olurken yükseklik 4 metre, taşıma kapasitesi ise 44 ton ile sınırlandırıldı. Kontroller 12.11.2012' de başlayacak.

Yeni yönetmelik ile birlikte yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ağır ticari araçlarda en – boy, taşıma kapasitesinin sınırları belli oldu. Bakanlık, istenilen şartlarda olmayan araç boyları için herhangi bir kolaylık sağlamadı. Araçlar boy, en ve yüksekliğe uymuyorsa, denetim istasyonlarından geçemeyecek veya karayolunda ceza uygulanacak. Ayrıca; gelişigüzel yüklemelere de düzenleme getirildi. “Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yükleme yapılamaz” hükmü getirilerek karayolunda diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak yükleme biçimi engellendi. Araç en/boy/ağırlık kontrollerini, Ulaştırma bakanlığı personeli, trafik polisi, jandarma ve Sınır kapılarındaki Gümrük bakanlığına bağlı ekipler yapacak. Azami genişlik:
Araçların azami genişliği : 2.55 metre Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında : 2.60 metre Belediyelere ait troleybüsler: 2.65 metre
Azami yükseklik

Araçların azami yüksekliği : 4.00 metre
Azami uzunluk

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda : 12,00 metre Römorklarda: 12.00 metre İki dingilli otobüslerde : 13.50 metre İkiden çok dingilli otobüslerde : 15.00 metre Yarı römorklu araçlarda : 16.50 metre Mafsallı (Körüklü) otobüslerde : 18.75 metre Römorklu otobüslerde : 18.75 metre İki römorklu katarlarda : 22.00 metre
Azami ağırlıklar

Tahriksiz tek dingilde : 10 ton Tahrikli tek dingilde : 11,5 ton İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) : 11,5 ton Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) : 16 ton Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 18 ton Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 19 ton
İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) : 11 ton Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) : 16 ton Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 18 ton Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d) : 20 ton Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m) : 21 ton Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m): 24 ton Toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda : 18 ton Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*): 25 ton (26 ton*) Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde : 28 ton Dört dingilli motorlu araçlarda :32 ton Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda : 36 ton Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda : 38 ton Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda : 40 ton 40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda : 44 ton Yönetmeliği bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayın www.tasimacilar.com 08.11.2012 / 13:40